Contrast
Groter

Nieuws


Leer meer over de biodiversiteit van de gemeente Zuidplas

Leer meer over de biodiversiteit van de gemeente Zuidplas

17-05-2024 Vanaf 1 mei 2024 gaan ecologen het veld in binnen de gemeente Zuidplas om een eerste biodiversiteit nulmeting uit te voeren. Dit betekent dat zij de biodiversiteit van onze gemeente gaan onderzoeken.

Lees verder
Energie & warmte

RES Midden-Holland: vaststelling Programma Zon op Veld vertraagd

RES Midden-Holland: vaststelling Programma Zon op Veld vertraagd

07-05-2024 In het voorjaar van 2023 hebben inwoners en belanghebbenden uit de regio meegedacht over het Programma Zon op Veld via een vragenlijst, straatgesprekken en bijeenkomsten. Begin dit jaar publiceerden wij het concept beleid en informeerden wij u over hoe de inbreng van de belanghebbenden daarin was meegenomen.

Lees verder
Energie & warmte

Verduurzamen met de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds

Verduurzamen met de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds

16-04-2024 De Energiebespaarlening is een lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Wat u kunt betalen met een Energiebespaarlening verschilt; van isolatie of verwarmen tot bijvoorbeeld de aanschaf van een inductiekookplaat

Lees verder
Circulaire economie

Het delen van voertuigen (deelmobiliteit) in gemeente Zuidplas

Het delen van voertuigen (deelmobiliteit) in gemeente Zuidplas

18-04-2024 Deelmobiliteit gaat over alle vormen van voertuigen die voor korte tijd kunnen worden geleend of gehuurd, vaak via een (online) platform. Deelmobiliteit wordt een steeds belangrijker onderdeel in hoe wij ons voortbewegen en verplaatsen. Bij deelmobiliteit staat het bezit van een eigen voertuig niet meer centraal, maar wordt mobiliteit als een dienst beschouwd. Dit wordt ook wel Mobility-as-a-Service genoemd (MaaS).

Lees verder
Energie & warmte

Zuidplas aardgasvrij

Zuidplas aardgasvrij

Afgelopen weken zijn in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel inwoners met elkaar in gesprek gegaan over het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij. Het doel van deze uitvoeringsplannen is om te beschrijven via welke oplossing en op welke wijze deze wijken over 10 jaar aardgasvrij zijn. Samen met onder andere inwoners,…

Lees verder

Gemeente Zuidplas start met een onderzoek naar de biodiversiteit

Gemeente Zuidplas start met een onderzoek naar de biodiversiteit

16-04-2024 Wist u dat een hoge biodiversiteit een positief effect heeft op u als mens en uw leefomgeving? Een groene leefomgeving is niet alleen goed voor de gezondheid, het draagt ook bij aan het welzijn en is goed voor de planten en dieren. Deze zomer starten we in de gemeente Zuidplas met een onderzoek naar de biodiversiteit.

Lees verder
Energie & warmte

Samen op weg naar een duurzaam Zuidplas!

Samen op weg naar een duurzaam Zuidplas!

04/03/2024 Het programmaplan Duurzaamheid laat zien hoe we de komende drie jaar samen verder bouwen aan een duurzame gemeente. De ambitie blijft onveranderd: de gemeente Zuidplas wil in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig en circulair zijn.

Lees verder
Energie & warmte

Uitnodiging Inloopavonden Esse Hoog aardgasvrij

Uitnodiging Inloopavonden Esse Hoog aardgasvrij

15/1/2024 Zoals u weet gaan we de komende tijd in drie gebieden aan de slag om uitvoeringsplannen aardgasvrij op te stellen. Dit doen we in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel. In een dergelijk plan staat welke stappen we gaan zetten in een gebied om daar aardgasvrij te worden.

Lees verder
Energie & warmte

Gemeenten RES Midden-Holland nemen komende maanden een besluit…

Gemeenten RES Midden-Holland nemen komende maanden een besluit…

7/12/2023 De gemeenten hebben afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met zonnevelden. We keken samen waar in de regio plek is voor zonnevelden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Dit hebben we opgeschreven in het Programma Zon op Veld. Dit programma leggen we nu voor aan de gemeenteraden voor een reactie. 

Lees verder
Energie & warmte

1 november online bijeenkomst Aardgasvrij Zuidplas

1 november online bijeenkomst Aardgasvrij Zuidplas

19/10/2023 Op woensdag 1 november 2023 organiseren we voor de inwoners van Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel van 19.30-21.00 uur een online bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst informeren we hen over het proces rond het opstellen van een uitvoeringsplan aardgasvrij, de stappen die we dienen te nemen en de wijze waarop we deze overgang willen realiseren.

Lees verder
Energie & warmte

Op weg naar een Aardgasvrij Zuidplas

Op weg naar een Aardgasvrij Zuidplas

12/09/2023 Zoals ook vastgelegd in de Transitievisie Warmte doorlopen we de route naar een aardgasvrij Zuidplas samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige partners. In Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel gaan we als eerste aan de slag met het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij.

Lees verder
Energie & warmte

Isoleren en besparen

Isoleren en besparen

05/05/2023 Een goed geïsoleerd huis heeft verschillende voordelen: minder kou en tocht, een lagere energierekening én minder CO2-uitstoot. Gemeente Zuidplas laat je graag zien hoe jij de isolatie van je huis checkt en wat je kunt doen om dak, muren, ramen of vloer beter te isoleren.

Lees verder
Water, droogte & hitte

Klimaatadaptieve tuin

Klimaatadaptieve tuin

05/05/2023 Gaat u dit voorjaar aan de slag met uw tuin? Kijk dan eens of u een aantal tegels in uw tuin kan vervangen door groen. U kunt misschien wel meer inheemse bloemen, planten en bomen kwijt in uw tuin. Een groene tuin is goed voor de biodiversiteit: dieren, vogels en insecten profiteren ervan.

Lees verder
Energie & warmte

Transitievisie Warmte (TVW)

Transitievisie Warmte (TVW)

05/05/2023 Met het vaststellen van de Transitievisie Warmte (hierna TVW) in december 2021 heeft de gemeente de eerste stap gezet in de energietransitie voor onze woningen. We zijn nu bezig met opstellen van een plan om de TVW verder uit te werken.

Lees verder
Energie & warmte

Uw mening over de Regionale Energie Strategie

Uw mening over de Regionale Energie Strategie

20/04/2023 Gemeente Zuidplas heeft met gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen afgesproken om meer duurzame energie op te wekken uit zonne-energie. Met zonnepanelen op grote daken of met zonnevelden op land. Deze plannen staan in de Regionale Energiestrategie Midden-Holland. De gemeente gaat graag met inwoners in gesprek over welk soort gebieden en projecten u het meest geschikt vindt.

Lees verder
Duurzaam zuidplas