Contrast
Groter

Waterberging

Klimaatverandering zorgt de komende decennia voor nieuwe uitdagingen. We krijgen steeds vaker te maken met weersextremen zoals langdurige droogte, hoge temperaturen en clusterbuien. Door droogte wordt bodemdaling versneld, terwijl gebieden met bodemdaling weer extra kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Door verstandig om te gaan met het hemelwater, kunnen wij de gevolgen van wateroverlast en droogte binnen de gemeente beperken.

Klimaatverandering is deels voorspelbaar, maar de weers-extremen niet. Het vergt daarom flexibiliteit om mee te bewegen met de veranderende omstandigheden. Het proces aan voorbereidingen en aanpassingen die we moeten doen in de omgeving om de negatieve effecten van klimaatverandering te minimaliseren wordt klimaatadaptatie genoemd. De maatregelen die daarbij horen zijn bijvoorbeeld meer waterberging, meer groen om de effecten van hitte te beperken, lichtere bouwmaterialen in verband met bodemdaling, andere gewassen en klimaatbestendige architectuur.

Clusterbuien

Bij clusterbuien kunnen de riolen de aanvoer van het vele hemelwater niet aan. Gebieden kunnen dan (tijdelijk) ontoegankelijk worden voor inwoners en verkeer door water op straat. In erge gevallen staan ook (kelders van) woningen onder water. Om dit te voorkomen wordt er ingezet op meer ruimte voor water in de gebouwde omgeving. Dit gebeurt in de vorm van waterberging zodat het riool tijdens clusterbuien minder hemelwater hoeft af te voeren. Het water wordt in waterbergingssystemen opgevangen, zodat het geleidelijk afgegeven kan worden aan de bodem zodat dit niet op straten en pleinen blijft staan. Door het water in de omgeving vast te houden kan dit weer gebruikt worden tijdens langere periode van droogte en vertraagd het de bodemdaling.

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de inrichting van de openbare ruimte aan te passen aan het veranderende klimaat. Zo wordt persoonlijke en materiële schade zo veel mogelijk voorkomen. Meer weten? Neem dan een kijkje op de site van klimaatadaptatie.nl.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas