Contrast
Groter

Biodiversiteit

Planten, dieren en micro-organismen binnen één ecosysteem

In de natuur is een balans nodig tussen het aantal planten, dieren en micro-organismen. Deze soorten noem je samen ‘biodiversiteit’ en hebben een continue wisselwerking met elkaar. Dit wordt een ecosysteem genoemd. Een ecosysteem kan verstoord worden als één van deze soorten verdwijnt. Dit kan gevolgen hebben voor de leefomgeving van andere planten, dieren en de mens.

De biodiversiteit staat onder druk als gevolg van de activiteiten van de mens. Steeds meer groeit het besef dat biodiversiteit een hoge economische waarde vertegenwoordigt. Wereldwijd zijn we voor o.a. landbouw, bouwmaterialen, medicijnen en industriële grondstoffen afhankelijk van biologische hulpmiddelen. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat de mens productiever is en zich beter voelt in een groene omgeving. Het helpt ons ontspannen en draagt bij aan ons welzijn en de gezondheid.

De klimaatverandering zet de ecosystemen verder onder druk met als gevolg een afname van de biodiversiteit. In Nederland is het verlies aan biodiversiteit groter dan in de rest van Europa. Weinig leefgebied en intensieve landbouw zijn hier de oorzaak van, wat ook binnen de gemeente Zuidplas een uitdaging is.

In het collegeprogramma is de ambitie opgenomen om de biodiversiteit in de gemeente Zuidplas te versterken en in te bedden. Om de staat van de biodiversiteit binnen de gemeente te bepalen en hoe wij deze kunnen versterken zal de biodiversiteit worden gemonitord.

Hoe kunnen we biodiversiteit verbeteren en versterken

Als gemeente richten wij ons op de verbetering en versterking van de biodiversiteit. In 2024 zijn we daarom gestart met een onderzoek naar de huidige staat van de biodiversiteit in de gemeente. Op basis van de uitkomsten evalueren wij het groenbeheer en bekijken we de kansen om de biodiversiteit te versterken. Ook u kan iets doen om de biodiversiteit te helpen verbeteren. Kies er bijvoorbeeld voor om de tegels in de tuin te vervangen door groen of leg een geveltuintje aan. Kies dan bij voorkeur voor struiken en planten die hier al van nature voorkomen en onbespoten of biologisch geteeld zijn. Neem ook eens een kijkje op de website https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/natuur-en-biodiversiteit/ voor meer tips.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas