Contrast
Groter

Klimaatbestendig Zuidplas

In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met weersextremen. We kennen allemaal wel de verhalen over volgestroomde wegen, tunneltjes en woningen bij extreme neerslag. Deze extreme neerslag worden clusterbuien genoemd. Vaak ontstaan deze clusterbuien na lange periode van droogte en hoge temperaturen. Hoge temperaturen komen steeds vaker voor door de opwarming van de aarde. In de gemeente Zuidplas gaan ook wij de negatieve gevolgen hiervan merken. Door klimaatadaptieve maatregelen te nemen, willen wij een prettige, gezonde en veilige leefomgeving behouden voor onze inwoners en ondernemers.

Hoe we dit als gemeente gaan doen staat beschreven in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), welke door de landelijke overheid is opgesteld. In het DPRA staat dat alle overheden en gemeenten in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht moeten zijn. Ook van de gemeente Zuidplas wordt dus verwacht dat wij ons inzetten om in 2050 klimaatbestendig te zijn tegen wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling. Maar wat betekent klimaatbestendig en waterrobuust eigenlijk?

Klimaatbestendig betekent dat de omgeving zo is ingericht dat het de effecten van het veranderende klimaat kan opvangen. Een klimaatbestendige omgeving wil dus zeggen dat deze goed bestand is tegen klimaatextremen nu en in de toekomst. Waterrobuust bouwen is het zodanig vormgeven en inrichten van de omgeving dat de negatieve gevolgen van bijvoorbeeld extreme neerslag zo klein mogelijk zijn.


Wat kunt u zelf doen?

In Zuidplas zijn wij bezig met het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de openbare ruimte. We nemen maatregelen om hittestress, droogte, bodemdaling en wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Dit doen wij bijvoorbeeld door regenwater niet direct af te voeren via het riool, maar op te vangen in de omgeving. Ook planten wij meer groen, wat zorgt voor koelere plekken en meer schaduw. Daarnaast volgen er verschillende taken vanuit het DPRA. We gaan bijvoorbeeld werken aan het klimaatadaptatie beleid en voeren de gemeentelijke stresstests eens per 6 jaar uit. 

Ook onze inwoners en ondernemers kunnen zelf maatregelen nemen om zich voor te bereiden op de weersextremen. Hieronder staan enkele tips om uw eigen tuin klimaatbestendig in te richten.

  • Voorkom wateroverlast in uw tuin door tegels in de tuin te vervangen door beplanting. Hierdoor kan het water opgenomen worden in de bodem en werkt het als spons om extreme neerslag op te vangen;
  • Door hemelwater op te vangen in een regenton kunt u het water bewaren om uw planten te bewateren tijdens droge periodes;
  • Overweeg een groene heg als tuinafscheiding in plaats van een stenen of houten schutting. Dit houdt uw tuin koeler en helpt ook verschillende vogels en insecten;
  • Kies voor inheemse plantensoorten die geschikt zijn voor warme en droge periodes. Op deze manier blijft uw tuin of balkon mooi groen en draagt u ook bij aan het behoud van de biodiversiteit;
  • Heeft u geen tuin? Denk dan aan een groen dak om water op te vangen en aan plantenbakken op uw balkon. 
  • Het helpt insecten om kruiden- en bloemrijke stroken te plaatsen in uw tuin. Dit helpt niet enkel de biodiversiteit in uw tuin of balkon te bevorderen, maar zorgt ook voor wateropvang en een leuk gezicht (wie wordt er nu niet blij van mooie bloemen);
  • Denkt u eens aan een natuurlijke zonnewering. Schaduw van planten en bomen zorgt voor meer verkoeling dan een parasol of schaduwdoek. Door het planten van (bladverliezende) bomen houdt u in de zomer de zon uit uw woning, maar warmt de zon de woning juist op in de winter.  
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas