Contrast
Groter

Zuidplas Zoemt!

De natuur in Zuidplas heeft uw hulp hard nodig. We vergroenen onze buitenruimten al steeds meer. En dat biedt kansen voor alle insecten. U ziet insecten misschien als plaagdieren, maar ze zijn onmisbaar om de natuur in evenwicht te houden.

Ook onze (wilde) bijen kunnen niet zonder uw hulp. Op dit moment zijn er te weinig bloemen (voedsel) en te weinig natuurlijke nestplaatsen. Daarom komen wij graag samen met u in actie om onze gemeente weer aantrekkelijk te maken voor (wilde) bijen. U helpt toch ook mee? U kunt bijvoorbeeld zorgen voor voedsel: zaai of plant bloemen voor wilde bijen. Meer over bijen en bloemen leest u hier.

Zuidplas Bijvriendelijkste Gemeente in 2021!

Gemeente Zuidplas is door Nederland Zoemt in 2021 verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. Zuidplas zet zich bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

In de gemeente worden de bermen bijvriendelijk beheerd, zodat wilde bijen genoeg voedsel hebben. Op veel plekken wordt gefaseerd gemaaid en blijft het maaisel een paar dagen liggen. Zo krijgen insecten de tijd om te verkassen. De jury van Nederland Zoemt was ook erg enthousiast over de samenwerking van de gemeente met tal van partijen. Zo wordt in Zuidplas samengewerkt met waterschappen, agrariërs, natuurorganisaties, bedrijven, onderwijs en bewoners om te zorgen voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

Zuidplas als bijvriendelijkste gemeente in de pers:

IVN.nl
Gouwe IJssel nieuws
Hart van Holland

Waarom zijn wilde bijen belangrijk?

Wilde bijen spelen een belangrijke rol in de natuur. Ze zorgen dankzij bestuiving voor het ontstaan van zaad en nieuwe planten van wel 75% van alle plantensoorten. Zonder bijen zijn er dus geen planten en vruchten en zonder bijen geen natuur! Maar dat geldt ook omgekeerd. Zijn er geen wilde bloemen en planten, dan zijn er ook minder bijen. Willen we de natuur in evenwicht houden, dan zijn bijen dus noodzakelijk.

Zeldzame bij in Zuidplas: De grote Klokjesbij

In Zuidplas komt een relatief zeldzame bij voor: de grote Klokjesbij (Chelostoma rapunculi). Deze bijensoort komt veel voor in onze gemeente en minder vaak in de rest van Nederland. Door rekening te houden met (onder andere) de wensen van deze klokjesbij dragen wij bij aan het behoud van deze soort voor Nederland. Deze bij nestelt in bestaande gaatjes, bijvoorbeeld gemaakt door keverlarven. Deze bijensoort is volledig afhankelijk van bloemen uit de klokjes familie en is te zien tussen mei en augustus. Klik hier om meer te weten over de Klokjesbij.

Subsidie Klimaatadaptatie

Kijk ook eens naar de nieuwe Subsidie Klimaatadaptatie om bijvoorbeeld uw tuin te ontstenen en vergroenen, een groen,- of blauw dak aan te leggen.

Handige links

  1. Biodiversiteitswijzer
  2. Bloeibogen
  3. Bestuivers
  4. Welke planten voor wilde bijen?
  5. De grote Klokjesbij
  6. Bijenstichting

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas