Contrast
Groter

De Grote Klokjesbij

Grote Klokjesbij (Chelostoma rapunculi) behoort tot de familie Megachilidae. Het is een oligolectische soort, zoals alle klokjesbijen. De naam verwijst naar de plant, waar ze hoofdzakelijk stuifmeel verzamelt, namelijk bloemen van de klokjesfamilie (Campanula).

Kenmerken

Kenmerkend aan de Klokjesbij is de smalle lichaamsbouw van ongeveer 10mm. Vrouwtjes bezitten smalle witte haarbandjes op het achterlijf. Buiten de haarbandjes zijn de vrouwtjes slechts zwak behaard. De buikschuier is geel-wit. De kaken zijn goed ontwikkeld, vrij kort en bezitten drie tanden. De mannetjes zijn vrij sterk geel-bruin behaard, zowel kop, borststuk als achterlijf. Ze bezitten drie afgeknotte tanden op het einde van het achterlijf.

Vrouwtje
Mannetje

Biografie

De Grote Klokjesbij verzamelt voornamelijk stuifmeel op bloemen uit de klokjes familie. Verder is bloembezoek vastgesteld bij: salieCentaurea sp., slangenkruidwilgenroosjekruipende boterbloemwilde reseda, e.a

Het nest wordt gebouwd in holle stengels, boorgangen van kevers en artificiële nestgelegenheid. Het nest wordt pas verlaten in het volgende jaar, nadat de bij als larve heeft overwinterd, laat in het voorjaar verpopt en uiteindelijk het adulte stadium bereikt. Er is één generatie per jaar.

Vliegtijd

De Klokjesbij kan gevonden worden tussen mei-aug.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas