Contrast
Groter

Subsidie en Financiering

Als u energiebesparende maatregelen neemt, is dat een investering in uw huis die zich terugverdient. Iedereen die spaargeld heeft, zou kunnen overwegen een deel te investeren in energiebesparing. Uw geld uitgeven aan isolatie, zonnepanelen of dubbel glas levert al snel meer rendement op dan wanneer u het op een spaarrekening zet. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden en regelingen die de financiering van duurzame aanpassingen nóg aantrekkelijker kunnen maken.


Klik op een categorie om te filteren.

Subsidie Klimaat en Ruimte

Staat u op het punt uw tuin te vergroenen? Wij hebben een verrassing voor u! Heeft u een zetje nodig om uw tuin te vergroenen? Wij geven het! Droomt u van een groene en klimaatvriendelijke tuin? Wij helpen hem waar te maken! De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer voelbaar en zichtbaar. De gemiddelde temperatuur…
Lees verder

Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen

De gemeente Zuidplas stelt een subsidie beschikbaar voor woningeigenaren. Iedere woningeigenaar kan voor maximaal € 70,- (inclusief btw) gratis (kleine) energiebesparende maatregelen bestellen via de daarvoor beschikbare webshop of u kunt € 70,- terugvragen voor al aangeschafte kleine maatregelen. Waarom de gemeente Zuidplas dit doet? In Nederland moeten we namelijk flink energie gaan besparen! Om woningeigenaren van Zuidplas hierbij een steuntje in de rug te geven en te stimuleren om maatregelen te nemen wordt er een subsidieregeling ter beschikking gesteld.
Lees verder

BNG Duurzaamheidsfonds – circulaire economie

Het BNG Duurzaamheidsfonds is er voor duurzame bedrijven, verenigingen, coöperaties en stichtingen. Heb je een duurzame oplossing die bijdraagt aan de circulaire economie? Dan biedt het BNG Duurzaamheidsfonds je graag financiële steun.
Lees verder

Subsidie Klimaatadaptatie

Per 1 mei 2021 kunnen inwoners van Zuidplas een subsidie Klimaatadaptatie aanvragen voor de aanleg van groene of blauwe (wateropvang op dak) daken en het ontstenen en vergroenen van de tuin. De kans op overlast en schade door hevige neerslag, droogte, hitte en/of overstromingen neemt steeds meer toe.
Lees verder

Energiebespaarlening

Gaat u uw huis verduurzamen? Dan loont het wellicht om bij het Nationaal Warmtefonds een Energiebespaarlening aan te vragen. Particuliere woningbezitters, VvE’s en scholen kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden een lening aanvragen. Daarmee kunnen zij de verduurzaming van hun gebouwen financieren.
Lees verder

Duurzaamheidslening

De gemeente Zuidplas wil zoveel mogelijk energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in de samenleving stimuleren. Als huiseigenaar of huurder kunt u een Duurzaamheidslening aanvragen voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Hiermee kunt u energiebesparende maatregelen financieren. U vraagt de Duurzaamheidslening online aan bij de gemeente. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) betaalt de lening uit via een bouwdepot.
Lees verder

Isolatiesubsidie woningeigenaren

Voor woningeigenaren is er vanaf 2021 subsidie voor 5 typen isolatiemaatregelen: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas. Dit zijn de voorwaarden en tarieven die vanaf 4 januari 2021 09:00 uur gelden.
Lees verder

Verduurzamen dak grootgrondbezitter/energiecoöperatie

De Provincie Zuid-Holland biedt grootdakbezitters of energie coöperaties de mogelijkheid om gebruik te maken van een subsidie voor zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan energie coöperaties.
Lees verder

Maatwerklening BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. De looptijd is maximaal 15 jaar en het bedrag ligt tussen de €100.000 en €2.500.000. De lening bedraagt maximaal 80% van de totale investering benodigd voor de realisatie van het duurzaamheidsinitiatief. De rente ligt tussen de 3% en 5%.
Lees verder

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is voor bedrijven die ontwikkelings- en onderzoeksprojecten uitvoeren. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek. Een deel van de (loon)kosten en uitgaven wordt vergoed.
Lees verder

Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering (VFF) is een lening voor starters en mkb-ondernemingen om te onderzoeken of hun innovatieve idee een kans van slagen heeft op de markt. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat het idee van de planfase in de startfase komt.
Lees verder

Triodos Hypotheek voor duurzame woningen

Dit is een hypotheek voor het energiezuiniger maken van woningen. Minimaal 75% van de oppervlakte van het pand moet voor privédoeleinden gebruikt worden. De lening kan gebruikt worden voor isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers. Hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente.
Lees verder

Subsidies energie-innovatie – Topsector Energie

De Topsector-Energie biedt subsidies voor innovaties die duurzame en economische groei aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld subsidies voor hernieuwbare energie, maatschappelijk verantwoord innoveren, energiestudies, biobased economy, waterstof, carbon capture, wind op zee en Urban Energy. Alleen samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie aanvragen.
Lees verder

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen

Deze subsidieregeling is bedoeld om de kwaliteit van bedrijventerreinen te verhogen. Er kan subsidie verstrekt worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het maken van een businesscase en voor het laten maken van een analyse over de kansen en verbeterpunten op het bedrijventerrein in het kader van kwaliteit en duurzaamheid.
Lees verder

Stimuleringslening

De stimuleringslening financiert onderhoud, renovatie en/of restauratie aan woningen en/of andere gebouwen. De gemeenten of provincie bepalen afzonderlijk of de Stimuleringslening van toepassing is, om welke maatregelen het gaat en voor wie de lening precies bedoeld is. De voorwaarden en rente kunnen daarmee afwijken van de landelijke Energiebespaarlening.
Lees verder
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2022 Duurzaam Zuidplas