Contrast
Groter

Zuidplas aardgasvrij

Inleiding

Met het vaststellen van de Transitievisie Warmte (hierna TvW) in 2021 heeft Zuidplas de eerste stap gezet naar een aardgasvrije toekomst. In deze visie is onder andere opgenomen dat we de route naar een aardgasvrij Zuidplas stapsgewijs en samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties doorlopen. Ook staat in de TvW waar we het beste kunnen starten met de voorbereidingen om van het aardgas af te gaan in Zuidplas. Vanaf september 2023 zetten we met elkaar de volgende stap.

Waar starten we?

In Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel gaan we aan de slag met het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij. De glastuinbouw rondom Moerkapelle en Zevenhuizen onderzoekt mogelijkheden om aardgasvrij te worden en daarom willen we nu verkennen of dit kansen oplevert voor Moerkapelle en Zevenhuizen. Esse Hoog was in de TvW al aangewezen als eerste buurt om een uitvoeringsplan op te gaan stellen. Maar wat is een uitvoeringsplan aardgasvrij? En hoe ziet de route eruit de komende jaren? Op welke manier kunt u ook meedenken bij het maken van dit plan? Hierover leest u meer op deze pagina.

Hoe gaan we de eerste gezamenlijke stappen zetten?

In Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel gaan we als eerste aan de slag met het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij. Hiervoor hebben we op 1 november 2023 een online bijeenkomst georganiseerd.

Terugkijken en antwoorden op gestelde vragen

De online bijeenkomst kunt u op deze pagina terugkijken. De vragen die zijn gesteld op 1 november staan ook op deze pagina.

Op de delen van het proces waarop we al eerder een antwoord hebben gegeven, kunt u vinden op onze pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

En hoe gaan we nu verder?

In december en januari organiseerden we inloopavonden voor de inwoners van de drie gebieden – Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse hoog in Nieuwerkerk aan en IJssel – die niet bij de online bijeenkomst konden zijn of nog vragen hadden. De inwoners werden hiervoor per brief uitgenodigd.

Daarnaast zijn we in het eerste kwartaal van 2024 in drie verschillende klankbordgroepen met elkaar in gesprek gegaan over welke aardgasvrije technieken we in het gebied kunnen gebruiken. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties konden hierover meedenken door zich aan te melden voor één van de drie klankbordgroepen. Lees meer 

Uitvoeringsplan aardgasvrij

Het uitvoeringsplan aardgasvrij beschrijft voor een gebied op welk duurzaam alternatief voor aardgas we overgaan. Ook beschrijft het de planning om daar te komen en geeft het een overzicht van de stappen die we moeten zetten. Zo staat erin welke technische maatregelen er nodig zijn, zoals bijvoorbeeld elektrisch koken, het plaatsen van een duurzame warmtetechniek als alternatief voor gas en het extra isoleren van woningen. En er staat in wat de totale kosten én de kosten voor de gebruiker zijn. Ook staat er in hoe we iedereen in het gebied bij de uitvoering betrekken. De overstap naar een nieuwe manier van duurzaam verwarmen is ingrijpend, en een uitvoeringsplan maken we dan ook met elkaar. Inwoners denken mee, maar ook ondernemers, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, netbeheerders en overige partners. De gemeente is begeleider en beheerder van het plan, maar het is belangrijk dat we met elkaar een plan opstellen waar iedereen achter staat.

Meer informatie over het uitvoeringsplan kunt u vinden op de website van het Landelijke Programma Aardgasvrije Wijken van de Rijksoverheid.

De planning

Omdat we een uitvoeringsplan alleen samen kunnen opstellen nemen we zorgvuldig de tijd. Er is ruimte voor vragen en eerste gedachten over het plan. Vervolgens bepalen we met elkaar de aardgasvrije techniek die we in het gebied willen en kunnen gebruiken. Door het oprichten van klankbordgroepen denken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hierover mee. Aan transitietafels denken professionele partijen, zoals woningcorporaties, netbeheerders en overige partners mee. In 2024 werken we ook de andere onderdelen van het plan uit, zoals de kosten(verdeling), de communicatie, de planning en de organisatie.

De gemeente stelt het uitvoeringsplan uiteindelijk vast. Pas daarna gaan we tot de uitvoering over. We kijken met elkaar naar de stappen die nodig zijn om aardgasvrij te kunnen worden, zoals extra isoleren en de overstap naar elektrisch koken. Vervolgens realiseren we de duurzame warmtetechniek en sluiten we stapsgewijs de gebouwen daarop aan.

En wat betekent het voor mij?

Misschien komen er veel vragen op u af. Zoals bijvoorbeeld: welke veranderingen zijn nodig in mijn woning, wat gaat mij dat kosten, welke voordelen zijn er en wanneer ga ik aan de slag? De antwoorden op die vragen hebben we nog niet. Die vragen beantwoorden we tijdens het maken van het uitvoeringsplan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit plan u informatie geeft om samen de overstap naar aardgasvrij te kunnen maken. Er zijn al wel maatregelen die u nu kunt nemen, zoals energie besparen of isoleren. Dat kan u ook direct geld besparen, maakt het wonen in de woning vaak prettiger én het maakt de overstap naar aardgasvrij straks makkelijker. Kijk voor meer informatie op onze pagina met tips of onze handelingsperspectieftool.

Op een aantal vragen over het proces hebben we al wel een antwoord. Die kunt u vinden op onze pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Uw mening telt!

De overstap naar aardgasvrij is ingrijpend. Om over te stappen van aardgas naar duurzame warmte gaat er iets in zo goed als elk gebouw gebeuren, ook in uw woning. We houden u dan ook goed op de hoogte van de stappen die we gaan zetten. Belangrijker nog: we horen graag uw mening, aandachtspunten en zorgen over de verschillende onderdelen van het plan. Dit kan in onze klankbordgroepen. Meld u aan via het inschrijfformulier.


Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas