Contrast
Groter

Waterberging

Klimaatverandering en bodemdaling zullen de komende decennia voor nieuwe uitdagingen zorgen. We krijgen vaker te maken met weersextremen zoals langdurige droogte, hoge temperaturen en hoosbuien. Korte en hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Door droogte wordt bodemdaling versneld, terwijl gebieden met bodemdaling extra kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Het is niet de vraag óf er wateroverlast optreedt, maar vooral waar. Deze trends zijn deels voorspelbaar, maar de extremen niet. Dat vergt zowel lange termijnplanning als flexibiliteit om mee te bewegen met veranderende omstandigheden, ofwel ‘adaptief beleid’. De maatregelen die daarbij horen zijn bijvoorbeeld meer waterberging, meer groen om de effecten van hitte te beperken, lichtere bouwmaterialen in verband met bodemdaling, andere gewassen, klimaatbestendige architectuur en aandacht voor kwetsbare groepen en voorzieningen.

Dat vraagt om lange termijnplanning en de flexibiliteit om mee te bewegen met veranderende omstandigheden. De maatregelen die daarbij horen zijn bijvoorbeeld meer waterberging en meer groen om de effecten van hitte te beperken.

De riolering is in sommige gevallen onvoldoende ingericht om het regenwater snel af te voeren. Straten staan na hevige regenval blank en in de gebouwde omgeving zijn veel straten en tuinen versteend. Hierdoor kan water moeilijker in de bodem zakken en wegstromen.

Clusterbuien

Bij clusterbuien kunnen de straten de afvoer niet aan en staan in erge gevallen ook (kelders van) woningen onder water. Gebieden kunnen dan (tijdelijk) ontoegankelijk worden voor inwoners en verkeer. Daarom wordt er ingezet op meer ruimte voor water in de gebouwde omgeving. Dit gebeurt in de vorm van waterberging en uitbreiding van de rioolfaciliteit. Ook zullen er innovatieve maatregelen genomen worden, zoals open verhardingen. Hierdoor kan het water snel weg stromen en blijft dit niet op straten en pleinen staan. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de inrichting van de openbare ruimte aan te passen aan het veranderende klimaat. Zo wordt persoonlijke en materiële schade zo veel mogelijk voorkomen. Meer weten? Neem dan een kijkje op de site van klimaatadaptatie.nl.

Duurzame vlogs!

In de Week van het Water (3-9 mei 2021) neemt Ryan Adriaanse uit Zevenhuizen u in drie vlogs mee in de duurzame ontwikkelingen in Zuidplas. Hij laat onder meer zien wat gemeente Zuidplas doet aan duurzaamheidsonderwijs. 

In de eerste vlog van Ryan kunt u kennismaken met ‘de droge voeten’-route! Ryan vertelt over de fantastische ‘droge voeten wandelroute’ in Zuidplas. Deze route laat zien wat er in Zuidplas voor zorgt dat we droge voeten kunnen houden, zoals de Eendragtspolder.

Daarna komt u alles te weten over de mini waterbuffers van Zuidplas. Er zijn meerdere locaties waar dit soort infiltratie-gebieden liggen. Ze worden ook wel wadi’s genoemd. Ryan legt in deze informatieve vlog uit hoe deze waterbuffers werken.

In de laatste vlog uit deze serie, leert u alles over de groene/blauwe daken in Zuidplas. Groene- en blauwe daken zijn vernieuwende manieren van wateropvang. Ze zijn goede vervangers voor reguliere daken. Ryan laat in deze vlog zien dat er talloze mogelijkheden zijn om Zuidplas nóg groener te maken.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2023 Duurzaam Zuidplas