Contrast
Groter

Circulair Zuidplas

In de economie van tegenwoordig worden grondstoffen gewonnen, verwerkt tot producten en na het gebruik vaak het consumptiegedrag van mensen, terwijl de grondstoffen alsmaar afnemen. Dit zorgt ervoor dat grondstoffen op de lange termijn op zullen raken en door deze schaarste neemt de prijs van grondstoffen flink toe.

Om te voorkomen dat de grondstoffen opraken, werkt Nederland en ook gemeente Zuidplas toe naar een 100% circulaire economie in 2050. Binnen een circulaire economie behouden grondstoffen hun waarde en bestaat er geen afval meer. Daarnaast levert een circulaire economie een belangrijke bijdrage aan de CO2-vermindering. En zorgt deze voor het ontstaan van nieuwe markten en nieuwe werkgelegenheid. Bovendien worden we zo minder afhankelijk van de import van basis grondstoffen.

Circulaire economie, het gebruik en hergebruik van grondstoffen
Het woord ‘circulair’ zegt eigenlijk al waar het om draait: een cirkel die nooit stopt. Die cirkel of kringloop gaat meestal over het gebruik en hergebruik van grondstoffen. Het idee erachter is dat oud altijd weer nieuw wordt. Er zijn eigenlijk twee kringlopen:

  1. een biologische kringloop: na gebruik vloeien reststoffen veilig terug in de natuur;
  2. een technische kringloop: product(onderdelen) worden zo gemaakt dat deze een nieuw leven hebben. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden.

Grondstoffen worden dus aan het einde van productgebruik niet meer weggeworpen in een circulaire economie, maar vloeien terug in de grondstoffenkringloop en worden als bijdrage voor andere product doeleinden gebruikt. Hierbij wordt nagestreefd om de kwaliteit van de grondstoffen in een zo hoog mogelijke waarde te behouden.

Grondstoffen die biologisch afbreekbaar zijn (zoals hout en wol) zullen uiteindelijk in kwaliteit afnemen en aan het einde van de levenscyclus terugstromen naar de natuur. Niet-biologisch afbreekbare grondstoffen zoals metalen en plastic kunnen niet terug de natuur in vloeien en dienen zo lang mogelijk in de economie ingezet te worden, voor verschillende productdoeleinden. 

De verandering naar een circulaire economie heeft nog voeten in aarde. Naast de gemeente kunnen ook ondernemers en inwoners de circulaire verandering in gang zetten.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas