Contrast
Groter

Duurzaam ondernemen

Bedrijven spelen een belangrijke rol binnen de transitie naar schonere energie. Niet alleen gebruiken bedrijven veel energie. Ze bieden ook producten en diensten aan voor energiebesparing, duurzame energie en zorgen voor innovatie.

Ondernemers in gemeente Zuidplas kunnen met hun vragen terecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De ODMH vervult deze rol in opdracht van de gemeente. Bijvoorbeeld via toezicht en handhaving. Vanuit het activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven namelijk wettelijk verplicht om maatregelen voor energiebesparing te treffen, als die maatregelen een terugverdientijd hebben van 5 jaar of korter. ODMH handhaaft deze regelgeving en ziet toe op de uitvoering van de maatregelen bij hun controlerende werkzaamheden.

Zonnepanelen

Verder ondersteunt ODMH bij meerdere gemeenten projecten waarbij de gemeente bedrijven helpt bij het aanbrengen van zonnepanelen op hun dak. ODMH heeft samen met de gemeente en Greenspread een actie gestart voor bedrijven om met lage investeringskosten en ontzorging zonnepanelen te realiseren. Bedrijven kregen korting op een haalbaarheidsonderzoek en hulp bij de aanvraag van de SDE+ subsidie van de rijksoverheid.

Duurzame bedrijventerreinen

Grotere productie- en handelsbedrijven werken vooral vanaf bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen is samenwerking mogelijk tussen verschillende bedrijven. Soms kan de reststroom van het ene bedrijf de grondstof zijn voor de ander. Of men gaat efficiënter met vervoer om door activiteiten te combineren. Ook zijn er vaak mogelijkheden voor een (gezamenlijke) duurzame energievoorziening. Bijvoorbeeld in de vorm van zonnedaken.

Duurzaamheidsanalyses

Om verduurzamingskansen zichtbaar te maken voert ODMH duurzaamheidsanalyses uit. Hiervoor worden tools gebruikt zoals Duurzaamheidsprestatie op Locatie (DPL), energiescans bij bedrijven en advisering/ondersteuning bij samenwerking.

Energiebesparingsplicht

Sinds 1993 hebben bedrijven een energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2021 Duurzaam Zuidplas