Contrast
Groter

Transitievisie Warmte

Welke warmtebronnen zijn waar mogelijk in Zuidplas?

De Transitievisie Warmte (TvW) van gemeente Zuidplas is gereed. Dit document geeft aan hoe de gemeente Zuidplas de transitie naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving vorm gaat geven. Deze warmtetransitie volgt op afspraken die overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen gemaakt hebben in het Klimaatakkoord, met als doel de uitstoot van broeikasgassen in 2050 terug te brengen tot nagenoeg nul. De gemeente Zuidplas geeft samen met haar inwoners en andere betrokken partners vorm aan deze uitdaging.

Jan Verbeek, wethouder Duurzaamheid en Klimaatadaptatie: “Klimaatverandering is een feit. We moeten hard werken om verdere klimaatverandering te voorkomen. Dat kan alleen door de uitstoot van broeikasgassen snel terug te dringen. Het grootste deel van de energie die we verbruiken in onze buurten, is nodig voor warmte. De warmtetransitie is een behoorlijke uitdaging die de gemeente niet in haar eentje kan en wil realiseren. De transitie moet haalbaar en betaalbaar zijn, zowel voor onze inwoners, ondernemers, de woningcorporaties, netbeheerders als voor de gemeente. We zetten de vervolgstappen daarom ook weer samen.”

TvW is eerste stap

Op basis van beschikbare gegevens en nader onderzoek is in kaart gebracht welke warmtealternatieven in aanmerking komen om te worden toegepast in de verschillende buurten van Zuidplas. In de TvW staat tevens in welke buurten de gemeente samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden als eerste gaat verkennen hoe de transitie vorm gaat krijgen. Dit document is dus een belangrijke stap, maar slechts de eerste van een lange, soms ingewikkelde, maar bovenal duurzame en toekomstgerichte reis. De gemeente is daarbij de reisleider, maar de route bepaalt de gemeente samen met de inwoners, ondernemers en partners. Financiering van het Rijk is voor de vervolgstappen onmisbaar. De hoogte daarvan is bepalend voor het tempo d in Zuidplas.

Samen Duurzaam Doen!

De Transitievisie Warmte is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners en partners, zoals woningcorporaties en netbeheerders. Inwoners konden zich aanmelden voor een Inwonersadviesraad. Met professionele partijen werd apart overlegd aan een Transitietafel. Daarnaast heeft Zuidplas fors geïnvesteerd in communicatie, via informatieavonden en kennissessies. Ook is er een pool van ambassadeurs opgericht.

Transitievisie Warmte

U kunt hier de Transitievisie Warmte inzien:

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2023 Duurzaam Zuidplas