Energie besparen

In de (nabije) toekomst moet alle energie die we gebruiken lokaal of regionaal opgewekt worden. Dit is een gevolg van het energieconvenant van de regio Midden-Holland die Zuidplas in 2018 heeft getekend. Deze afspraak heeft een ruimtelijke impact. In een dichtbevolkt en dichtbebouwd gebied moeten we zuinig omgaan met ruimte. Door het ruimtegebrek is er een beperkte mogelijkheid om energie op te wekken. Daarom moeten we de energievraag zo veel mogelijk beperken. Een van de kernpunten in de energietransitie is het besparen van energie.

De inzet van de gemeente om het energieverbruik terug te dringen richt zich vooral op:

  • de glastuinbouw: in Zuidplas heeft deze groep zich verenigd in de ‘Warmtecoöperatie Zuidplaspolder’. Samen zoeken ze naar alternatieven voor aardgas, zoals een (rest)warmtenetwerk. Daarnaast kijken ze, in samenwerking met ondernemers, naar inpasbare oplossingen.
  • het verkeer en vervoer: door het autogebruik op A12 en A20 zijn de cijfers voor energieverbruik en CO2 uitstoot hoog. Ook hier wordt er gezocht naar passende alternatieven zonder op comfort en gemak in te leveren.
  • de gebouwde omgeving: de verantwoordelijkheid voor aanpassen van gebouwen ligt vooral bij gebouweigenaren. Tussen nu en 2050 moeten gebouwen losgekoppeld zijn van aardgas. Een grote opgave. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Zuidplas Aardgasvrij.
  • onze levensstijl: de grootste energievrager blijft de mens. U kunt een steentje bijdragen in de verandering. Wij hopen u via de informatie op deze site te motiveren om duurzaam en energiebewust te leven. Heeft u zelf ideeën? Deel ze dan met ons!

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2020 Duurzaam Zuidplas