Regionale Energiestrategie

In Nederland zijn we hard bezig met het grootschalig opwekken van duurzame energie. We moeten de CO2 uitstoot namelijk flink verminderen. Zo voorkomen we dat de aarde verder opwarmt. Veel verschillende partijen in Nederland werken samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Weten wat de RES is en hoe u ook uw steentje kunt bijdragen? Bekijk dan de filmpjes!

Concept RES Midden-Holland

In de colleges van de betrokken gemeenten en van de provincie en de dagelijkse besturen van de waterschappen is de voorlopige versie van de concept-RES behandeld. De versie is nog voorlopig omdat deze nog niet politiek besproken is kunnen worden: dat gebeurt de komende maanden.

In het voorlopige concept van de RES staat nog niet op welke plekken de opwekvoorzieningen moeten komen. Het betreft een eerste, globale schets van verschillende denkrichtingen en dient als start voor verschillende processen. Zoals bespreking in de gemeenteraden, provinciale staten, waterschapsbesturen en met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Naast opwekvoorzieningen gaat de concept-RES ook in op alternatieven voor warmte (in plaats van aardgas), de effecten ten aanzien van ruimtegebruik, natuur en landschap en de benodigde aanpassingen in de netinfrastructuur (masten, leidingen, verdeelstations et cetera).

Lees meer over de RES en vervolgstappen in het artikel ‘Regio Midden-Holland zet stap in energietransitie‘.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2020 Duurzaam Zuidplas