Aardgasvrij

Aardgas is een fossiele brandstof. Dit betekent dat er bij verbranding CO2 vrijkomt. De uitstoot van CO2 is een van de veroorzakers van het opwarmen van de aarde en de klimaatverandering. In 2015 zijn er internationale afspraken gemaakt tijdens het klimaatakkoord in Parijs. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent dat we voor die tijd allemaal van het aardgas af moeten. 2050 lijkt nog ver weg, maar we moeten nú aan de slag om dan energieneutraal en toekomstbestendig te zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke vormen van verwarming gemeente Zuidplas overgaat. Er wordt gewerkt aan een transitievisie warmte wat de routekaart voor Zuidplas Aardgasvrij moet worden. Deze routekaart geeft aan welke wijk op welk moment overstapt op welke duurzame warmtebron. De transitievisie warmte is medio 2021 gereed. De komende jaren wordt onderzocht welke bron welke warmtepotentie heeft en wat daarbij een passende infrastructuur heeft. Vanzelfsprekend wordt de transitievisie warmte gemaakt mét de betrokken inwoners en ondernemers.

Zelf kunt u nu al wel stappen zetten. Zo kunt u bijvoorbeeld uw gaspitten vervangen door een inductiekookplaat en uw huis isoleren tot minimaal label B. Zo dringt u uw aardgasverbruik al terug. MilieuCentraal laat in een helder overzicht zien hoe u in zes stappen van ‘het gas af gaat’.

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Om van het aardgas af te kunnen, geldt: hoe beter uw huis geïsoleerd is, hoe minder u hoeft te verwarmen. Dat geldt in het bijzonder bij het gebruik van een warmtepomp, omdat de aanvoertemperatuur van het water dan lager ligt dan bij een traditionele CV-installatie. Vraag het Duurzaam Bouwloket gratis om advies.

De alternatieven voor aardgas in Zuidplas zijn:

  • Warmtenet: netwerk van leidingen onder de grond, waar warm water doorheen stroomt. De CV-ketel wordt vervangen door een warmteafleverset. Het gasfornuis wordt vervangen door een inductiekookplaat. De warmte in het warmtenet kan op verschillende manieren gewonnen worden, bijvoorbeeld geothermie, aquathermie of uit restwarmte uit de industrie.
  • All-electric: hierbij wordt de warmte elektrisch opgewekt met behulp van een warmtepomp. Die werkt als een soort omgekeerde koelkast. Een koelkast trekt de warmte uit de koelkast naar buiten. Een warmtepompinstallatie verplaatst juist warmte van buiten naar binnen, ook als het buiten vriest. Er zijn twee soorten warmtepompen. Een luchtwaterwarmtepomp haalt warmte uit de lucht. Een waterwarmtepomp haalt de warmte met een warmtewisselaar uit het grondwater. Het warm tapwater komt uit een boiler. Ook hier wordt het gasfornuis vervangen door een inductiekookplaat.


Duurzaam zuidplas
© Copyright 2020 Duurzaam Zuidplas