Contrast
Groter

Veelgestelde vragen

Zuidplas zet stappen richting aardgasvrije warmte in onze dorpen. We beseffen dat dit bij u vragen op kan roepen. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste vragen en bijbehorende reactie. Heeft u meer vragen of behoefte aan meer toelichting? Stuur gerust een mail naar duurzaam@zuidplas.nl.

Waar gebruik ik nu gas voor?

Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens is ongeveer 1.500 m3 per jaar. Hiervan gaat zo’n 80 procent naar verwarming en 20 procent naar warm water, vooral voor douchen. Een klein percentage wordt maar gebruikt om mee te koken. Hoeveel gas een huishouden verbruikt is afhankelijk van het soort huis en het gasverbruik, het bouwjaar, isolatie, het gebruik van verwarming en het gebruik van warm water.

Waarom moeten wij van het aardgas af?

De uitstoot van CO2 door de verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor de opwarming van de aarde, met grote gevolgen voor mens en natuur. Om dit te voorkomen moeten we onze CO2-uitstoot zo veel mogelijk beperken. Wereldwijd zijn hierover afspraken gemaakt. Onze samenleving moet in 2050 vrijwel volledig CO₂-neutraal zijn. In Nederland zijn die afspraken opgenomen in het Klimaatakkoord, waarin afspraken staan over verduurzaming van industrie, ons energiesysteem, de landbouw en het vervoer. Ook is daarin afgesproken dat de gemeente stappen zet, onder andere met de verduurzaming van onze warmtevoorzieningen. Dat betekent dat we stoppen met het gebruik van aardgas.

Welk plan heeft de gemeente om van het aardgas te gaan?

Dat plan hebben we nog niet. We willen juist graag nu met elkaar een plan uitwerken. We nemen dus ook nog zorgvuldig de tijd voor het maken een plan.

Waarom beginnen we in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel?

Moerkapelle en Zevenhuizen grenzen aan het glastuinbouwgebied van de Zuidplaspolder. Hier wordt onderzocht of een regionaal warmtenet duurzaam warmte kan leveren. Dat biedt ook kansen voor Moerkapelle en Zevenhuizen. Vandaar dat we nu met elkaar gaan kijken onder welke voorwaarden we ook in Moerkapelle en Zevenhuizen kunnen aansluiten op het warmtenet.

Esse Hoog bestaat grotendeels uit nieuwere woningen (1992-2005) met een goede isolatieschil (energielabels A en B). Gezien de leeftijd van de woningen moeten veel cv-ketels op korte termijn vervangen worden. Vandaar dat we nu willen kijken hoe we de overstap kunnen maken naar aardgasvrij

Gaat nu de gaskraan dicht in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel?

Zeker niet! We gaan nu van start met het maken van goede plannen, waar we minstens anderhalf jaar voor nemen. Pas als uit die plannen blijkt dat het haalbaar en betaalbaar is om van het aardgas af te gaan, gaan we tot uitvoering over. En ook voor de uitvoering nemen we zorgvuldig de tijd, ervaring leert dat daar al snel vijf tot tien jaar voor nodig is. Voorlopig gaat de gaskraan dus nog niet dicht.

Gaan we sowieso op kort termijn van het aardgas in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel?

De overstap naar aardgasvrij doen we alleen onder de voorwaarde dat dit haalbaar en betaalbaar kan. Daarom gaan we dat nu onderzoeken in een plan. Als daaruit blijkt dat het niet haalbaar of betaalbaar is maken we voorlopig nog niet de overstap naar aardgasvrij.

Wat gaat er nu gebeuren in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel?

De komende periode gaan we in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel een zogenaamd Uitvoeringsplan (UP) aardgasvrij maken. Dat doen we met elkaar, het is niet een plan wat de gemeente alleen maakt. In het plan gaan we kijken hoe we aardgasvrij kunnen worden, wat dat kost en wanneer we de stap gaan zetten. Dat gaan we dus samen uitwerken! Lees meer over wat een UP is op www.duurzaamzuidplas.nl/aardgasvrij.

Wat is een Uitvoeringsplan aardgasvrij?

Een Uitvoeringsplan (UP) aardgasvrij is een plan waarin staat hoe een gebied aardgasvrij wordt. In het plan staat met welke techniek een gebied aardgasvrij kan worden, wat dat kost en wanneer we de stap gaan zetten. Heel belangrijk daarbij is dat iedereen betrokken wordt, zowel inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties als professionele partijen. Het plan gaan we dus samen uitwerken! Lees meer over wat een UP is op www.duurzaamzuidplas.nl/aardgasvrij.

Wat betekent de overstap naar aardgasvrij voor mij?

De overstap naar aardgasvrij is ingrijpend. Om over te stappen van aardgas naar duurzame warmte gaat er iets in zo goed als elk gebouw gebeuren, ook in uw woning. We houden u dan ook goed op de hoogte van de stappen die we gaan zetten. Belangrijker nog: we horen graag uw mening, aandachtspunten en zorgen over de verschillende onderdelen van het plan. Dit kan in onze klankbordgroepen, meer informatie vindt u op www.duurzaamzuidplas.nl/aanmelden-klankbordgroep-aardgasvrij.

Welke rol heeft de gemeente?

De gemeente heeft een regierol bij de overstap naar aardgasvrij. Dit betekent dat de gemeente de overstap in goede banen moet leiden. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het maken van de Uitvoeringsplannen (UP) aardgasvrij. Maar de gemeente doet dat niet alleen! We gaan met veel partners samenwerken om een goed plan te schrijven, zoals de woningcorporaties en de netbeheerders.

Wat gaat het mij kosten?

Een belangrijke voorwaarde voor de overstap naar aardgasvrij is dat het betaalbaar moet zijn, voor iedereen. Hoe we dat voor iedereen kunnen organiseren gaan we met elkaar uitzoeken. Ook dit beschrijven we in het Uitvoeringsplan (UP) aardgasvrij. We weten het op dit moment nog niet, maar de betaalbaarheid is voor ons een harde voorwaarde. Blijkt het onbetaalbaar, dan gaan we het plan niet uitvoeren.

Welke technieken gaan we gebruiken?

We weten nog niet welke technieken we gaan gebruiken, dit gaan we uitwerken in het plan. We weten wel dat een warmtenet kansen geeft in Moerkapelle en Zevenhuizen en warmtepompen in Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer over deze technieken kunt u op onze website lezen: https://www.duurzaamzuidplas.nl/elektra-en-warmte/mogelijke-warmtebronnen/.

Het duurt dus nog even voordat we aardgasvrij zijn. Wat kan ik nu al wel doen?

  • Kijk of uw woning ook op lagere temperatuur warm te krijgen is. U kunt de aanvoertemperatuur van uw cv-ketel op bijvoorbeeld 60 graden zetten. Wordt uw woning ook dan comfortabel warm in de winter? Dan is uw woning waarschijnlijk ook goed geschikt voor een aansluiting op een warmtenet.
  • Het belangrijkste is dat u ervoor zorgt dat u nu al minder gas nodig hebt voor verwarming door te isoleren.
  • Als huiseigenaar kunt u maatregelen nemen zoals dak-, vloer- en spouwmuurisolatie, HR+++ glas en zonnepanelen.
  • Kies bij de aanschaf van een nieuwe keuken al voor elektrisch koken.
  • Als huurder kunt u kleinere maatregelen nemen zoals het plaatsen van tochtstrips of het aanbrengen van radiatorfolie. Vraag bij de verhuurder of woningbouwcorporatie na wat de plannen en mogelijkheden zijn voor grotere maatregelen. Als u de mogelijkheid heeft om te kiezen hoe u kookt, kies dan voor elektrisch. Het Duurzaam Bouwloket kan hierover advies geven.
  • Kijk voor meer informatie en een handelingsperspectief op: https://aardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/zuidplas.
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas