Verwarmen

De verbranding van aardgas in uw cv-ketel stoot schadelijke CO2 uit. Bij het klimaatakkoord in Parijs is afgesproken dat onze huizen in 2050 allemaal aardgasvrij zijn, omdat CO2 in de lucht moet worden terug gedrongen. Daar hoeft u niet op te wachten. Er zijn nu ook al duurzame alternatieven voor uw gasketel op de markt.

Zonneboiler

Bij een zonneboiler zorgen panelen voor de opwarming van een groot vat water. Dit kunt u gebruiken om uw huis te verwarmen. Het water uit de zonneboiler levert meestal niet genoeg warmte om helemaal van aardgas los te komen. Wel bespaart een huishouden met 4 personen met een zonneboiler jaarlijks zo’n 190 m3 gas.

Warmtepomp

Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater en gebruikt dit om uw huis te verwarmen. Een warmtepomp verbruikt stroom, maar geen gas. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot voor de verwarming van uw huis gemiddeld met 50 tot 60 procent.

Aan de slag?

Bovenstaande maatregelen vragen weliswaar een behoorlijke investering, maar leveren op termijn een flink lagere energierekening op. Daarnaast bent u klaar voor een aardgasvrije toekomst. Investeren in duurzame alternatieven voor de gasketel is bovendien extra aantrekkelijk door de Landelijke Investeringssubsidie Duurzame Energie. Hiermee kunt u tot een paar honderd euro terugkrijgen bij aanschaf van één van bovenstaande verwarmingsalternatieven. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket via 072 7433956.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2020 Duurzaam Zuidplas