Contrast
Groter

Elektra en warmte

De voorraad fossiele brandstoffen raakt op. Het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals aardgas) zorgt voor een grotere uitstoot van CO2.. Dat zorgt voor de opwarming van de aarde. Dit heeft grote gevolgen en dat moeten we dus zien te voorkomen. Hoogste tijd om gebruik te maken van andere bronnen van energie en warmte! Wereldwijd is afgesproken om over te stappen op duurzame energie en te stoppen met de fossiele brandstoffen. Dit noemen we met een mooi woord de ‘energietransitie’. Om de overstap te kunnen maken gaan we drie dingen doen:

  • energie besparen
  • duurzame energie opwekken: dit is energie uit natuurlijke bronnen, zoals biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door van deze bronnen gebruik te maken, hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. Meer informatie over duurzame energiebronnen vindt u hier.
  • stoppen met het gebruik van fossiele brandstof, zoals aardgas

Regionale Energie Strategie (RES)

Regionaal en landelijk werken gemeenten aan de Regionale Energie Strategie (RES). De RES laat zien hoeveel energie en warmte we in de regio kunnen besparen. Maar ook waar we duurzame energie en warmte kunnen opwekken. Zuidplas werkt mee aan de RES van Midden-Holland. Alle RESsen bij elkaar laten zien welke kansen en mogelijkheden er zijn voor de energietransitie in Nederland. Ook wordt duidelijk waar de uitdagingen liggen. Midden-Holland wil in 2050 energieneutraal zijn. Meer weten over de RES van Midden-Holland? Meer informatie over de RES en vervolgstappen vindt u op de pagina over de Regionale Energiestrategie en op de website van RES Midden-Holland.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas