Waterberging

Klimaatverandering en bodemdaling zullen de komende decennia voor nieuwe uitdagingen zorgen. We krijgen vaker te maken met weersextremen zoals langdurige droogte, hoge temperaturen en hoosbuien. Korte en hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Door droogte wordt bodemdaling versneld, terwijl gebieden met bodemdaling extra kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Het is niet de vraag óf er wateroverlast optreedt, maar vooral waar.

Dat vraagt om lange termijnplanning en de flexibiliteit om mee te bewegen met veranderende omstandigheden. De maatregelen die daarbij horen zijn bijvoorbeeld meer waterberging en meer groen om de effecten van hitte te beperken.

De riolering is in sommige gevallen onvoldoende ingericht om het regenwater snel af te voeren. Straten staan na hevige regenval blank en in de gebouwde omgeving zijn veel straten en tuinen versteend. Hierdoor kan water moeilijker in de bodem zakken en wegstromen.

Clusterbuien

Bij clusterbuien kunnen de straten de afvoer niet aan en staan in erge gevallen ook (kelders van) woningen onder water. Gebieden kunnen dan (tijdelijk) ontoegankelijk worden voor inwoners en verkeer. Daarom wordt er ingezet op meer ruimte voor water in de gebouwde omgeving. Dit gebeurt in de vorm van waterberging en uitbreiding van de rioolfaciliteit. Ook zullen er innovatieve maatregelen genomen worden, zoals open verhardingen. Hierdoor kan het water snel weg stromen en blijft dit niet op straten en pleinen staan. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de inrichting van de openbare ruimte aan te passen aan het veranderende klimaat. Zo wordt persoonlijke en materiële schade zo veel mogelijk voorkomen. Meer weten? Neem dan een kijkje op de site van ruimtelijkeadaptatie.nl.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2019 Duurzaam Zuidplas