Contrast
Groter

Aanmelden klankbordgroep aardgasvrij

Aanmelden Klankbordgroep verkenningswijken Zuidplas aardgasvrij

Wat gaan we doen

De komende tijd gaan we in drie gebieden aan de slag om uitvoeringsplannen aardgasvrij op te stellen. Dit doen we in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel. In een uitvoeringsplan aardgasvrij staat welke stappen we gaan zetten in een gebied om daar aardgasvrij te worden. Op basis van het uitvoeringsplan zetten we vervolgens de stappen om van het aardgas af te gaan en het gebied van duurzame warmte te voorzien.

Hoe gaan we de eerste gezamenlijke stappen zetten?

In Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel gaan we als eerste aan de slag met het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij. Hiervoor hebben we op 1 november 2023 een online bijeenkomst georganiseerd.

Terugkijken en antwoorden op gestelde vragen

De online bijeenkomst kunt u op deze pagina terugkijken. De vragen die zijn gesteld op 1 november staan ook op deze pagina.

Op de delen van het proces waarop we al eerder een antwoord hebben gegeven, kunt u vinden op onze pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

En hoe gaan we nu verder?

In december en januari organiseerden we inloopavonden voor de inwoners van de drie gebieden – Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse hoog in Nieuwerkerk aan en IJssel – die niet bij de online bijeenkomst konden zijn of nog vragen hebben. De inwoners zijn hiervoor per brief uitgenodigd.

Wat is een klankbordgroep

Een uitvoeringsplan aardgasvrij maakt de gemeente niet zelf. Omdat het uiteindelijk iets betekent voor elk gebouw en het daarom mensen raakt in hun eigen omgeving, vinden we het belangrijk dat alle gebouweigenaren mee kunnen denken bij het opstellen van het uitvoeringsplan. Voor inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties richten we daarom een klankbordgroep op. Dit is een groep met alleen de mensen die persoonlijk te maken gaan krijgen met de overstap naar aardgasvrij in één van de drie gebieden en hier graag over willen meedenken.

Wat doet een klankbordgroep

Een klankbordgroep denkt mee over de verschillende onderdelen van het uitvoeringsplan aardgasvrij. In de eerste plaats zal dit de vervangende duurzame warmtetechniek zijn die ervoor zorgt dat we geen aardgas meer nodig hebben. Op latere momenten wordt ook nagedacht over de kosten(verdeling), de planning en de organisatie. De gemeente heeft de leiding over het opstellen van het plan. De klankbordgroep stelt op basis van de beschikbare informatie vragen of geeft aandachtspunten en zorgen aan. Die zorgen en aandachtspunten nemen wij waar mogelijk mee in het uitvoeringsplan. Na het vaststellen van het uitvoeringsplan door de gemeenteraad is ook het werk van de klankbordgroep afgerond en wordt deze beëindigd. Vanaf dan gaan we met iedereen de stap zetten om tot de uitvoering van het plan over te gaan.

Wie zitten er in een klankbordgroep

Toekomstige gebruikers van de duurzame warmte kunnen deelnemen in de klankbordgroep per gebied. We nodigen dus inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog uit om deel te nemen aan de klankbordgroep van hun gebied. Voor de exacte gebieden waar het om gaat, zie de kaartjes hieronder.

Projectgebied Esse Hoog
Projectgebied Moerkapelle
Projectgebied Zevenhuizen

Meld u aan voor de klankbordgroep

De bijeenkomsten voor de klankbordgroepen worden per gebied georganiseerd. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zijn rond 21.00 uur afgelopen. De bijeenkomsten worden vanaf het eerste kwartaal van 2024 georganiseerd.

Bij de eerste bijeenkomst leggen we uit wat de rol van de klankbordgroep is, spreken we onderlinge verwachtingen uit en geven we een doorkijkje in de onderwerpen die in de klankbordgroep aan bod zullen komen.

Na de eerste bijeenkomst zal de klankbordgroep nog meerdere keren bij elkaar komen om over verschillende onderwerpen mee te praten. Houdt u dus bij uw aanmelding rekening met het feit dat er meerdere bijeenkomsten zullen zijn.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas