Contrast
Groter

Wat is er nodig voor een Aardgasvrij Zuidplas?

Bekijk hier de informatieavond van 1 november terug

Vraag & antwoord

Wat kunnen energiecoaches concreet betekenen (wat doen ze wel/niet)?
Energiecoaches geven tips over energiebesparing en kleine maatregelen om te verduurzamen. Ook kunnen ze informatie geven over hoe en waar u advies kunt krijgen om concreet verder aan de slag te gaan met verduurzaming van uw woning.
Ik wil de komende 10 jaar nog aardgas te gebruiken kan dat?
De route naar aardgasvrij doorlopen we zorgvuldig. Eerst stellen we een plan op en vervolgens voeren we dat gefaseerd uit. Dat duurt zo nog vijf tot tien jaar. Voorlopig kunt u dus nog aardgas gebruiken.
Kun je vergunning krijgen om een bron te boren in je voortuin t.b.v. een warmtepomp?
Voor een overzicht van benodigde vergunningen kunt u een aanvraag doen bij het Omgevingsloket van onze omgevingsdienst, de ODMH.
Gemeente Zuidplas kan het 5e dorp financieel en organisatorisch nauwelijks bolwerken. Is het wel verantwoord om hiernaast nog een aardgasvrij programma op te starten?
De gemeente krijgt voor verduurzamingstaken geld van de Rijksoverheid. Daarmee kunnen we nu ook stappen zetten richting aardgasvrij.
In de bewonersbrief wordt gesteld dat de overstap 'betaalbaar en haalbaar' moet zijn. Wat betekend betaalbaar precies?
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan gaan we met alle partijen het gesprek aan over een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas. Wat voor de ene partij betaalbaar is, hoeft dat voor een andere partij immers niet te zijn. Voor veel inwoners zal betaalbaar betekenen dat de energielasten niet mogen stijgen ten opzichte van de huidige energielasten.
Wordt deze online bijeenkomst opgenomen en komt de link beschikbaar om nog eens na te kijken?
De uitzending is terug te kijken op www.duurzaamzuidplas.nl
Waarom deze gebieden?
Moerkapelle en Zevenhuizen grenzen aan het glastuinbouwgebied van de Zuidplaspolder. Hier wordt onderzocht of een regionaal warmtenet duurzaam warmte kan leveren. Dat biedt ook kansen voor Moerkapelle en Zevenhuizen. Vandaar dat we nu met elkaar gaan kijken onder welke voorwaarden we ook in Moerkapelle en Zevenhuizen kunnen aansluiten op het warmtenet. Esse Hoog bestaat grotendeels uit nieuwere woningen (1992-2005) met een goede isolatieschil (energielabels A en B). Gezien de leeftijd van de woningen moeten veel cv-ketels op korte termijn vervangen worden. Vandaar dat we nu willen kijken hoe we de overstap kunnen maken naar aardgasvrij.
Welke stappen (in de tijd) verwacht Zuidplas nu concreet te gaan nemen, vooral wat betreft verwarming van woningen?
De komende jaren gaan we een plan uitwerking voor het aardgasvrij maken van Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog. In de jaren daarna gaan we dat plan uitvoeren. Tussen 2025 en 2035 gaan we zo’n zelfde plan maken voor Nieuwerkerk aan den IJssel en na 2035 ook in Moordrecht.
Wij hebben pas de ketel en de geiser onderhoud gegeven ...deze zijn beide afgekeurd wegens nieuwe regels wat moeten wij hier mee. Wij weten het even niet. Ze zijn niet slecht maar toch afgekeurd.
Als de aardgasketel afgekeurd of kapot is moet deze vervangen worden. Voorlopig is het aardgasvrije alternatief ook nog niet gerealiseerd en u moet uiteraard wel kunnen verwarmen nog de komende jaren.
Vele inwoners van Zuidplas hebben nu al moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Warmtenetten zijn nooit gratis en zullen de kosten verder opdrijven. Hoe ziet de wethouder dat?
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is, ook – juist – voor de inwoners die nu al lastig kunnen rondkomen.
Wat zijn de ervaringen bij andere gemeenten waar dergelijke projecten al zijn gerealiseerd?
Ervaring leert dat het belangrijk is om zorgvuldig de stappen te doorlopen en met alle partijen het gesprek te voeren. Dat is dan ook de aanpak die Zuidplas kiest.
Aardgas vrij en waterstof door de oude leidingen ? Ik woon in koningskwartier en daar ligt gedeeltelijk een hagelnieuwe gasleiding.
Duurzame waterstof is erg duur en de komende decennia niet voldoende beschikbaar voor het verwarmen van woningen. Dit is helaas dus geen optie.
Wat is de streefjaar om aardgasvrij te zijn in Zuidplas. En wat is de onderbouwing voor dit jaartal?
Zuidplas wil aardgasvrij zijn in 2050. Hiermee sluiten we aan op afspraken die we hebben gemaakt met het Rijk in het Klimaatakkoord en met de wereldwijde doelen om in 2050 CO2-neutraal te zijn.
Warmtenetten leveren in de meeste gevallen hoge kosten voor de eindgebruikers en veel problemen op. Hoe gaat Zuidplas ervoor zorgen dat dit hier niet het geval zal zijn?
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan haalbaar en betaalbaar is. Dus ook in het geval van een warmtenet moet dit betrouwbaar, duurzaam, comfortabel en betaalbaar warmte kunnen leveren.
Is een gedeelde aardwarmtepomp met bijvoorbeeld de straat mogelijk?
Dat zou zeker een optie kunnen zijn. In het uitvoeringsplan gaan we verder uitwerken welke oplossingen mogelijk zijn.
Mijn cv ketel is aan vervanging toe. Wat moet ik nu doen?
Als de aardgasketel afgekeurd of kapot is moet deze vervangen worden. Voorlopig is het aardgasvrije alternatief ook nog niet gerealiseerd en u moet uiteraard wel kunnen verwarmen nog de komende jaren.
Loopt nu project van Liander Waterstof in Lommel, is dit een alternatief ?
Duurzame waterstof is erg duur en de komende decennia niet voldoende beschikbaar voor het verwarmen van woningen. Dit is helaas dus geen optie
Kan ik gewoon lekker op het gas blijven?
De route naar aardgasvrij doorlopen we zorgvuldig. Eerst stellen we een plan op en vervolgens voeren we dat gefaseerd uit. Dat duurt zo nog vijf tot tien jaar. Voorlopig kunt u dus nog aardgas gebruiken.
Wat zijn de geschatte kosten per woning......en wordt het verwarmen van je woning duurder of goedkoper?
In het uitvoeringsplan gaan we verder uitwerken welke oplossingen mogelijk zijn en wat daar de kosten van zijn. Uitgangspunt is dat het alternatief betaalbaar moet zijn.
Bedoelen we met samen ook inschakelen van externe adviseurs met hoge uurtarieven?
De gemeente Zuidplas heeft niet alle technische en financiële expertise in huis om een volledig aardgasvrij plan op te stellen. Deels zullen dus ook externe adviseurs onderzoek voor ons gaan doen.
In uw communicatie benoemt u de voorwaarde dat de overstap naar aardgasvrij “haalbaar en betaalbaar moet zijn”. Hoe toetst u beide begrippen?
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan gaan we met alle partijen het gesprek aan over een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas. Wat voor de ene partij betaalbaar is, hoeft dat voor een andere partij immers niet te zijn. Voor veel inwoners zal betaalbaar betekenen dat de energielasten niet mogen stijgen ten opzichte van de huidige energielasten.
Onze huidige CV-ketel nadert het einde van zijn levensduur. Wat is nu verstandig en financieel verantwoord?
Het is nu in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog verstandig om te afwachten hoe het uitvoeringsplan eruit gaat zien en welk alternatief het beste past. Als u nu zelf gaat investeren in een aardgasvrije techniek bent u waarschijnlijk duurder uit. Gaat de CV ketel kapot voordat het aardgasvrije plan is uitgevoerd, dan kunt u waarschijnlijk het beste voor nu een nieuwe CV-ketel kopen.
Ik mis bij het energieloket de informatie over vergunningen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een miniwindmolen op het dak of een bodem warmtepomp is dat nodig heb ik begrepen. Hoe zit dat bij ons?
Voor een overzicht van benodigde vergunningen kunt u een aanvraag doen bij het Omgevingsloket van onze omgevingsdienst, de ODMH.
Zijn de vooronderzoeken ook beschikbaar voor de inwoners?
De belangrijkste resultaten uit de vooronderzoeken worden gedeeld tijdens de klankbordgroepen en komen terug in het uitvoeringsplan.
Wat is de definitie van betaalbaar? Hoeveel duurder mag t zijn dan huidige gastarieven?
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan gaan we met alle partijen het gesprek aan over een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas. Wat voor de ene partij betaalbaar is, hoeft dat voor een andere partij immers niet te zijn. Voor veel inwoners zal betaalbaar betekenen dat de energielasten niet mogen stijgen ten opzichte van de huidige energielasten.
Aardgasvrij kan makkelijk wanneer we allen weer hout en kolen gaan gebruiken. Blijft er de ruimte dat soort kachels in woningen te installeren?
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan gaan we met alle partijen het gesprek aan over een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas. Wat voor de ene partij betaalbaar is, hoeft dat voor een andere partij immers niet te zijn. Voor veel inwoners zal betaalbaar betekenen dat de energielasten niet mogen stijgen ten opzichte van de huidige energielasten.
Nesselande heeft al een warmtenet. Waarom wordt dit niet doorgetrokken naar Nieuwerkerk?
Het warmtenet van Rotterdam zit al aan de maximale capaciteit. Dit betekent dat er niet extra warmte door het net getransporteerd kan worden naar Zuidplas.
Afgelopen week zag ik op tv dat in gemeenten meer transformatorhuisjes moeten komen in de wijken. Kunnen hier ook accu's voor opslag van zonnepanelen in geplaatst worden?
Er is op dit moment nog geen beleid voor het plaatsen van accu’s in het openbaar gebied. Dat betekent ook dat deze niet zomaar ingepast kunnen worden.
Wat heb je in huis nodig om aansluiting te kunnen hebben op het warmtenet?
De woning moet warm te krijgen zijn met een temperatuur van ongeveer 70 graden. U kunt testen of dat al lukt in uw woning door de temperatuur van uw CV-ketel terug te brengen naar 70 graden. Lukt dit niet, dan is extra isolatie van uw woning nodig. Daarnaast moet u elektrisch gaan koken.
U geeft het over een warmtenet, maar de huidige warmte bij de tuinders wordt opgewekt met gas. Als het gas stopt komt er geen warmte van de tuinders. Dus waar komt die warmte vandaan?
Voor de tuinders wordt een regionaal warmtenet gerealiseerd. Dit warmtenet wordt gekoppeld aan het grotere warmtenet van Zuid-Holland waarbij warmte uit de Rotterdamse haven komt. Daarnaast wordt aardwarmte gebruikt als bron voor dit warmtenet.
Ik wil geen vloerverwarming. Werkt een warmtepomp dan wel?
Er zijn verschillende soorten warmtepompen die op verschillende manieren een woning verwarmen. Wat precies werkt gaan we verder uitzoeken bij het maken van het uitvoeringsplan.
Hoe gaat de gemeente bewoners (kopers, huurders) en verhuurders motiveren die niet willen of kunnen verduurzamen of het geld er niet voor over hebben?
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan gaan we met alle partijen het gesprek aan over een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas. Wat voor de ene partij betaalbaar is, hoeft dat voor een andere partij immers niet te zijn. Voor veel inwoners zal betaalbaar betekenen dat de energielasten niet mogen stijgen ten opzichte van de huidige energielasten.
Waterstof is nú nog geen reëel alternatief. Maar techniek en technisch inzicht schrijdt (soms) snel voort. In hoeverre houdt Zuidplas die optie voor de toekomst open?
Duurzame waterstof is erg duur en de komende decennia niet voldoende beschikbaar voor het verwarmen van woningen. Dit is helaas dus geen optie.
Ik wil nu mijn cv ketel vervangen voor een zuiniger exemplaar. is dit handig of kan ik beter wachten op het warmtenet .
Het is nu in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog verstandig om te afwachten hoe het uitvoeringsplan eruit gaat zien en welk alternatief het beste past. Als u nu zelf gaat investeren in een aardgasvrije techniek bent u waarschijnlijk duurder uit. Gaat de CV ketel kapot voordat het aardgasvrije plan is uitgevoerd, dan kunt u waarschijnlijk het beste voor nu een nieuwe CV-ketel kopen.
Keuze vrijheid is dus verdwenen concurrentie bestaat niet meer en kosten worden (zie vorige 2 jaren) enorm hoog en gedwongen hoe denk men in dit project dit te voorkomen gaat Zuidplas eigenaar worden?
Op dit moment gaat de gemeente niet zelf investeren in warmtenetten. In de toekomst gaat de wetgeving rondom warmtenetten veranderen en dit kan betekenen dat de gemeente dan opnieuw gaat kijken hoe het publieke eigendom van het warmtenet geborgd gaat worden.
Hoe past al aanwezige zonne-energie in dit plan, bijvoorbeeld om wijkverwarming te ondersteunen?
Met zonne-energie maken we onze elektriciteit duurzamer. En dit is ook belangrijk voor de overstap naar aardgasvrij, omdat duurzame verwarming wel elektriciteit verbruikt.
Die tuinders zijn toch degenen die nu de fossiele subsidies krijgen? Krijgen zij de groene energie ook goedkoper dan de overige bewoners?
Het is nu nog onduidelijk welke tarieven de tuinders gaan betalen voor de aansluiting op het warmtenet.
Vanuit de mogelijkheid dat waterstof op termijn een alternatief wordt: in hoeverre laat Zuidplas de bestaande infrastructuur van het gasnet liggen voor een eventueel toekomstig gebruik voor waterstof?
Duurzame waterstof is erg duur en de komende decennia niet voldoende beschikbaar voor het verwarmen van woningen. Dit is helaas dus geen optie.
Als Moerkapelle op het collectieve warmtenet van de tuinbouw komt, dan mis je de koelingsoptie van een warmtepomp. Hoe kunnen we toch duurzaam koelen met steeds warmere zomers?
De meeste bestaande woningen hebben nu ook geen mogelijkheid tot koeling. Om ons aan te passen aan warmere zomers kunnen we verschillende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonwering of het vergroenen van de buurt.
Wat is warmtenet? Is dit te vergelijken met stadsverwarming? Of heb ik de uitleg gemist?
Stadswarmte en een warmtenet is inderdaad hetzelfde. Het zijn grote buizen in de straat waar warm water doorheen stroomt.
In de TVW wordt voor Esse Hoog de voorkeur uitgesproken bodemwarmte. Lucht/water is minder aantrekkelijk vanwege de geluidsproductie. Ik hoop dat de TVW hierin leidend blijft. Kunt u dat bevestigen?
In het uitvoeringsplan gaan we verder uitwerken welke oplossingen mogelijk zijn en wat daar de kosten van zijn. Daarbij kijken we naar allerlei soorten warmtepompen.
Kan je radiator in huis aangesloten worden op de warmte pomp?
Er zijn verschillende soorten warmtepompen die op verschillende manieren een woning verwarmen. Wat precies werkt gaan we verder uitzoeken bij het maken van het uitvoeringsplan.
Individuele warmtepompen zijn (nog) erg prijzig. In hoeverre komt er subsidie of meer collectief inkopen?
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is. Hoe we dit bij warmtepompen kunnen regelen gaan we verder uitwerken in het plan.
Hoe zorg jullie voor redelijk prijzen van warmtenet.....ervaring van andere plaatsen is misbruik van monopolypositie en te hoog kosten voor huishouders
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is en blijft. De huidige warmtewet geeft alle afnemers van een warmtenet bescherming tegen grote prijsstijgingen.
Warmtenet in Zevenhuizen. Is dit hetzelfde als stadsverwarming?
Stadswarmte en een warmtenet is inderdaad hetzelfde. Het zijn grote buizen in de straat waar warm water doorheen stroomt.
Een goed geïsoleerde woning verbruikt al weinig gas. Beseft u dat daardoor de terugverdientijd voor een all-electric WP langer is dan de levensduur?
Als u heel weinig gas gebruikt is een andere manier om uw woning volledig aardgasvrij te maken wellicht logischer. Dit gaan we verder uitwerken in het uitvoeringsplan. U heeft altijd de vrijheid om zelf uw woning aardgasvrij te maken.
Krijgen we bij warmtenet, ook inzicht over de kosten en dus prijs? In R'dam is het een melkkoe geworden.
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is en blijft. De huidige warmtewet geeft alle afnemers van een warmtenet bescherming tegen grote prijsstijgingen.
Mijn CV is 15 jaar oud... wel of niet preventief vervangen?
Het is nu in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog verstandig om te afwachten hoe het uitvoeringsplan eruit gaat zien en welk alternatief het beste past. Als u nu zelf gaat investeren in een aardgasvrije techniek bent u waarschijnlijk duurder uit. Gaat de CV ketel kapot voordat het aardgasvrije plan is uitgevoerd, dan kunt u waarschijnlijk het beste voor nu een nieuwe CV-ketel kopen.
O.a. Zevenhuizen gaat over op het warmtenet. Dit is alleen voor verwarming. Hoe zit het dan met eten koken?
Voor het koken kunt u overstappen op een elektrische kookvoorziening, bijvoorbeeld met een inductiekookplaat.
Wie bepaald wat betaalbaar is? Iedereen heeft een andere portemonnee.
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan gaan we met alle partijen het gesprek aan over een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas. Wat voor de ene partij betaalbaar is, hoeft dat voor een andere partij immers niet te zijn. Voor veel inwoners zal betaalbaar betekenen dat de energielasten niet mogen stijgen ten opzichte van de huidige energielasten.
Wat als morgen m’n gasketel t begeeft?
Als de aardgasketel afgekeurd of kapot is moet deze vervangen worden. Voorlopig is het aardgasvrije alternatief ook nog niet gerealiseerd en u moet uiteraard wel kunnen verwarmen nog de komende jaren.
Als voor individuele warmtepompen gekozen wordt, komen die dan geheel voor rekening van de huiseigenaar? Is hier over nagedacht en is er budget beschikbaar?
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is. Hoe we dit bij warmtepompen kunnen regelen gaan we verder uitwerken in het plan.
Wat vind je betaalbaar? Geef eens kaders?
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan gaan we met alle partijen het gesprek aan over een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas. Wat voor de ene partij betaalbaar is, hoeft dat voor een andere partij immers niet te zijn. Voor veel inwoners zal betaalbaar betekenen dat de energielasten niet mogen stijgen ten opzichte van de huidige energielasten.
Wordt ík verplicht om het warmtenet te gebruiken. Kan ik ook voor een individuele oplossing kiezen.
U heeft altijd de vrijheid om zelf uw woning aardgasvrij te maken. Wel moeten verwarmingsinstallaties aan steeds strengere milieunormen voldoen, waar u rekening mee moet houden als u zelf uw woning aardgasvrij maakt.
Als de landelijke gaskraan dichtgaat zullen de gasprijzen dalen, verwacht ik, dus haast is duur voor gemeente en huishoudens.
Als de gaskraan dichtgaat is het niet langer mogelijk om uw woning met aardgas te verwarmen, er komt dan immers geen aardgas meer door het landelijke net.
Essen hoog = individuele waterpomp kunnen wij dan medewerking / vergoeding vanuit de gemeente verwachten
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is. Hoe we dit bij warmtepompen kunnen regelen gaan we verder uitwerken in het plan.
In 2026 is de hybride warmtepomp verplicht . Een flinke investering. Veel mensen zullen rond 2030 dan een hybride pomp hebben aangeschaft. Wat als je iets later op het warmtenet wordt aangesloten?
Vanaf 2026 kunt u inderdaad niet langer een aardgasketel aanschaffen. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze wet. Een belangrijke uitzondering is dat als er binnen tien jaar in uw gebied een warmtenet komt, u door mag stoken op aardgas.
Ik ben wellicht voornemens om een warmtepomp aan te schaffen. Ik woon in Zevenhuizen. Kan ik dan beter even wachten? Voor dat ik de verkeerde versie heb.
Het is nu in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog verstandig om te afwachten hoe het uitvoeringsplan eruit gaat zien en welk alternatief het beste past. Als u nu zelf gaat investeren in een aardgasvrije techniek bent u waarschijnlijk duurder uit.
Er wordt op dit moment volop onderzoek gedaan om het aardgasnet te gaan gebruiken voor waterstof, waarom niet even wachten wat hier de uitkomst van is want dat lijkt voor de inwoners de het goedkoopst .
Duurzame waterstof is erg duur en de komende decennia niet voldoende beschikbaar voor het verwarmen van woningen. Dit is helaas dus geen optie.
Wij hebben een vrijstaand huis in Z' huizen uit 1926. Hebben zelf al div. energie besparende maatregelen genomen. Kan ons huis ook op dit toekomstige warmte net ?
Welke oplossing het beste past bij welke woning gaan we verder uitwerken in het uitvoeringsplan.
Er is geen kans voor groot schaal waterstof voor 2035 of later, en te weinig groen stroom 's nachts. Gaat Zuidplas gasvrij zodat wij krijgen electriciteit van gas- en steenkool centrales in de winter?
De elektriciteitsvoorziening wordt op verschillende manieren verduurzaamd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met momenten waarop de zon niet schijnt of het niet waait.
Je mag over 2 jaar toch geen ketel meer kopen zonder warmtepomp?
Vanaf 2026 kunt u inderdaad niet langer een aardgasketel aanschaffen. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze wet. Een belangrijke uitzondering is dat als er binnen tien jaar in uw gebied een warmtenet komt, u door mag stoken op aardgas.
Ik zie hier kosten voor warmtepomp a 30.000 euro. Dat noem ik niet betaalbaar
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is. Hoe we dit bij warmtepompen kunnen regelen gaan we verder uitwerken in het plan.
Is er met het genoemde collectief warmtenet voor Zevenhuizen en Moerkapelle ook een grote warmtepomp installatie nodig in de woning?
Bij een warmtenet is er geen warmtepomp nodig in de woning. In uw woning is dan enkel een afleverset nodig en deze is kleiner dan uw huidige CV-ketel.
In ons geval. Alle ramen moeten vv worden naar HR++ Radiators eruit etc. Zal daar de gemeente een hulppotje voor creëren?
In het uitvoeringsplan wordt gekeken naar alles wat nodig is om de woning aardgasvrij te maken. Eventuele isolatie hoort hier ook bij. Daarbij wordt ook gekeken hoe dit haalbaar en betaalbaar kan.
Een warmtenet door Zevenhuizen en Moerkapelle .. Zoiets als (dure) stadsverwarming ? Wordt warmte hier goedkoper dan in de andere kernen? blijft de mogelijkheid voor (collectieve) warmtepompen?
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is en blijft. De huidige warmtewet geeft alle afnemers van een warmtenet bescherming tegen grote prijsstijgingen.
Waterstof is in snelle ontwikkeling. Tevens ook een enorme witte waterstof voorraad groter dan wereld wijd gebruik, het zit dus ook in de bodem.. maar ook manieren om dit te maken wordt steeds efficiënter
Duurzame waterstof is erg duur en de komende decennia niet voldoende beschikbaar voor het verwarmen van woningen. Dit is helaas dus geen optie.
Met warmtenet ook toch extra isoleren en radiators vv voor de juiste type
Voor aansluiting op een warmtenet moet de woning warm te krijgen zijn met een temperatuur van ongeveer 70 graden. U kunt testen of dat al lukt in uw woning door de temperatuur van uw CV-ketel terug te brengen naar 70 graden. Lukt dit niet, dan is extra isolatie van uw woning nodig.
Als er geen waterstof is - wat is oplossing voor energy 's nachts en 's winters als er weinig wind en geen zon is?
Duurzame warmte kan jaarrond geleverd worden, ook op donkere momenten.
Waar komt de warmte van het warmtenet vandaan? De R'damse haven heeft beperkte opbrengst, in Zoetermeer draait het warmtenet gewoon op aardgas.
De warmte komt uit verschillende bronnen. Zo worden er steeds meer aardwarmtebronnen gerealiseerd.
Warmtenetten worden toch voor het grootste deel ook op gas gestookt? Dan heb je toch nog steeds geen besparing van gas.
De warmte komt uit verschillende bronnen. Zo worden er steeds meer aardwarmtebronnen gerealiseerd.
Hoe groot is de monopolie positie / afhankelijkheid van de eigenaar van de leiding, bij elektra nu verschillende aanbieders .
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is en blijft. De huidige warmtewet geeft alle afnemers van een warmtenet bescherming tegen grote prijsstijgingen.
Wordt er ook gekeken naar Direct Air Capture, een nieuwe technologie om CO2 rechtstreeks uit de lucht te verwijderen? Dus niet van het gas af, maar als compensatie CO2 uit de lucht halen in coöperatie .
Om uiteindelijk in 2050 CO2 neutraal te zijn zal er ook gewerkt worden aan technieken om CO2 uit de lucht te halen. Het is daarnaast wel belangrijk om onze uitstoot zo ver mogelijk terug te brengen.
Warmtenetten hebben een negatief imago vanwege de monopolypositie van de aanbieder, waardoor bij stijgende prijzen de afnemer 'klem zit'. Dat kan een drempel vormen. Hoe voorkomt Zuidplas dit?
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is en blijft. De huidige warmtewet geeft alle afnemers van een warmtenet bescherming tegen grote prijsstijgingen.
We kunnen toch heel veel warmte uit de IJssel halen met aquathermie. In Duitsland hebben ze installaties van 20 MWth, in Finland zelfs 120. Waarom doen we dat niet?
Voor Moerkapelle en Zevenhuizen is de afstand tot de rivier erg groot. Daarmee wordt gebruik van aquathermie duur en veel duurder dan gebruik maken van het warmtenet voor de tuinders of een warmtepomp.
Wie gaat een eventueel warmtenet beheren? Die beheerder krijgt dan wel een monopolypositie. De burger heeft geen keuze meer, hoe gaat u voorkomen dat energieprijzen exorbitant stijgen?
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is en blijft. De huidige warmtewet geeft alle afnemers van een warmtenet bescherming tegen grote prijsstijgingen.
Als in Esse hoog de grond open gaat voor fiber , kunnen we dan niet gelijk daarmee mee liften en ook buizen voor een evt. warmtenet neerleggen?
Glasvezelkabels worden veel ondieper gerealiseerd dan een warmtenet. Bij de verdere uitwerking van het plan wordt wel goed gekeken naar mogelijkheden om meerdere werkzaamheden in één keer te doen. Zoals bijvoorbeeld het vervangen van riool, het vergroenen van de wijk of het verzwaren van het elektriciteitsnet.
Waar gaat de inkomsten uit accijns en btw, voortaan uit de portemonnee worden geklopt?
Dit zal niet anders zijn dan hoe het nu gaat met betalen van accijns en BTW op gas of elektriciteit.
Bij aansluiting op een warmtenet praat je wel over een hele andere investering als individuele warmtepompen. Hoe ga je als gemeente daarmee om?
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een warmtenet of om warmtepompen.
Met aquathermie kan je dan ook voor Nieuwerkerk en Moordrecht een warmtenet aanbieden.
Aquathermie biedt zeker kansen voor een deel van Moordrecht of Nieuwerkerk. Dit gaan we verder onderzoeken als we voor deze gebieden het uitvoeringsplan aardgasvrij gaan maken.
Als een nieuwbouw woning aangesloten wordt op een warmtenet. Welke kosten zijn er dan nog voor de bewoner?
Een bewoner zal altijd moeten betalen voor het gebruik van het warmtenet. Bij een nieuwbouwwoning worden de aansluitkosten meestal verrekend in de koopprijs van de woning.
Goed geïsoleerde woningen Esse Hoog verbruiken relatief weinig gas; dit maakt terugverdientijd van een WP extreem lang?
Het goed isoleren van een woning is een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van een warmtepomp. Juist daarom zien we kansen in Esse Hoog voor het gebruik van warmtepompen. Bij heel weinig gasverbruik zijn andere aardgasvrije technieken wellicht beter, dit gaan we verder uitwerken in het uitvoeringsplan.
Stadverwarming in Nesselande is de afgelopen 2 jaar 3x duurder geweest dan de huidige electra en gas prijzen hoe gaat de betaalbaarheid gegarandeerd worden?
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is en blijft. De huidige warmtewet geeft alle afnemers van een warmtenet bescherming tegen grote prijsstijgingen.
Warmtepomp goedkoper dan warmtenet in Essen Hoog voor de gemeente of de bewoner .
Ook voor de inwoner is dit goedkoper.
Stel ik verhuis binnen 5 jaar, is aanschaf van een warmtepomp dan rendabel?
Een volledig aardgasvrij huis heeft ook een hogere marktwaarde, er hoeft immers door de nieuwe eigenaar niet meer geïnvesteerd te worden in het aardgasvrij maken.
Weinig gemeente of overheid projecten komen binnen budget... hoe kunnen wij zeker zijn dat jullie
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is en blijft. Bij grote tegenvallers gaan we onderzoeken wat we moeten doen om dit te borgen, waarbij we als gemeente nauw samenwerken met het rijk.
Waarom alleen Esse hoog en niet Esse laag?
Als gemeente kunnen we niet alle gebieden tegelijk doen. We hebben keuzes moeten maken in waar we nu starten.
Met de enorme hoeveelheid energie in de IJssel kunnen we het als gemeente zelf. En zijn we van niemand afhankelijk.
Aquathermie biedt zeker kansen voor een deel van Moordrecht of Nieuwerkerk. Dit gaan we verder onderzoeken als we voor deze gebieden het uitvoeringsplan aardgasvrij gaan maken.
In Capelle is stadsverwarming erg duur en je kunt niet voor een andere aanbieder kiezen. Die heeft dus een monopolie.. Hoe willen jullie misbruik van monopolie voorkomen?
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is en blijft. De huidige warmtewet geeft alle afnemers van een warmtenet bescherming tegen grote prijsstijgingen.
Warmte opslaan met nieuwe technieken zoals borg: een geïsoleerde warmwater vat onder de grond voor een straat. Energie komt van wind en zonnepanelen. Is dat ook iets om mee te nemen in dit verhaal?
In het uitvoeringsplan wordt gekeken naar alles wat nodig is om de woning aardgasvrij te maken. Innovaties nemen we daar waar mogelijk in mee.
Er zijn ook grond gebonden warmte pompen en ook aquathernie, is daar al aan gedacht?
Voor Moerkapelle en Zevenhuizen is de afstand tot de rivier erg groot. Daarmee wordt gebruik van aquathermie duur en veel duurder dan gebruik maken van het warmtenet voor de tuinders of een warmtepomp. Aquathermie biedt zeker kansen voor een deel van Moordrecht of Nieuwerkerk. Dit gaan we verder onderzoeken als we voor deze gebieden het uitvoeringsplan aardgasvrij gaan maken.
Wat kan er worden verwacht aan ondersteuning vanuit de gemeente bij het (verplicht) overgaan op een warmtepomp?
Uitgangspunt is dat het aardgasvrije plan betaalbaar is. Hoe we dit bij warmtepompen kunnen regelen gaan we verder uitwerken in het plan.
Wordt er ook naar opslag van groene energie voor de Electra ( lees warmtepompen) gedaan in Zuidplas?
We werken ook aan de verduurzaming van ons elektriciteitsnet. Dit doen we in regionale en landelijke samenwerking waarbij ook gekeken wordt naar de opslag van duurzame elektriciteit.
Gaat iedereen straks hetzelfde betalen of zit er een groot verschil in het warmtenet en warmtepomp en het verschil in belastingen?
Wat we precies gaan betalen voor de verschillende energiesystemen gaan we uitwerking in het uitvoeringsplan. Uitgangspunt is dat het voor iedereen betaalbaar is.
Dat warmtenet van de tuinbouw lijkt wel leuk, maar zijn we dan niet afhankelijk van een partij waar we niet meer onderuit kunnen? En als dat restwarmte wordt, dan is dat toch niet echt duurzaam?
Het warmtenet voor de tuinbouw is verbonden met de grotere regio waar meerdere duurzame warmtebronnen, zoals aardwarmte, aan gekoppeld worden. Zo zijn we niet afhankelijk van één bron en is het duurzaam.
Warmtepompen is toch ook realistisch voor bijvoorbeeld Zevenhuizen? Ook al komt er een warmtenet? Heb je hier een vrije keus?
U heeft altijd de vrijheid om zelf uw woning aardgasvrij te maken. U mag dus ook kiezen voor een warmtepomp.
Worden deze gebieden nu niet als proefkonijn gebruikt? Levert dat niet meer risiconen mogelijk kosten voor deze inwoners op?
De technieken die we gebruiken zijn al bij tienduizenden woningen in Nederland toegepast. Het is dus zeker geen pilotproject.
Er werd in het begin van de bijeenkomst gezegd dat er keuzevrijheid zal zijn maar hoe kan dit gegarandeerd worden wanneer er een warmtenet wordt aangelegd? Dan kan een enkeling toch niet weigeren?
U heeft altijd de vrijheid om zelf uw woning aardgasvrij te maken. U mag dus ook kiezen voor een warmtepomp.
Waterstof kan gemaakt uit goedkope groene stroom, bv. windmolens die anders stilgezet worden bij te lage stroomprijzen. Het gasnet is geschikt voor waterstof. Wordt waterstof in Zuidplas uitgesloten ?
Duurzame waterstof is erg duur en de komende decennia niet voldoende beschikbaar voor het verwarmen van woningen. Dit is helaas dus geen optie.
Ga nou eens in op de vraag: een woning met goede isolatie verbruikt weinig gas. De terugverdientijd van een WP is daardoor langer dan de levensduur. Gaan WP'en extreem dalen qua aanschaf?
Als u heel weinig gas gebruikt is een andere manier om uw woning volledig aardgasvrij te maken wellicht logischer. Dit gaan we verder uitwerken in het uitvoeringsplan. U heeft altijd de vrijheid om zelf uw woning aardgasvrij te maken.
Werken verschillende (aangrenzende) gemeenten ook samen om optimale oplossingen te vinden?
Wij werken met onze buurgemeenten samen, zowel bij de realisatie van het regionale warmtenet als voor de opwek van duurzame elektriciteit.
Wanneer worden de elektrische voorzieningen door de Netbeheerder verzwaard, zodat iedereen er gebruik van kan maken, zonder storingen.
Alle netbeheerders werken op dit moment al op maximale capaciteit aan het verzwaren van de netten. Hier in gaan ze komende jaren verder opschalen.
U noemde de mogelijkheid om het leggen van buizen voor het warmtenet te combineren met reeds geplande werkzaamheden. Zou dit ook al gelden voor de geplande reconstructie van Wielewaal en Hazeveld?
Daar waar dit mogelijk is wordt dit zeker meegenomen bij het opstellen van het uitvoeringsplan.
Er zijn veel beunhazen die graag nu hun kans pakken om geld hieraan te verdienen. Welke bedrijven kan de gemeente aanraden?
U kunt bij ons energieloket verdere informatie opvragen over betrouwbare partijen die u kunnen helpen verduurzamen.
Ik wil alvast beginnen met isoleren. Maar duurzaam bouwloket en energiecoaches kunnen me niet helpen waar ik het beste mee kan beginnen. Kan de gemeente daar niet mee helpen?
U kunt bij ons energieloket verdere informatie opvragen over betrouwbare partijen die u kunnen helpen verduurzamen.
In Koningskwartier zijn veel woningen al aardgasvrij. Gaat warmtenet dan wel door naar die wijk?
Het deel van het Koningskwartier wat al aardgasvrij is valt buiten dit project en zal dus niet aangesloten worden.
Kan de (nieuwe) politiek 2050 nog wijzigen?
Het doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn is vastgelegd in mondiale, Europese en nationale akkoorden. Het is onwaarschijnlijk dat nieuwe kabinetten hier volledig vanaf gaan stappen.
Her gaat steeds over warmte, maar onze huizen zijn niet gebouwd voor zomers van 40 graden. Nemen jullie ook de koeling mee?
Op dit moment wordt koeling niet meegenomen in de plannen.
Bij alle grote projecten in het verleden, aanleg van riolering, telefoon, kabel-TV, bleven er altijd straten van dorpen buiten bereik dus niet aangesloten, soms jaren lang. Hoe zit dit in jullie plan?
Voor alle woningen binnen het projectgebied zoeken we nu een oplossing.
Wat is een realistische verwachting van wat het per huis gaat kosten?
Dit gaan we verder uitwerken in het uitvoeringsplan.
U zegt comfort.......Hoe gaan we dan om met het 'geluid' en 'lawaai' van een warmtepomp..?
Bij de uitwerking van de aardgasvrije techniek gaan we ook kijken naar mogelijk overlast. Daarbij is er al wetgeving om de overlast te beperken.
Waarom richting 2050 niet het aardgas geleidelijk vervangen door waterstof, en bestaande gasleidingen gebruiken daarvoor.
Duurzame waterstof is erg duur en de komende decennia niet voldoende beschikbaar voor het verwarmen van woningen. Dit is helaas dus geen optie.
we gaan met z'n allen wel veel meer elektriciteit gebruiken. wordt hier rekening mee gehouden, wordt dit netwerk verzwaard?
Alle netbeheerders werken op dit moment al op maximale capaciteit aan het verzwaren van de netten. Hier in gaan ze komende jaren verder opschalen.
Wat als de Rotterdamse haven geen warmte meer produceert . Of is er altijd warmte beschikbaar ?
Het warmtenet is verbonden met de grotere regio waar meerdere duurzame warmtebronnen, zoals aardwarmte, aan gekoppeld worden. Zo zijn we niet afhankelijk van één bron en is het duurzaam.
Hoe zit het met subsidie?
Alle mogelijke subsidies worden meegenomen bij de uitwerking van de betaalbaarheid van het plan.
Wat is de impact op het milieu van het ingraven van al die warmtenetten. Men vind nu al dat regio's te veel opwarmen dit zal toch een negatieve impact hebben?
Een warmtenet is goed geïsoleerd om zo min mogelijk warmte te verliezen onderweg. De impact op de ondergrond is dan ook minimaal.
Kan de warmte voor het warmtenet ook opraken ?
Het warmtenet is verbonden met de grotere regio waar meerdere duurzame warmtebronnen, zoals aardwarmte, aan gekoppeld worden. Zo zijn we niet afhankelijk van één bron en is het duurzaam.
Is een buitendeel van een warmtepomp in de voortuin vergunningsplichtig?
Voor een overzicht van benodigde vergunningen kunt u een aanvraag doen bij het Omgevingsloket van onze omgevingsdienst, de ODMH.
Is een collectieve korting mogelijk als we allemaal tegelijk overgaan?
Er zijn verschillende soorten warmtepompen die op verschillende manieren een woning verwarmen. Wat precies werkt gaan we verder uitzoeken bij het maken van het uitvoeringsplan.
Waarom wordt er niet gesproken over verwarmen met airco of inductie cv ketel
Een warmtepomp is veel efficiënter en duurzamer dan airco’s of infrarood panelen. Bij de verdere uitwerking van het plan is het natuurlijk wel mogelijk dat in individuele gevallen een andere techniek dan een warmtepomp beter past.
Worden de kosten van het warmtenet net zoals andere leveranciers gekoppeld aan de energieprijzen? het is over het algemeen afvalwarmte vanwaar deze koppeling?
De kosten worden inderdaad gekoppeld aan de werkelijke kosten voor het produceren van de warmte. Zo betaalt u niet meer dan redelijk is.
Het is toch zo dat een geothermieput na 15-20 jaar op is?
Het is nog onduidelijk wat de levensduur van geothermiebronnen precies is. Door deze na elkaar te realiseren kunnen we de afname van de ene bron compenseren met de realisatie van een nieuwe bron.
Als jullie het hebben over de kosten, nemen jullie dan ook het vervangen van bv een gasfornuis mee?
Alle benodigde maatregelen om de woning aardgasvrij te maken worden mee genomen in het uitvoeringsplan.
Het verenigd koninkrijk gaat energie uit Marokko halen. (Xlinks Morocco-UK Power Project) dus co2 neutrale energie kan je wel over grote afstanden realiseren.
Het is erg kostbaar om energie over grote afstanden te transporteren. Wij maken het liefst gebruik van lokale bronnen, ook om zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn en grip te houden op onze energie en daarmee op de prijzen daarvan.
Vanaf 2026 is een (hybride)warmtepomp verplicht bij vervanging van de CV ketel. Hoe voorkom je dan dat bewoners zelf verschillende oplossingen kiezen in Esse Hoog? Zijn de plannen dan gereed?
Doel is om het plan in 2025 gereed te hebben zodat voor iedereen duidelijk is wat het beste aardgasvrije alternatief is.
Restwarmte uit de Rotterdamse haven komt toch ook van fossiele origine, al dan niet met plastic als tussenstap.
Het warmtenet is verbonden met de grotere regio waar meerdere duurzame warmtebronnen, zoals aardwarmte, aan gekoppeld worden. Zo zijn we niet afhankelijk van één bron en is het duurzaam.
Warmtenetten maken niet allemaal genoeg winst en draaien zelfs verlies. Wie is risico dragend binnen dit project?
De ontwikkelaar van het warmtenet is risicodragend. Voor Zuidplas weten we nog niet welke partij dit is.
Gaat het vijfde dorp ook aangesloten worden op dit warmtenet ?
Het Vijfde Dorp krijgt een eigen warmtevoorziening.
Ik logde laat in. Mijn vraag, voor velen zal een investering onbetaalbaar zijn om van het gas af te komen. Hoe op te lossen?
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan gaan we met alle partijen het gesprek aan over een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas. Wat voor de ene partij betaalbaar is, hoeft dat voor een andere partij immers niet te zijn. Voor veel inwoners zal betaalbaar betekenen dat de energielasten niet mogen stijgen ten opzichte van de huidige energielasten.
Hoe nu verder? Wat zijn de volgende concrete stappen?
In 2024 gaan we het uitvoeringsplan verder opstellen. We kijken dan welke techniek haalbaar is, hoe we het voor alle partijen betaalbaar kunnen maken en welke planning haalbaar is. Inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen hierover meepraten in klankbordgroepen.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas