Contrast
Groter

Duurzaam ondernemen

Nederland heeft stevige ambities als het aankomt op duurzaamheid en dat heeft invloed op het bedrijfsleven. Bedrijven spelen namelijk een belangrijke rol binnen de transitie naar schonere energie en het verminderen van grondstoffengebruik. Niet alleen gebruiken bedrijven veel energie en grondstoffen, ze bieden ook (duurzame) producten aan en leveren diensten voor bijvoorbeeld energiebesparing en duurzame energie. Bovenal zorgen bedrijven voor innovatie. Veel ondernemers zijn al actief bezig met duurzaamheid, omdat de markt erom vraagt, het kosten bespaart of om het gevoel zelf iets bij te willen dragen aan een duurzame wereld. Maar bedrijven komen ook onvermijdelijk in aanraking met duurzaamheid omdat er wettelijke regels zijn. We hebben in Nederland bepaald dat we de uitstoot van CO2 en het gebruik van grondstoffen flink moeten verminderen.

Wettelijke verplichtingen voor ondernemers

Ondernemers in gemeente Zuidplas kunnen met hun vragen over verplichte energiebesparende maatregelen, waaronder energiebesparingsplicht, informatieplicht en Label C terecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), via energie@odmh.nl. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer zijn bedrijven met een inrichting A of B wettelijk verplicht om alle maatregelen voor energiebesparing te treffen, als die maatregelen een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. In opdracht van de gemeente handhaaft de ODMH deze regelgeving en ziet toe op de uitvoering van de maatregelen bij hun controlerende werkzaamheden.

Zon op dak

In de Regionale Energie strategie (RES) Midden-Holland staat dat we op grootschalig niveau energie op moeten gaan wekken. Vooral de inzet van bedrijfsdaken is essentieel om de doelstellingen te behalen en daarmee ook de inzet van het bedrijfsleven.

Een groot deel van de ondernemers in Zuidplas staan positief tegenover zon op de bedrijfsdaken, zo blijkt uit een enquête onderzoek van de gemeente Zuidplas. Het is dan ook altijd verstandig om uw dak vol te leggen met zonnepanelen. Daarmee wekt u stroom op voor eigen gebruik. Maar misschien kunt u wel meer opwekken, omdat u een groot dak heeft. Om ondernemers in Zuidplas te helpen bij het realiseren van zon op bedrijfsdaken heeft de RES Midden-Holland het servicepunt energietransitie bedrijven opgericht. Hier kunt u gratis terecht voor advies over het plaatsen van zonnepanelen, maar ook voor algemene tips om energie te besparen of de stap te maken naar aardgasvrij.

Stel je dak beschikbaar

Het is ook mogelijk om een deel of het gehele dak beschikbaar te stellen aan de lokale energiecoöperatie Zon op Zuidplas. Zij ontzorgen u volledig en leggen uw dak vol met zonnepanelen voor lokaal gebruik. U ontvangt hier in de regel een vergoeding voor het gebruik van het dak voor.

Bedrijven die serieus geïnteresseerd zijn in meer zon op bedrijfsdaken, kunnen mailen naar: duurzaam@zuidplas.nl. De gemeente is bekend met netcongestie en kan u informeren over de lokale mogelijkheden op korte en lange termijn.  

Dakenscan voor agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven hebben naast een relatief hoog energieverbruik ook veel ongebruikte ruimte op hun daken beschikbaar. Het plaatsen van zonnepanelen heeft daarom veel voordelen. Sinds kort kunnen agrarische ondernemers in gemeente Zuidplas zich aanmelden voor het project ‘Zon op Dak Groene Hart’, een samenwerking tussen gemeente Zuidplas en LTO Noord. Door middel van een energiescan wordt bij betrokken agrariërs onderzocht in hoeverre zonnepanelen op de beschikbare agrarische daken van deelnemers rendabel zijn. Lees hier voor meer informatie.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas