Contrast
Groter

Koop- en huurwoning

Ik ga binnenkort een huis kopen. Waar moet ik op letten?
  • Een verhuizing is een goed moment om te investeren in energiebesparende maatregelen, zeker als u ook gaat verbouwen. Kijk allereerst naar de wijk waar u gaat wonen.
  • Doe navraag bij de gemeente of er al plannen zijn om uw wijk van het gas af te halen. Steeds meer nieuwbouwwijken worden overigens al gasloos gebouwd.
  • Zorg bij een verbouwing allereerst voor goede isolatie. Dat verdient zich altijd terug
  • Kies bij de aanschaf van een nieuwe keuken voor inductie.
  • Verschillende hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om verduurzaming mee te financieren in de hypotheek. Als u dit doet komt u bij sommige hypotheekverstrekkers ook in aanmerking voor een lager rentetarief.
Hoe kan ik maatregelen nemen als huurder?
Als huurder heeft u minder opties om zelf aan de slag te gaan met grote maatregelen zoals isolatie of zonnepanelen. Het is wel mogelijk om deze maatregelen te bespreken met de verhuurder of de woningbouwcorporatie. Veel corporaties maken momenteel al grote stappen op het gebied van verduurzaming. U kunt wel vast kiezen voor groene stroom, want we moeten niet alleen stoppen met aardgas maar onze stroom ook duurzaam opwekken. Daarnaast kunnen tochtstrips, radiatorfolie of dubbelglasfolie ook helpen om nu alvast gas te besparen.
Inwoners uit De Jonge Veenen (nieuwbouw) zitten tussen wal en schip. Het huis is heel duurzaam maar niet aardgasvrij. Door het lage verbruik heeft de investering een lange terugverdientijd. Hoe kijkt de gemeente daar naar?
De innovatie gaat snel. Sneller dan we dachten. De bouwvergunningen voor deze huizen zijn jaren geleden verleend. Toen was nog geen sprake van aardgasvrij bouwen. Veel nieuwbouw is goed geïsoleerd. De overstap naar aardgasvrij is dan gemakkelijker te zetten.
Welk soort huizen gaan het eerst van het gas af?
Deze vraag kunnen wij nu nog niet beantwoorden. Wij inventariseren eerst welke warmte- en energiebehoefte Zuidplas heeft. Medio 2020 wordt het concept Transitievisie Warmte voorgelegd aan de Raad. Daarin wordt in grote lijnen het tijdpad beschreven: wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en welke warmtebron ervoor in de plaats komt.
Ik heb een ouder huis: waar en hoe te starten met verduurzaming?
U kunt het beste een gratis telefonisch consult aanvragen bij het Duurzaam Bouwloket. Zij geven u advies op maat en kunnen u ook gecertificeerde bedrijven aanwijzen.
Waarom eerst het Koningskwartier op gas en net na de oplevering de overgang?
De vergunning aanvragen voor de bouw dateren van enkele jaren terug. Toen was er nog geen noodzaak om van het aardgas af te gaan.
Worden warmtenet aansluitingen verplicht?
Aansluiten op het warmtenet is niet verplicht. We raden het echter wel aan wanneer uw huis in aanmerking komt voor warmte via het warmtenet. U hoeft uw huis dan minder te isoleren.
Wat als ik in 2021 mijn CV-ketel heb / moet vervangen en aardgasvrij staat 2022 voor mijn deur. Word ik gecompenseerd?
Eind 2021 weten wij welke wijken als eerste van het aardgas afgaan. Als uw ketel voor die tijd stuk gaat, dan adviseren wij u een CV-ketel te huren.
Wat gebeurt er met de WOZ als onze woningen verduurzaamd zijn, en daarmee meer waard worden?
Intern wordt nog bekeken hoe en of wij dit kunnen oplossen. Samen met de gemeenteraad worden de opties onderzocht.
Ik heb een jaren 60 woning of ouder en deze wordt aangewezen op lage temperatuur voorziening; wat dan?!
Pas eind 2021 kunnen wij met zekerheid zeggen voor welke warmtebronnen wij per dorp kiezen. Maar welke warmtebron het ook wordt: isoleren is altijd goed. U kunt het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket. Zij geven u advies op maat.
Wat is de beste oplossing voor een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning met aardgasaansluiting?
