Contrast
Groter

In 2050 energieneutraal: een ambitie die we alleen kunnen halen wanneer we dat samen doen. Iedereen merkt de effecten van klimaatverandering en we zijn ook allemaal afhankelijk van warmte en energie. 2050 lijkt nog ver weg, maar we moeten nu aan de slag als we onze doelstellingen willen halen. Dus zetten we samen, gemeente, inwoners en ondernemers in Zuidplas, de schouders eronder. Wilt u meer weten over duurzaamheid en wat u zelf al kunt doen? Dan bent u op de juiste plek! Wij weten dat het veel van u vraagt. Wij leggen het pad dan ook rustig en zorgvuldig af, in kleine stappen. Wij helpen u daarbij.


Uw mening over de regionale energie strategie en het opwekken van duurzame energie

Gemeente Zuidplas heeft met gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen afgesproken om meer duurzame energie op te wekken uit zonne-energie. Met zonnepanelen op grote daken of met zonnevelden op land. Deze plannen staan in de Regionale Energiestrategie Midden-Holland. Lees meer op deze pagina.

Op weg naar een aardgasvrij Zuidplas

De komende 30 jaar gaan we stap voor stap, wijk voor wijk, samen met u over op een alternatieve bron om woningen te verwarmen. Via de link in het blauwe blokje kunt u zien wanneer uw dorp aan de beurt is en voor welke alternatieve warmtebron in uw dorp is gekozen. Ook vindt u hier tips om uw woning of pand hierop voor te bereiden.

Hoe gaan we de eerste gezamenlijke stappen zetten?

In Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel gaan we als eerste aan de slag met het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij. Hiervoor hebben we op 1 november 2023 een online bijeenkomst georganiseerd.

Terugkijken en antwoorden op gestelde vragen

De online bijeenkomst kunt u op deze pagina terugkijken. De vragen die zijn gesteld op 1 november staan ook op deze pagina.

De delen van het proces waarop we al eerder een antwoord hebben gegeven, kunt u vinden op onze pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

En hoe gaan we nu verder?

In december en januari organiseerden we inloopavonden voor de inwoners van de drie gebieden – Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse hoog in Nieuwerkerk aan en IJssel – die niet bij de online bijeenkomst konden zijn of nog vragen hebben. De inwoners zijn hiervoor per brief uitgenodigd.

Daarnaast zijn we in het eerste kwartaal van 2024 in drie verschillende klankbordgroepen met elkaar in gesprek gegaan over welke aardgasvrije technieken we in het gebied kunnen gebruiken. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen hierover meedenken door zich aan te melden voor één van de drie klankbordgroepen. Lees meer  

Laatste nieuws

Energie & warmte

RES Midden-Holland: gemeenten RES Midden-Holland stellen Programma Zon op Veld vast

RES Midden-Holland: gemeenten RES Midden-Holland stellen Programma Zon op Veld vast

In het Programma Zon op Veld staat waar in de regio plek is voor velden met zonnepanelen en aan welke voorwaarden deze zonnevelden moeten voldoen. Zonnevelden zijn nodig om onze doelstellingen voor de opwek van duurzame energie te halen. Ze zijn alleen onder strenge voorwaarden mogelijk. Bij het opstellen van dit beleid dachten…

Leer meer over de biodiversiteit van de gemeente Zuidplas

Leer meer over de biodiversiteit van de gemeente Zuidplas

17-05-2024 Vanaf 1 mei 2024 gaan ecologen het veld in binnen de gemeente Zuidplas om een eerste biodiversiteit nulmeting uit te voeren. Dit betekent dat zij de biodiversiteit van onze gemeente gaan onderzoeken.

Energie & warmte

RES Midden-Holland: vaststelling Programma Zon op Veld vertraagd

RES Midden-Holland: vaststelling Programma Zon op Veld vertraagd

07-05-2024 In het voorjaar van 2023 hebben inwoners en belanghebbenden uit de regio meegedacht over het Programma Zon op Veld via een vragenlijst, straatgesprekken en bijeenkomsten. Begin dit jaar publiceerden wij het concept beleid en informeerden wij u over hoe de inbreng van de belanghebbenden daarin was meegenomen.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas