Contrast
Groter

Natuur en milieu

Een veilige en gezonde leefomgeving is voor iedereen heel belangrijk. Water, lucht, bodemkwaliteit en biodiversiteit zijn met elkaar verbonden en spelen allemaal een grote rol om de leefomgeving gezond te maken.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Door wegen en industrie ontstaat fijnstof en dat kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de mensen in een gebied. In de gemeente Zuidplas zit het gelukkig wel goed met de luchtkwaliteit. Dat komt omdat de woonkernen vaak zijn omringd door buitengebied. Dat willen we graag zo houden. Bij vergunningsaanvragen voor nieuwe bedrijventerreinen of (snel)wegen houden we er rekening mee of er mogelijk luchtvervuiling kan ontstaan.

Geluidsoverlast

Tegenwoordig is er ook steeds meer aandacht voor de gevolgen van geluidsoverlast op de gezondheid. Bedrijven en (spoor)wegen maken soms veel geluid en dit kan invloed hebben op woningen, scholen en kinderdagverblijven in een gebied. Soms is het niet te voorkomen dat woningen te maken krijgen met een hoger geluidsniveau dan is toegestaan. In dat geval kan de gemeente de geluidswaarde in dat gebied verhogen. De geluidswaarde is in de wet geregeld, maar als de gemeente inwoners goed informeert over de maatregelen die zij neemt voor geluidsbescherming, is dat toegestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra isolatie of het plaatsen van een geluidswal of nieuwe buitenruimte. De regels hiervoor staan in het zogeheten regionaal hogere waardenbesluit. Meer informatie over geluid(soverlast) vindt u op odmh.nl.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2023 Duurzaam Zuidplas