Heeft u een nieuwbouwwoning met aardgasaansluiting, dan kunt u bij het Duurzaam Bouwloket een persoonlijk advies aanvragen.
Er moet dus eerst duidelijk zijn welke techniek de gemeente kiest voor mijn wijk voordat ik mijn keuze voor isolatie kan bepalen?
Isoleren is altijd goed. Voor een advies op maat kunt het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.
Woning (vier jaar oud) is goed geïsoleerd met zonnepanelen op het dak, maar heeft wel CV-ketel op aardgas. Wat te doen? Zelf verder stappen zetten? Of wachten op plannen van de gemeente?
Voor een advies op maat kunt u het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.
Is spouwmuur isolatie na ongeveer 15 jaar nog goed?
U kunt het beste hierover advies vragen bij het Duurzaam Bouwloket, 072 7433956.
Hoe weet ik of mijn dak nu goed geïsoleerd is? (Vroeger al eens dak isolatie aangebracht)
U kunt het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket. U kunt daar een gratis telefonisch advies aanvragen. U krijgt dan advies op maat.
Welke technische stappen zou u adviseren om een bestaande woning van het gas af te halen?
De vijf stappen:
  • Kleine maatregelen nemen, zoals kierdichting
  • Isoleren
  • Ventileren
  • Duurzame energie opwekken
  • Duurzaam verwarmen en koelen
Voor meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van Duurzaam Bouwloket.
Kan ik een inspectie van mijn woning laten doen door het Duurzaam Bouwloket naar de status van isolatie, ventilatie en duurzaamheid?
Ja, u kunt een keukentafelgesprek bij het Duurzaam Bouwloket aanvragen. De eigen bijdrage hiervoor is € 50,-. U krijgt dan een bouwkundig rapport en advies hoe u het beste kunt verduurzamen.
Is er genoeg opbrengst te halen uit de huidige plannen wanneer er 14.000 woningen bijkomen in de Zuidpolder?
Voor de woningen in de Zuidplaspolder wordt gekeken naar een passende warmteoplossing.
Is het niet verstandig om ‘Het Vijfde Dorp’ langs de eerder genoemde warmteleiding te plannen in plaats van op een locatie waar geen (goede) warmtebron beschikbaar is.
De woningen in ‘Het Vijfde Dorp’ worden gebouwd volgens de strengste eisen met betrekking tot isolatie. De warmtevraag van deze woningen is daarmee zo laag dat er gekeken kan worden naar andere duurzaamheidsoplossingen, zoals aquathermie (gebruik van warmte en koude uit verschillende waterbronnen: oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater).
Waarom geen centrale Warmte Koude Opslag installatie per straat/wijk met een ‘booster’ warmtepomp?
Een centrale Warmte Koude Opslag (WKO)installatie, met individuele warmtepomp, kan een optie zijn bij bijvoorbeeld bij aquathermie. Dit brengt wel een grote vraag naar warmte met zich mee. Wanneer er andere bronnen beschikbaar zijn waardoor een warmtepomp niet nodig is, kan het elektriciteitsnet worden ontzien.
Wat is er nodig om een woning duurzaam te ventileren?
Duurzaam ventileren kan worden opgedeeld in twee elementen: Bewust en voldoende ventileren: hoe beter we woningen isoleren, hoe belangrijker het wordt om bewust te ventileren. Frisse lucht komt bij oudere woningen vaak via naden en kieren de woning binnen. Als we gaan isoleren wordt deze automatische ventilatie dicht gezet. Bij goed geïsoleerde woningen is bewust ventileren een stuk lastiger. Denk maar eens aan een ruimte waar je later binnen stapt, terwijl er al enige tijd een aantal mensen aanwezig zijn (“Jongens, mag dat raam eens open? Het ruikt hier niet zo fris.”). Als je eenmaal in een ruimte zit, dan merk je niet goed dat de luchtkwaliteit achteruitgaat. In de kinderopvang is het sinds april 2017 verplicht om een ‘gezonde luchtkwaliteit’ in ruimten te hebben. Kleine kinderen kunnen zelf moeilijker aangeven dat ze zich niet lekker voelen. Door het aanschaffen van een CO2-meter kan je veel bewuster sturen op de binnenluchtkwaliteit. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar. Er zijn modellen die werken met een app, maar er zijn ook modellen die alleen een display hebben. De kosten voor een CO2-meter liggen gemiddeld tussen de € 100,- en € 200,-. Energiezuinig ventileren: door een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW) aan te schaffen wordt de warmte van de naar buiten te blazen vervuilde lucht (gesloten) afgegeven aan de naar binnen te voeren koude verse buitenlucht. Hierdoor wordt een hoop energie bespaard.
Spouwmuur isolatie, wie geeft de garantie dat je geen vocht doorslag in de muren krijgt?
Wij adviseren altijd in zee te gaan met een bedrijf dat is aangesloten bij de brancheorganisatie VENIN. Deze bedrijven passen zich daarmee aan door o.a. 10 jaar garantie op het af te leveren werk. De kwaliteit van het na-isoleren wordt bepaald door het vakmanschap van de uitvoerende bedrijven. Leden van VENIN die spouwmuurisolatie uitvoeren dienen daarvoor minstens één jaar gecertificeerd te zijn door een door VENIN erkende certificerende instelling (SKG IKOB en/of Insula). Leden van de VENIN worden door deze instellingen regelmatig gecontroleerd op de materialen die ze gebruiken en de nauwkeurigheid waarmee ze de isolatie werkzaamheden uitvoeren. Voorafgaand aan het uitbrengen van een offerte zal een bedrijf ook altijd een huisbezoek brengen en de spouwmuur met een endoscoopcamera onderzoeken op geschiktheid om te isoleren.
Isoleren en ventileren: spreken die elkaar niet tegen?
Hoe beter we woningen isoleren, hoe belangrijker het wordt om bewust te ventileren. Frisse lucht komt bij oudere woningen vaak via naden en kieren de woning binnen. Als we gaan isoleren wordt deze automatische ventilatie dicht gezet. Bij goed geïsoleerde woningen is bewust ventileren een stuk lastiger. Denk maar eens aan een ruimte waar je later binnen stapt, terwijl er al enige tijd een aantal mensen aanwezig zijn (“Jongens, mag dat raam eens open? Het ruikt hier niet zo fris.”). Als je eenmaal in een ruimte zit, dan merk je niet goed dat de luchtkwaliteit achteruit gaat. In de kinderopvang is het sinds april 2017 verplicht om een ‘gezonde luchtkwaliteit’ in ruimten te hebben. Kleine kinderen kunnen zelf moeilijker aangeven dat ze zich niet lekker voelen. Het spreekt elkaar dus niet tegen, maar gaat wel hand in hand met elkaar.
Wat betekent het NU goed isoleren van de woning voor de situatie over 30 jaar? Dan nog steeds voldoende qua isolatie waarden en standaard?
Wat over 30 jaar de standaard is voor isolatie is lastig om nu aan te geven. Ons advies blijft om altijd bij een verbouwing te bekijken wat de staat van de huidige isolatie is, of de isolatie nog goed op de plek zit en of het interessant is om dit te vervangen door een nieuw/hoogwaardiger isolatiemateriaal.
Hoe snel weet ik waartoe mijn woning moet veranderen zeker als je net aanpassingen en verbouwplannen heb?
Als u van plan bent om te verbouwen, adviseren wij u om contact met het Duurzaam Bouwloket op te nemen. U kunt een gratis telefonisch advies aanvragen. U krijgt dan advies op maat, toegespitst op uw woning.
Wat kan je NU doen, terwijl de gemeente pas over 10 jaar oplossingen kiest?
Het isoleren van uw huis is altijd goed voor welke warmtebron er ook gekozen wordt. U kunt een gratis telefonisch consult aanvragen bij het Duurzaam Bouwloket. U krijgt dan advies op maat.
Als we iets moeten gaan aanpassen in onze huizen, hoe weten we dan dat we met een goede partij in zee gaan en niet met beunhazen?
Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u gecertificeerde bedrijven. Voor meer informatie kunt u ook bellen met het Duurzaam Bouwloket.
Nieuwe woningen die gebouwd gaan worden zijn die aardgasvrij?
Alle woningen waarvan de bouwvergunning zijn aangevraagd na juni 2019 worden aardgasvrij opgeleverd.
Wordt er ook aan maatregelen in de tuin gedacht? Groene daken en gevels…
Deze maatregelen hebben te maken met klimaatadaptie. En valt op dit moment buiten de energietransitie, Maar het is zeker een punt van aandacht waar we dit jaar of volgend jaar mee aan de slag gaan.
Koop en huurwoningen staan naast elkaar wat betekend dat voor huurders?
U kunt als huurder energiekosten besparen door bijvoorbeeld naden en kieren te dichten, radiatorfolie achter radiatoren te plaatsen, minder lang te douchen en het tapwater van de cv lager te draaien. Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor de verduurzaming van hun woningbezit. Hiervoor hebben zij afspraken gemaakt met de overheid.
Als ik nu kies voor een individuele verwarming maar de wijk gaat over 10 jaar op collectieve verwarming. Wat dan?
Eind dit jaar zijn de eerste contouren gereed welke warmtebron in welk dorp wordt gebruikt. U kunt op deze uitkomsten wachten voor u een keuze maakt.
Wat is een goede RC waarde van een woning voor een Low H2O systeem
Voor meer informatie over isolatiewaarden, kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.
In onze wijk staan vergelijkbare woningen. Is er een groepsadvies te maken. En dit als individueel advies te distribueren.
Samen met het Duurzaam Bouwloket kijken we naar de mogelijkheden.
Kunnen wij ook bij Duurzaam Bouwloket een offerte voor de zonnepanelen vragen?
U vindt op de website van het Duurzaam Bouwloket diverse leveranciers van zonnepanelen. U dient daar uw offerte aan te vragen. Het Duurzaam Bouwloket kan wel met u meekijken naar de offertes.
Hoe kom ik erachter of mijn woning voldoende geïsoleerd is ?
U kunt een gratis telefonisch consult aanvragen bij hetDuurzaam Bouwloket.
We hebben net een nieuwe CV. Als je over moet stappen hoe zit het dan met de restwaarde van de CV?
De eerste huizen moeten voor 2030 van het gas af. Dat is over 10 jaar. Wellicht is tegen die tijd de restwaarde van uw CV (bijna) nihil.
Jongeren (20 tot 30 jaar) kunnen nu al lastig een eigen woning kopen, komt dat met deze torenhoge kosten straks ooit nog goed?
Dit punt heeft nadrukkelijk de aandacht van de gemeente. Besparingsmaatregelen verdienen zich vaak op termijn wel terug, maar dan nog zal de investering gefinancierd moeten worden met een lening en/of subsidies. Een mogelijke oplossing is dat woningeigenaren een extra lening op het object kunnen afsluiten in plaats van een persoonlijke lening. Hier zal landelijk een beslissing over genomen moeten worden.
Zijn er bouwkundige eisen voor plaatsen van zonnewarmte panelen en zonne-energie panelen op dakkapellen als dat de grootste oppervlakte heeft?
U moet altijd nagaan of uw dak bouwkundig geschikt is om zonnepanelen te plaatsen. Dat kunt u laten doen bij de specialist die de zonnepanelen plaatst. Bent u van plan om een dakkapel te laten plaatsen, dan kunt u het beste de zonnepanelen direct mee bestellen. De dakkapel kan dan zo ontworpen worden dat het dak het gewicht van de zonnepanelen aankan. Waarschijnlijk kost het minder als u het in één keer besteld en u heeft maar één keer werkzaamheden rondom de woning. Kijk of u voor subsidie in aanmerking komt op onze subsidiepagina.
Vanaf welke bouwperiode zijn de huizen voldoende geïsoleerd?
Grofweg vanaf het jaar 1992 worden huizen voldoende geïsoleerd. Dit wil niet zeggen dat het aanbrengen van aanvullende isolatie niet interessant kan zijn. Neem extra isolatie mee op natuurlijke momenten, bijvoorbeeld bij verbouwingen of wanneer de dakbedekking aan vervanging toe is.
Moet elke woning wel worden afgesloten van aardgas? Moet de infrastructuur niet worden behouden voor toekomstige alternatieven zoals waterstof?
Voor 2050 wordt elke woning losgekoppeld van aardgas en maakt gebruik van een alternatieve warmteborn. Het is niet gezegd dat de infrastructuur wordt weggehaald. Deze kan wellicht gebruikt worden voor een alternatieve vorm van warmte. Maar er zal geen aardgas meer door de leidingen gaan.
Zijn alle woningen houdbaar met deze eisen?
Er staan op dit moment geen woningen op een lijst die niet mee kunnen in de transitie.
Zonnepanelen worden doorgaans op daken geplaatst. Mijn dak is niet geschikt. Mag ik de panelen op een andere plaats, bijvoorbeeld op mijn terrashek op de 2e etage, laten monteren?
Voor dergelijke specifieke vragen kan het beste contact worden opgenomen met vergunningverlening, zodat zij de situatie kunnen beoordelen.
Is het al duidelijk hoe om te gaan met VvE’s? Omdat zij soms afspraken hebben over wat wel en niet mag (bijvoorbeeld ten aanzien van zonnepanelen).
Er zijn geen algemene regels wat wel/niet mag. Dit zal per situatie beoordeeld moeten worden.
Kan en wil gemeente Zuidplas aangesloten worden op de stadsverwarming van Rotterdam?
Er zijn gesprekken gaande of de leiding over Oost ook interessant kan zijn voor de agrariërs en woningen in Moerkapelle. Deze leiding komt ten westen van Zuidplas en gaat naar Leiden. Het zou mooi zijn als een vertakking naar Zuidplas mogelijk is. Daarover weten we dit jaar meer.
Welke collectieve plannen heeft de gemeente op het gebied van duurzaamheid?
Op het gebied van het verduurzamen van huizen, bespreken wij mogelijke collectieve inkopen met het Duurzaam Bouwloket. Zij zijn ons energieloket. Zodra wij meer weten wordt u hierover geinformeerd.
Wanneer en op welke wijze kan de burger inspreken op het plan van welke straat wanneer van het gas af gaat?
Wij gaan regelmatig in gesprek met de inwoners van gemeente Zuidplas over de mogelijkheden en het tijdspad. U kunt dan uw stem laten horen of u kunt uw vragen stellen via duurzaam@zuidplas.nl.
Wat zal de rol zijn van de gemeente bij de transitie?
De gemeente faciliteert de transitie en helpt de inwoners waar mogelijk met steun en advies via het Duurzaam Bouwloket , het ter beschikking stellen van een Duurzaamheidslening en collectieve aankopen.
Wat nou als het klimaatakkoord van tafel gaat na de 2e kamerverkiezingen in 2021?
Het Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 is een internationaal verdrag, waarbij afspraken zijn gemaakt tussen 195 landen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit akkoord is op 12 december 2015 gepresenteerd op de klimaattop in Parijs. En staat dus los van de samenstelling van de ministerraad.
Op welke manier worden de inwoners betrokken bij het zoeken naar de best mogelijke oplossing?
We staan op dit moment aan het begin van het proces. We nemen u mee in de stappen die we zetten en komen daarvoor regelmatig bij u terug. Veel inwoners hebben zich opgegeven om met ons mee te praten in een expertgroep. We maken graag gebruik van hun kennis en kunde.
Wanneer is heel Zuidplas helemaal van gas?
De afspraak is dat heel Nederland in 2050 van het aardgas af is. Gemeente Zuidplas dus ook.
In Rotterdam-Zuid moest iedereen verplicht aangesloten worden op stadsverwarmingsnet. Hoe zit dat?
Bepaalde delen in Rotterdam zijn inderdaad aangesloten op stadsverwarming. In die wijken wordt geen aardgas meer geleverd. Bewoners kunnen nog wel kiezen voor andere alternatieven, bijvoorbeeld all electric.
Wat is de definitie van een wijk?
Wij hanteren een postcodegebied als een wijk.
Is het mogelijk om via die warmteleiding alle huizen in Moerkapelle van warmte te voorzien?
Het is nu nog onduidelijk of de warmteleiding alle huizen in Moerkapelle kan verwarmen. Die berekeningen moeten nog worden gemaakt. Wij staan pas aan het begin van het proces.
De gemeente moet binnenkort aangeven welke wijken per 2030 van het gas af moeten. Welke wijken heeft de gemeente hier voor ogen?
We staan aan het begin van het proces. Eind 2021 wordt duidelijk welke wijken voor en na 2030 van het aardgas af gaan.
Met welke gemeenten in de regio werken we samen?
Voor de gezamenlijke Regionale Energiestrategie werken wij samen met Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.
Is nieuwbouw niet efficiënter?
Het is efficiënt om nieuwbouwhuizen aardgasvrij te bouwen. Om bestaande huizen nu te vervangen door nieuwbouw is geen optie.
Wat te doen als een wijk wordt uitgekozen en de bewoners kunnen het niet allemaal betalen?
Voor gemeente Zuidplas geldt: de transitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. We laten niemand in de kou zitten.
Is Duurzaam Bouwloket een organisatie van de gemeente?
Duurzaam Bouwloket is geen organisatie van de gemeente. Het is een energieloket dat door het Rijk is aangewezen om gemeenten te ondersteunen op de weg naar aardgasvrij. Op dit moment ondersteunen zij 116 gemeenten in het verduurzamen van particuliere woningen.
Hoe kan je advies geven over een toekomstige warmtebron wanneer er nog geen bekend is?
Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Wij geven daarom ook nog geen advies. Er zijn een aantal stappen die altijd goed zijn om uit te voeren, welke warmtebron er ook komt. Het goed isoleren van je huis is er een van. Gaat u aan de slag met isolatie? Denk dan ook aan de ventilatie. Daarnaast is het toepassen van zonnepanelen ook een goede stap. U kunt een telefonisch consult aanvragen bij het Duurzaam Bouwloket voor een advies op maat of kijk op de website voor een stappenplan.
Is het advies van Duurzaam Bouwloket algemeen of op de individuele woningen toegespitst?
Bij een gratis telefonisch consult of een keukentafelgesprek (eigen bijdrage € 50,-) krijgt u advies op maat. Bij een keukentafelgesprek komt een van de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket bij u aan huis.
Welke rol ziet u voor de Warmtecoöperatie Zuidplaspolder?
De Warmtecoöperatie Zuidplaspolder is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de Leiding over Oost. De Warmtecoöperatie organiseert een warmtesysteem voor het glastuinbouw gebied. De gemeente werkt nauw samen om een aftakking voor de gebouwde omgeving te realiseren.
Kan het energienet de vraag in de toekomst aan?
Nee, op dit moment is de capaciteit van het net onvoldoende. Er wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van het netwerk, zodat het op termijn wel toereikend is.
Wat is de functie van Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) in dit traject?
De ODMH is een kennisinstituut die ons bijstaat met kennis, onderzoeken en ondersteuning bij de uitvoering.
Geldt het gasvrij maken van de wijken óók voor het recreatiepark de Koornmolen?
Alle woningen moeten voor 2050 losgekoppeld worden van het aardgas. Dus ook de recreatiewoningen.
Veel aanbieders geven aan een samenwerking met de gemeente Zuidplas te hebben. Is dat gewoon marketing/oplichting of echt partnerschap met voordeel voor burger?
Op de website van Duurzaam Bouwloket staan gecertificeerde bedrijven, die garantie geven op hun diensten en producten. Voor een goed advies kunt u het beste contact met hen opnemen: 072 7433956.
Gaat de gemeente Zuidplas een wijk aanwijzen waar waterstopoplossingen verder ontwikkeld kunnen worden?
Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen om hier een wijk voor aan te wijzen.
Waarom niet alle huishoudens elektrisch?
Wanneer alle huishoudens in Zuidplas over zouden stappen op een elektrische warmteoplossing, zal de vraag naar elektriciteit enorm stijgen. Daar is het elektriciteitsnet op dit moment niet op gebouwd. Dat zou vragen om grote extra investeringen in bekabeling en onderstations. Ook moeten voor die extra vraag naar elektriciteit meer zonne- of windparken worden aangelegd.
Op de VSK (Vakbeurs voor Verwarming, Sanitair, Klimaatbeheersing en Koudetechniek)werd geen woord meer gesproken over de warmtepomp, waar iedereen 2 jaar geleden nog met zijn handen in de lucht stond. Nu zetten alle grote fabrikanten zoals ATAG, Remeha en Bosch vol in op waterstof. Wat is uw visie op deze ontwikkeling?
De gemeente Zuidplas houdt de ontwikkelingen zo goed mogelijk in de gaten. De warmtepomp is soms een geschikte oplossing, maar legt ook druk op het al zwaarbelaste elektriciteitsnet. Waterstof kan in specifieke gevallen wellicht ook uitkomst bieden, maar op dit moment wordt niet verwacht dat er in de toekomst voldoende (groene) waterstof beschikbaar is om alle woningen te kunnen verwarmen. Daarom kijkt Zuidplas naar verschillende oplossingen. In de verandering naar duurzame warmte zal naar verwachting niet één, maar een combinatie van oplossingen de uitkomst bieden.
Over welke periode worden de 100 proeftuinen uitgevoerd?
Vanuit het klimaatakkoord is besproken dat een wijk binnen een redelijke termijn van het gas af zal worden gehaald als deze wordt aangewezen. Op dit moment wordt 8 jaar als een redelijke termijn gezien.
Wordt deze energietransitie in de omgevingsvisie verwerkt?
Deze onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom werken de programmamanagers van Duurzaamheid en Omgevingsvisie nauw samen.
Is de gemeente Zuidplas onafhankelijk in de besluitvorming of bepaalt de regio de oplossingsrichting(en)?
De overheid heeft een aantal regio’s in Nederland aangewezen, die samen moeten kijken hoe het warmteprobleem in hun regio kan worden opgelost. We staan zelf wel aan het stuur, maar bepalen niet alleen welke koers we gaan varen.
Is de keuze vóór of na 2030 alleen afhankelijk van technische (on)mogelijkheden?
We zijn op dit moment aan het inventariseren welke warmtebronnen voor Zuidplas beschikbaar zijn. En welke wijken geschikt zijn om voor 2030 van het gas af te gaan en welke na 2030.
Moeten daarom bijna alle bomen weg in de wijk Parkzoom?
Nee, de bomen in wijk Parkzoom worden gerooid in verband met reconstructiewerkzaamheden en wortelopdruk. Er worden nieuwe bomen aangeplant.
Wordt een concept versie van de transitie visie warmte tussentijds gedeeld of horen we pas eind 2021 het eindrapport.
Dit jaar staan nog 2 informatiebijeenkomsten in de planning. Tijdens die 2 bijeenkomsten leggen wij u voor waar onze gedachten naar uit gaan en gaan wij met u daarover in gesprek.
Hoeveel woningen heeft Zuidplas in totaal en hoeveel warmtebronnen zouden er dan geplaatst moeten worden?
Op dit moment zijn wij onze warmte en energiebehoefte aan het inventariseren.
Hoever is de gemeente met besluitvorming?
We staan aan het begin van het proces. De afgelopen periode hebben we onderzoek gedaan naar eventuele mogelijkheden. Eind volgend jaar besluit de gemeenteraad voor welke warmtealternatieven gekozen voor in welk dorp. Ook wordt uiterlijk eind volgend jaar bekend welke dorpen voor 2030 van het aardgas af gaan en welke na 2030.
Gaat de gemeente buitengevelisolatiesystemen toestaan? Eisen welstand? Ook buiten gevelrooilijnen?
Dit zullen we per buurt moeten bekijken. Bij een karakteristiek dorpsgezicht is dit waarschijnlijk niet wenselijk, maar bij rijtjeshuizen kan het juist wel een mooie oplossing zijn.
Wat is een goede oplossing in de wijk Kleinpolder, daar is namelijk luchtverwarming.
Het gasvrij krijgen van een woning met hete luchtverwarming kan bijvoorbeeld door middel van aansluiting op stadswarmte. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een indirect gestookte hete lucht verwarmingsunit aanwezig is. Of dit ook de oplossing is voor de wijk Kleinpolder is op dit moment nog niet bekend. Zodra bekend is, welke alternatieve warmtebronnen worden gebruikt, maken wij dat bekend.
Aan welke criteria moet een wijk voldoen, om ‘transitie’ rijp te zijn?
Het is een ingewikkelde puzzel, die niet eenvoudig te duiden is. Type woning, isolatieopgave, beschikbaarheid van een alternatieve bron, bereidheid inwoners en combineren andere werkzaamheden zijn variabelen die meewegen.
Er wordt gesproken over wijken. Wordt er ook gedacht aan oplossingen voor de woningen in het buitengebied of zijn die als laatste aan de beurt?
Er wordt over alle woningen nagedacht, dus ook de woningen die meer afgelegen liggen. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor al haar inwoners.
Worden burgerinitiatieven door de gemeente ondersteund of zijn deze er al?
Jazeker, de gemeente werkt graag samen met betrokken en actieve inwoners om stappen te zetten in de warmtetransitie.
Wat gaat er gebeuren met huizen die voorzien zijn van vloerverwarming?
Woningen met vloerverwarming kunnen veelal verwarmd worden met een lage temperatuur. Hierdoor zijn er voor deze woningen meerdere mogelijkheden om over te stappen op een alternatieve warmtebron.
Met welke temperatuur komt de warmte aan bij mijn woning?
Dat hangt af van de warmtebron waarvoor gekozen wordt. Dat is op dit moment nog niet te zeggen.
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas