Contrast
Groter

Subsidie en Financiering

Als u energiebesparende maatregelen neemt, is dat een investering in uw huis die zich terugverdient. Iedereen die spaargeld heeft, zou kunnen overwegen een deel te investeren in energiebesparing. Uw geld uitgeven aan isolatie, zonnepanelen of dubbel glas levert al snel meer rendement op dan wanneer u het op een spaarrekening zet. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden en regelingen die de financiering van duurzame aanpassingen nóg aantrekkelijker kunnen maken.


Klik op een categorie om te filteren.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

vervoer van goederen? Dan kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Bij operationele lease kan uw leasemaatschappij subsidie aanvragen om in aanmerking te komen voor de SEBA. Deze regeling geldt alleen voor bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg) die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen.
Lees verder

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.
Lees verder

Subsidie Klimaat en Ruimte

Staat u op het punt uw tuin te vergroenen? Wij hebben een verrassing voor u! Heeft u een zetje nodig om uw tuin te vergroenen? Wij geven het! Droomt u van een groene en klimaatvriendelijke tuin? Wij helpen hem waar te maken! De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer voelbaar en zichtbaar. De…
Lees verder

BNG Duurzaamheidsfonds – circulaire economie

Het BNG Duurzaamheidsfonds is er voor duurzame bedrijven, verenigingen, coöperaties en stichtingen. Heb je een duurzame oplossing die bijdraagt aan de circulaire economie? Dan biedt het BNG Duurzaamheidsfonds je graag financiële steun.
Lees verder

Energiebespaarlening

Gaat u uw huis verduurzamen? Dan loont het wellicht om bij het Nationaal Warmtefonds een Energiebespaarlening aan te vragen. Particuliere woningbezitters, VvE’s en scholen kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden een lening aanvragen. Daarmee kunnen zij de verduurzaming van hun gebouwen financieren.
Lees verder

Isolatiesubsidie woningeigenaren

Voor woningeigenaren is er vanaf 2021 subsidie voor 5 typen isolatiemaatregelen: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas. Dit zijn de voorwaarden en tarieven die vanaf 4 januari 2021 09:00 uur gelden.
Lees verder

Verduurzamen dak grootgrondbezitter/energiecoöperatie

De Provincie Zuid-Holland biedt grootdakbezitters of energie coöperaties de mogelijkheid om gebruik te maken van een subsidie voor zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan energie coöperaties.
Lees verder

Maatwerklening BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. De looptijd is maximaal 15 jaar en het bedrag ligt tussen de €100.000 en €2.500.000. De lening bedraagt maximaal 80% van de totale investering benodigd voor de realisatie van het duurzaamheidsinitiatief. De rente ligt tussen de 3% en 5%.
Lees verder

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is voor bedrijven die ontwikkelings- en onderzoeksprojecten uitvoeren. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek. Een deel van de (loon)kosten en uitgaven wordt vergoed.
Lees verder

Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering (VFF) is een lening voor starters en mkb-ondernemingen om te onderzoeken of hun innovatieve idee een kans van slagen heeft op de markt. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat het idee van de planfase in de startfase komt.
Lees verder

Subsidies energie-innovatie – Topsector Energie

De Topsector-Energie biedt subsidies voor innovaties die duurzame en economische groei aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld subsidies voor hernieuwbare energie, maatschappelijk verantwoord innoveren, energiestudies, biobased economy, waterstof, carbon capture, wind op zee en Urban Energy. Alleen samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie aanvragen.
Lees verder

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen

Deze subsidieregeling is bedoeld om de kwaliteit van bedrijventerreinen te verhogen. Er kan subsidie verstrekt worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het maken van een businesscase en voor het laten maken van een analyse over de kansen en verbeterpunten op het bedrijventerrein in het kader van kwaliteit en duurzaamheid.
Lees verder

Stimuleringslening

De stimuleringslening financiert onderhoud, renovatie en/of restauratie aan woningen en/of andere gebouwen. De gemeenten of provincie bepalen afzonderlijk of de Stimuleringslening van toepassing is, om welke maatregelen het gaat en voor wie de lening precies bedoeld is. De voorwaarden en rente kunnen daarmee afwijken van de landelijke Energiebespaarlening.
Lees verder

Postcoderoosregeling/ Regeling verlaagd tarief

De postcoderoosregeling/Regeling verlaagd tarief is een fiscale korting op de energiebelasting. Dit kan gebruikt worden om gezamenlijk zonne-energie op te wekken zonder dat de zonnepanelen op het eigen liggen. Bewoners in de postcoderoos richten samen een coöperatie op of maken gebruik van een VvE en investeren samen in een zonnedak.
Lees verder

MIA en Vamil

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Lees verder
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas