Contrast
Groter

Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht. Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken.

Het gaat om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is namens de gemeente Zuidplas bevoegd om de controles uit te voeren op deze informatieplicht (en de energiebesparingsplicht). Op dit moment heeft 70 % van de bedrijven voldaan aan de informatieplicht. De overige 30 % ontvangt een voorwaarschuwingsbrief, waarin de plicht tot melden nogmaals wordt benoemd. Het melden doet u in het e-Loket van RVO.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de informatieplicht energiebesparing inhoudt en of deze ook voor uw bedrijf geldt? Kijk dan op rvo.nl

Nog niet gerapporteerd?

Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog! Op deze site van RVO vindt u meer informatie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht/informatieplicht-energiebesparing-0.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas