Contrast
Groter

Stresstesten

Uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie volgt de taak voor de gemeente om stresstesten uit te voeren. De stresstesten geven ons informatie over de waar bijvoorbeeld hittestress of wateroverlast voorkomt binnen de gemeente. In 2019 zijn de stresstesten uitgevoerd.

Om te komen tot een klimaatbestendige gemeente zijn oplossingen voorgesteld om overlast en schade te beperken. Dit richt zich vooral op meer groen en water in de gebouwde omgevingen. Wat gelijk een positief effect heeft op onder andere de leefomgeving. In 2025 dienen wij de gemeentelijke stresstesten opnieuw uit te voeren. Dit geeft ons inzicht of genomen maatregelen werken. Ook kunnen we dan opnieuw bepalen welke gebieden wij komende jaren aan gaan pakken.

Risicodialogen

De uitkomsten van de stresstesten vormen de basis voor zogeheten risicodialogen. Dit zijn gesprekken met inwoners, organisaties en ondernemers waarin we uitzoeken welke risico’s acceptabel zijn. Ook kijken we naar welke maatregelen gedaan moeten worden tegen welke prijs. De resultaten van de dialogen zijn te bekijken in de storymap. In 2025 worden deze gesprekken opnieuw gevoerd, waarna nieuwe maatregelen worden bepaald.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas