Contrast
Groter

In 2050 energieneutraal: een ambitie die we alleen kunnen halen wanneer we dat samen doen. Iedereen merkt de effecten van klimaatverandering en we zijn ook allemaal afhankelijk van warmte en energie. 2050 lijkt nog ver weg, maar we moeten nu aan de slag als we onze doelstellingen willen halen. Dus zetten we samen, gemeente, inwoners en ondernemers in Zuidplas, de schouders eronder. Wilt u meer weten over duurzaamheid en wat u zelf al kunt doen? Dan bent u op de juiste plek! Wij weten dat het veel van u vraagt. Wij leggen het pad dan ook rustig en zorgvuldig af, in kleine stappen. Wij helpen u daarbij.


Uw mening over de regionale energie strategie en het opwekken van duurzame energie

Gemeente Zuidplas heeft met gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen afgesproken om meer duurzame energie op te wekken uit zonne-energie. Met zonnepanelen op grote daken of met zonnevelden op land. Deze plannen staan in de Regionale Energiestrategie Midden-Holland. Lees meer op deze pagina.

Op weg naar een aardgasvrij Zuidplas

De komende 30 jaar gaan we stap voor stap, wijk voor wijk, samen met u over op een alternatieve bron om woningen te verwarmen. Via de link in het blauwe blokje kunt u zien wanneer uw dorp aan de beurt is en voor welke alternatieve warmtebron in uw dorp is gekozen. Ook vindt u hier tips om uw woning of pand hierop voor te bereiden.

Hoe gaan we de eerste gezamenlijke stappen zetten?

In Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel gaan we als eerste aan de slag met het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij. Hiervoor hebben we op 1 november 2023 een online bijeenkomst georganiseerd.

Terugkijken en antwoorden op gestelde vragen

De online bijeenkomst kunt u op deze pagina terugkijken. De vragen die zijn gesteld op 1 november staan ook op deze pagina.

De delen van het proces waarop we al eerder een antwoord hebben gegeven, kunt u vinden op onze pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

En hoe gaan we nu verder?

In december en januari organiseren we inloopavonden voor de inwoners van de drie gebieden – Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse hoog in Nieuwerkerk aan en IJssel – die niet bij de online bijeenkomst konden of nog vragen hebben. De inwoners zijn hiervoor per brief uitgenodigd.

Daarnaast gaan we in het eerste kwartaal van 2024 in drie verschillende klankbordgroepen met elkaar bespreken welke aardgasvrije technieken we in het gebied kunnen gebruiken. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen hierover meedenken door zich aan te melden voor één van de drie klankbordgroepen. Lees meer  

Laatste nieuws

Energie & warmte

Samen op weg naar een duurzaam Zuidplas!

Samen op weg naar een duurzaam Zuidplas!

04/03/2024 Het programmaplan Duurzaamheid laat zien hoe we de komende drie jaar samen verder bouwen aan een duurzame gemeente. De ambitie blijft onveranderd: de gemeente Zuidplas wil in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig en circulair zijn.

Energie & warmte

Uitnodiging Inloopavonden Esse Hoog aardgasvrij

Uitnodiging Inloopavonden Esse Hoog aardgasvrij

15/1/2024 Zoals u weet gaan we de komende tijd in drie gebieden aan de slag om uitvoeringsplannen aardgasvrij op te stellen. Dit doen we in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel. In een dergelijk plan staat welke stappen we gaan zetten in een gebied om daar aardgasvrij te worden.

Energie & warmte

Gemeenten RES Midden-Holland nemen komende maanden een besluit…

Gemeenten RES Midden-Holland nemen komende maanden een besluit…

7/12/2023 De gemeenten hebben afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met zonnevelden. We keken samen waar in de regio plek is voor zonnevelden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Dit hebben we opgeschreven in het Programma Zon op Veld. Dit programma leggen we nu voor aan de gemeenteraden voor een reactie. 

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas