Financiering


Als u energiebesparende maatregelen neemt, is dat een investering in uw huis die zich terugverdient. Iedereen die spaargeld heeft, zou kunnen overwegen een deel te investeren in energiebesparing. Uw geld uitgeven aan isolatie, zonnepanelen of dubbel glas levert al snel meer rendement op dan wanneer u het op een spaarrekening zet. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden en regelingen die de financiering van duurzame aanpassingen nóg aantrekkelijker kunnen maken.

Bouw en onderhoud van sportaccommodaties

18/03/2020 – Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen.De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. U mag meerdere aanvragen indienen.

Lees verder

Warmtefonds

De Rijksoverheid heeft het Warmtefonds in het leven geroepen. Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord en biedt langjarige financiering tegen een aantrekkelijke rente voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) voor de verduurzaming van woningen. De leningen zijn vanaf vandaag aan te vragen op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Lees verder

Subsidie voor natuurvriendelijke oevers

Bent u van plan om een natuurvriendelijke oever aan te leggen? Vraag het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard om een financiële bijdrage. Een goede kwaliteit van het water in sloten en plassen is belangrijk. Natuurvriendelijke oevers helpen daarbij. Jaarlijks wordt geld beschikbaar gesteld voor particulieren en bedrijven die een natuurvriendelijke oever aanleggen. Tot en met 31 maart 2020 kunt u een aanvraag indienen.

Lees verder

Subsidiecheck woonisolatie

Particuliere woningeigenaren die aan de slag gaan met energiebesparende en -opwekkende maatregelen kunnen ook dit jaar weer gebruik maken van een aantal (subsidie)regelingen. De subsidiecheck van het Duurzaam Bouwloket laat zien welke regelingen er landelijk, provinciaal en in gemeente Zuidplas van kracht zijn.

Lees verder

Bijdrage provincie

Schone energie en een fijne, energiezuinige woning moeten bereikbaar zijn voor iedereen. Daarom geeft de provincie inwoners die hun huis duurzaam willen maken een steuntje in de rug en stelt een subsidie beschikbaar.

Lees verder

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Lees alles over de SDE+ regeling op de RVO site.

Lees verder

Duurzaamheidslening gemeente Zuidplas

U kunt bij gemeente Zuidplas een Duurzaamheidslening aanvragen. Met deze lening kunt u tegen een laag rentetarief zelf investeren in energiebesparing. Hierdoor daalt niet alleen uw energierekening, u investeert ook in de waarde van uw woning en in uw wooncomfort. Lees alles over de Duurzaamheidslening op gemeente Zuidplas website.

Lees verder

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Bent u van plan om uw huis te isoleren? Bij twee maatregelen komt u in aanmerking voor een Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Deze subsidie geldt voor woningeigenaren en VvE’s (Vereniging van Eigenaren). Lees meer op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of kom in aanmerking voor de subsidie van de provincie.

Lees verder

Garantie Ondernemingsfinanciering

Wie (risicodragend) vermogen nodig heeft voor energie-efficiëntie kan een garantie krijgen op een achtergestelde lening (bijvoorbeeld voor stadsverwarming en koeling of energie uit hernieuwbare bronnen). De GO-ETFF draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de energietransitie. Meer informatie vindt u op de website van Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Lees verder

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wilt u als bedrijf fiscaal voordeel behalen? Investeer dan in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Meer informatie vindt u op de website van Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Lees verder

Energiebespaarlening voor particulieren

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke manier om energiebesparende investeringen in of aan uw huis financieren. Afhankelijk van uw energieverbruik kan de besparing de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening dekken. Investeer slim en maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis! Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Lees verder

Energiebespaarlening voor VvE’s

Wilt u als VvE energiebesparende maatregelen nemen voor uw gebouw? Vraag dan de VvE Energiebespaarlening aan bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

Lees verder

Rentekorting op de hypotheek

Bij een aantal banken krijgt u korting op uw hypotheektarief naarmate het energielabel van uw huis hoger is. Extra energiebesparende maatregelen kunnen vaak gratis meegefinancierd worden. Neem contact op met uw bank voor meer informatie of kijk op de website van de Vereniging Eigen Huis.

Lees verder

Aanschaf zonneboiler

Wilt u een zonneboiler kopen om een ruimte of tap(water) te verwarmen? Kijk dan op de website van Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) of u in aanmerking komt voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector.

Lees verder

Verlaagd btw-tarief

Als u uw huis laat isoleren, vallen de arbeidskosten onder een btw-tarief van 9%. Materialen vallen wel onder het btw-tarief van 21%. Op de website van de Belastingdienst leest u hierover meer informatie.

Lees verder
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2020 Duurzaam Zuidplas