Contrast
Groter

Wat is er al gedaan tot nu toe?

Nederland gaat van het aardgas af. Dat is afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord. Daarin staat dat we alle woningen en overige gebouwen uiterlijk in 2050 op een andere, duurzame manier gaan verwarmen. De komende dertig jaar gaan ook in Zuidplas steeds meer wijken van het aardgas af. Welke wijk wanneer aan de beurt is én wat het alternatief voor verwarming met aardgas zal worden, staat beschreven in de Transitievisie Warmte van gemeente Zuidplas..

Deze Transitievisie Warmte is eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Zuidplas en tot stand gekomen in intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers en partners, zoals woningcorporaties en netbeheerders. Samen met deze partijen zijn uitgangspunten en selectiecriteria opgesteld om de transitie te kunnen uitvoeren. Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog zijn de eerste verkenningsbuurten.

In de verkenningsbuurten wordt samen met de inwoners, professionele stakeholders en ondernemers gewerkt aan de Uitvoeringsplannen. In de Uitvoeringsplannen wordt op buurtniveau uitgewerkt welke techniek wordt ingezet om aardgasvrij te worden, hoe dit gefinancierd wordt, hoe dit wordt georganiseerd, hoe inwoners worden ontzorgd en ook hoe het proces rondom participatie- en communicatie met inwoners per buurt verloopt. De buurtuitvoeringsplannen worden uiteindelijk juridisch geborgd in de Omgevingsplannen.

Hoe zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken bij de Transitievisie Warmte?

De gemeente Zuidplas heeft in de periode van 2019 tot en met 2021 verschillende bijeenkomsten georganiseerd om te komen tot een Transitievisie Warmte. Meer informatie over de gehouden bijeenkomsten is hieronder terug te vinden:

  • Fysieke informatiebijeenkomsten: u kunt de vijf informatiebijeenkomsten uit 2020 hier terug kijken.
  • Digitale informatiebijeenkomsten: u kunt hier de digitale bijeenkomsten terugzien
  • Webinars
  • Kennissessies: in 2021. Vanaf eind januari 2021 kunt u de kennissessies terugzien
  • Bijeenkomsten inwonersadviesraad: In november 2021 zijn met de inwonersadviesraad Transitievisie Warmte de uitgangspunten besproken.

Hier zijn de veelgestelde vragen en de antwoorden daarop terug te vinden die tijdens de bijeenkomsten gesteld zijn. Heeft u een andere vraag, stuur dan een mail naar duurzaam@zuidplas.nl

Draagvlakonderzoek

In maart 2021 heeft de gemeente Zuidplas een onderzoek laten uitvoeren om te achterhalen hoe onze inwoners denken over de overstap naar een alternatief voor aardgas. Daarbij is ook gevraagd wat zij ons over dit onderwerp wilden meegeven. Aan het onderzoek hebben 1.803 inwoners meegedaan. De resultaten van het onderzoek zijn meegenomen in de Transitievisie Warmte.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas