Contrast
Groter

Wat doet de gemeente aan circulaire economie?

Verminderen, hergebruiken en recyclen!

Reduce, re-use, recycle! We gebruiken onze producten en grondstoffen op zo’n manier dat we voor zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot zorgen. We moeten betere producten gebruiken, met een langere levensduur, zuinig zijn op onze spullen, producten hergebruiken waar dat kan en nieuwe producten maken van ‘afval’. Als we dat doen hebben we in de toekomst geen afval meer!

Grondstoffen raken uitgeput

Als wij niet veranderen wordt de vraag naar een groot aantal primaire grondstoffen veel groter dan het aanbod. Bovendien is de milieudruk hoog: het zorgt voor natuuraantasting, verlies van biodiversiteit en uitstoot van broeikasgassen. De winning van sommige primaire grondstoffen is erg slecht voor mens en milieu en grondstoffen dreigen uitgeput te raken.

Circulaire bril

We staan in Zuidplas aan het begin van de transitie naar een circulaire economie. Op dit moment kijken we als gemeente met een circulaire bril naar onze eigen producten, diensten, werkwijze en inrichting van de stad. En gaan we aan de slag om deze zo circulair mogelijk te maken. Ook helpen we ondernemers en inwoners met deze opgave. Zo kunnen we in 2030 als gemeente 50% circulair zijn, een doelstelling die komt van de Rijksoverheid.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas