Contrast
Groter

Transitievisie Warmte

Welke warmtebronnen zijn waar mogelijk in Zuidplas?

De Transitievisie Warmte (TvW) van gemeente Zuidplas is vastgesteld eind 2021 door de gemeenteraad van Zuidplas. Dit document beschrijft hoe de gemeente Zuidplas Zuidplas in de toekomst overgaat naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving. Deze warmtetransitie volgt op afspraken die samen gemaakt zijn in het Nationaal Klimaatakkoord, met als doel de uitstoot van broeikasgassen in 2050 terug te brengen tot nagenoeg nul.

TvW is de eerste stap

Op basis van beschikbare gegevens en nader onderzoek is in kaart gebracht welke warmtealternatieven in aanmerking komen om te worden toegepast in de verschillende buurten van Zuidplas. In de TvW staat tevens in welke buurten de gemeente samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden als eerste gaat verkennen hoe de transitie vorm gaat krijgen. Dit document is dus een belangrijke stap. Financiering van het Rijk is voor de vervolgstappen onmisbaar. De hoogte daarvan is bepalend voor het tempo in Zuidplas.

Samen Duurzaam Doen!

De Transitievisie Warmte is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners en partners, zoals woningcorporaties en netbeheerders. Inwoners konden zich aanmelden voor een Inwonersadviesraad Transitievisie Warmte. Met professionele partijen werd apart overlegd aan een Transitietafel. Daarnaast zijn er verschillende informatieavonden en kennissessies georganiseerd.

Transitievisie Warmte

U kunt hier de Transitievisie Warmte inzien:

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas