Contrast
Groter

Water, droogte en hitte

In 2014 is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DRA) vastgesteld. Hierin staat dat gemeenten en andere overheden ons land in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht moeten hebben. Dat betekent dat er maatregelen worden genomen om overstromingen en wateroverlast tegen te gaan. En ook om persoonlijke en materiële schade te minimaliseren. Daarnaast gaan we droogte tegen door op slimme manieren water vast te houden.

Kennissessie klimaatadaptatie

Kom alles te weten over: de gevolgen van (te veel) of juist te weinig water in Zuidplas. Hoe we om moeten gaan met periodes van grote regenval en droogte.  En wat er met de resultaten van onderzoeken daarnaar gedaan wordt.

Subsidie Klimaatadaptatie

Bent u van plan om een groen dak aan te leggen, of uw ‘versteende’ tuin te vergroenen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Klimaatsubsidie van gemeente Zuidplas. Kijk op https://www.zuidplas.nl/subsidies-aanvragen​ voor meer informatie over de subsidie en de voorwaarden.


Stresstesten

Zuidplas wil voor 2050 een antwoord hebben op de uitdagingen en risico’s van het veranderende klimaat. Voor zover deze nu bekend zijn. Die informatie komt uit zogeheten stresstesten die in 2019 zijn uitgevoerd. Deze testen brengen de risico’s op extreme wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in kaart. Om te komen tot een klimaatbestendige gemeente zijn oplossingen voorgesteld om overlast en schade te beperken. Dit richt zich vooral op meer groen en water in de gebouwde omgevingen. Wat gelijk een positief effect heeft op onder andere de leefomgeving. In 2050 zullen er ongetwijfeld nieuwe uitdagingen zijn die dan op hun beurt om een nieuwe aanpak vragen.

Risicodialogen

Het is onmogelijk om elk potentieel risico vooraf af te dekken. Wel is het van belang om het gesprek aan te gaan. Over de risico’s en mogelijke oplossingen. De uitkomsten van de stresstesten vormen de basis voor zogeheten risicodialogen. Dit zijn gesprekken waarin we uitzoeken welke risico’s acceptabel zijn. Ook kijken we naar welke maatregelen gedaan moeten worden tegen welke prijs de maatregelen genomen moeten worden. Dit gebeurt met beheerders van organisaties, ondernemers en inwoners. De resultaten van de dialogen zijn te bekijken in de storymap. Vanuit deze resultaten werkt de gemeente Zuidplas een maatregelenprogramma uit.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2023 Duurzaam Zuidplas