Contrast
Groter

Regionale Energiestrategie

In Nederland zijn we hard bezig met het grootschalig opwekken van duurzame energie. We moeten de CO2 uitstoot namelijk flink verminderen. Zo voorkomen we dat de aarde verder opwarmt. Veel verschillende partijen in Nederland werken samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Ook in Midden Holland waarin onze gemeente valt. Meer informatie over de ontwikkelingen van de RES Midden-Holland, de uitslag van de enquête en de kansentafels vindt u hier. Via de website van RES Midden-Holland kunt u vanaf 8/2 de enquête invullen en u aanmelden voor de Participatie Evenement van 11/2.

Concept RES Midden-Holland

De regio Midden-Holland is één van de dertig regio’s, die in Nederland invulling moeten geven aan het Nationale Klimaatakkoord. Eerste stap in het RES-proces is het opstellen van een zogeheten concept-RES. Op 8 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Zuidplas er mee ingestemd dat de concept-RES wordt ingediend bij het Nationaal Programma RES (NP RES). Deze concept-RES wordt verder uitgewerkt in een RES 1.0 die uiterlijk op 1 juli 2021 moet zijn ingediend. Ieder twee jaar wordt de RES herzien. U kunt hier de concept RES met daarin de regionale afspraken en opgaven vinden. Eind dit 2020 is de concept-RES voorgelegd aan de inwoners van de vijf gemeenten.

In het voorlopige concept van de RES staat nog niet op welke plekken de opwekvoorzieningen moeten komen. Het betreft een eerste, globale schets van verschillende denkrichtingen en dient als start voor verschillende processen. Zoals bespreking in de gemeenteraden, provinciale staten, waterschapsbesturen en met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Naast opwekvoorzieningen gaat de concept-RES ook in op alternatieven voor warmte (in plaats van aardgas), de effecten ten aanzien van ruimtegebruik, natuur en landschap en de benodigde aanpassingen in de netinfrastructuur (masten, leidingen, verdeelstations et cetera).

Lees meer over de RES en vervolgstappen in het artikel ‘Regio Midden-Holland zet stap in energietransitie‘.

Weten wat de RES is en hoe u ook uw steentje kunt bijdragen? Bekijk dan de filmpjes!

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2021 Duurzaam Zuidplas