Contrast
Groter

Zuidplas Aardgasvrij

Nederland gaat van het aardgas af. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Daarin staat dat alle woningen en overige gebouwen uiterlijk in 2050 op een andere, duurzame manier verwarmd moeten worden. De komende dertig jaar gaan ook in Zuidplas steeds meer wijken van het aardgas af. Welke wijk wanneer aan de beurt is én wat het alternatief voor verwarming met aardgas zal worden, wordt beschreven in de Transitievisie Warmte.

Deze Transitievisie Warmte is tot stand gekomen in intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers en partners, zoals woningcorporaties en netbeheerders. Samen met deze partijen zijn uitgangspunten en selectiecriteria opgesteld om de transitie te kunnen uitvoeren. Moerkapelle en Esse Hoog zijn de eerste verkenningsbuurten.

In de verkenningsbuurt wordt samen met de inwoners, professionele stakeholders en ondernemers gewerkt aan de buurtuitvoeringsplannen. In de buurtuitvoeringsplannen wordt op buurtniveau uitgewerkt welke techniek wordt ingezet om aardgasvrij te worden, hoe dit gefinancierd wordt, hoe dit wordt georganiseerd, hoe inwoners worden ontzorgd en ook hoe het proces van communicatie en participatie van inwoners per buurt verloopt. De wens is om per buurt een inwonersadviesraad op te richten die samen met de gemeente plannen maakt hoe het proces eruit ziet, welke stappen als eerste gezet worden en wat daarvoor nodig is. Nadat de buurtuitvoeringsplannen zijn opgesteld, worden de plannen aan alle stakeholders voorgelegd. Het is een lang proces. Inwoners, ondernemers en andere partijen hebben immers tijd nodig om zich voor te bereiden op de aanpassingen in de woningen en gebouwen. En die tijd neemt Zuidplas. De buurtuitvoeringsplannen worden uiteindelijk juridisch geborgd in de Omgevingsplannen.

Hoe gaan we u betrekken?

De gemeente Zuidplas organiseert verschillende bijeenkomsten om u te blijven betrekken bij veranderingen in onze gemeente. Dit doen we door:

  • Fysieke informatiebijeenkomsten: u kunt de vijf informatiebijeenkomsten uit 2020 hier terug kijken.
  • Digitale informatiebijeenkomsten: u kunt hier de digitale bijeenkomsten terugzien
  • Webinars
  • Kennissessies: in 2021. Vanaf eind januari 2021 kunt u de kennissessies terugzien
  • Bijeenkomsten inwonersadviesraad: In november zijn met de inwonersadviesraad de uitgangspunten besproken.
  • Bijeenkomsten ambassadeurs

Tijdens de informatiebijeenkomsten kregen wij veel vragen. U vindt hier de veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. Heeft u een andere vraag, stuur dan een mail naar duurzaam@zuidplas.nl

Draagvlakonderzoek

In maart 2021 heeft de gemeente Zuidplas een onderzoek laten uitvoeren om te achterhalen hoe onze inwoners denken over de overstap naar een alternatief voor aardgas. Daarbij waren wij benieuwd naar wat zij ons over dit onderwerp willen meegeven. Aan het onderzoek hebben 1.803 inwoners meegedaan. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de Transitievisie Warmte. Ook geeft dit handvatten en inzichten over het draagvlak binnen de gemeente en waar we nog meer moeten inzetten op het gebied van participatie en communicatie.

Zuidplas zoekt duurzaamheids ambassadeurs

Bij gemeente Zuidplas zijn al veel inwoners u voorgegaan. Heeft u zelf uw huis al verduurzaamd en wilt u dit delen met anderen, stuur dan een e-mail naar duurzaam@zuidplas.nl.

Een van die inwoners in Martijn van den Hoef. Hij leeft met zijn gezin volledig aardgasvrij. Bent u benieuwd hoe? Bekijk dan de video van Martijn.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2023 Duurzaam Zuidplas