Contrast
Groter
Energie & warmte

Uw mening over de Regionale Energie Strategie

Hoe denkt u over het opwekken van duurzame energie in uw gemeente? Geef uw mening!

Gemeente Zuidplas heeft met gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen afgesproken om meer duurzame energie op te wekken uit zonne-energie. Met zonnepanelen op grote daken of met zonnevelden op land. Deze plannen staan in de Regionale Energiestrategie Midden-Holland. Klik op deze link voor meer informatie.

De gemeente is afgelopen weken met inwoners in gesprek gegaan over welk soort gebieden en projecten u het meest geschikt vindt voor het opwekken van zonne-energie. Dat is gedaan door u vragen te stellen in een online vragenlijst. Ook voerden we gesprekken met inwoners op straat. En nodigden we inwoners uit voor een bijeenkomsten voor inwoners en betrokken organisaties.

De resultaten van de vragenlijst, straatgesprekken en bijeenkomsten komen samen in een rapport. Deze gebruiken de RES en gemeenten voor verdere besluiten over het opwekken van duurzame energie. Het rapport wordt gemaakt in samenwerking met bureau EMMA.

Lees hier waarom we uw mening willen horen

Lees hier waarom we uw mening willen horen
De gemeenten Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen willen advies van hun inwoners over welke gebieden en projecten voor het opwekken van zonne-energie hun voorkeur hebben. Bijvoorbeeld: is een landbouwgebied of gebied met bedrijventerreinen meer geschikt voor een zonneveld? Of: is het belangrijk dat een zonneveld niet zichtbaar is of dat rekening wordt gehouden met de planten en dieren in het gebied? Na de zomer maken de gemeenten afspraken met elkaar over het opwekken van duurzame energie. Daarin staat op welke plekken meer geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. Ook staat er in welke soort projecten meer kans maken om uitgevoerd te worden. Dat geeft ondernemers duidelijkheid over de voorwaarden waar zij aan moeten voldoen met voorstellen voor het opwekken van zonne-energie. Inwoners worden altijd gevraagd om mee te denken bij het ontwikkelen van projecten voor het opwekken van zonne-energie. Meer vragen en antwoorden vindt u hier.
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas