Contrast
Groter

Waarom aardgasvrij?

Waarom moeten wij van het aardgas af?
Wereldwijd zijn hierover afspraken gemaakt. Onze energievoorziening moet in 2050 vrijwel volledig CO₂-neutraal zijn. Dat betekent dat we stoppen met het gebruik van aardgas.
Waar gebruik ik nu gas voor?
Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens is 1.500m³ per jaar. Hiervan gaat ongeveer 80 procent naar verwarming en 20 procent naar warm water, vooral voor douchen. Een klein percentage wordt gebruikt om mee te koken. Sommige huishoudens gebruiken meer of minder gas dan 1.500m³ per jaar. Dit is afhankelijk van het soort huis en het gasverbruik, het bouwjaar, isolatie, het gebruik van verwarming en het gebruik van warm water.
Waarom moeten wij nu al beginnen met het aardgasvrij maken van de woningen? 2050 is toch nog ver weg.
Het jaar 2050 lijkt ver weg, maar het is een forse ambitie als u zich realiseert dat we de komende jaren moeten leren hoe we kunnen stoppen met aardgas.
Wanneer gaat Zuidplas van het aardgas af?
Het is de bedoeling dat uiterlijk in 2050 elke wijk in elke gemeente in Nederland van het aardgas af is. We weten nu nog niet wanneer welke wijk in Zuidplas aan de beurt is. Het is de bedoeling dat iedere gemeente, ook Zuidplas, uiterlijk in 2021 een Warmtevisie vaststelt. Daarin staat wat het alternatief is voor aardgas per wijk of buurt en wat kansrijke wijken of buurten zijn om te starten met het opstellen van een Wijkplan. Dit gebeurt in een zorgvuldig proces met bewoners en gebouweigenaren.
Wanneer ga ik van het gas af?
Een wijk zal nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten worden. Dit proces duurt enkele jaren. De komende tijd onderzoeken wij welke mogelijkheden er binnen de gemeente Zuidplas zijn. Tijdens een van de drie informatieavonden die gedurende 2020 in alle dorpen worden gehouden, bespreken wij met u de mogelijkheden. En horen dan graag van u wat u daarvan vindt.
Wat betekent een aardgasvrij Nederland concreet?
Bijna 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Het jaar 2050 lijkt ver weg, maar het is een forse ambitie als je je realiseert dat we de komende jaren moeten leren hoe we kunnen stoppen met aardgas en daarna 200.000 – 250.000 woningen per jaar aardgasvrij moeten maken.
Het alternatief voor aardgas is dus nog niet bekend. Wat kan ik nu al wel doen?
  • Het belangrijkste is dat u ervoor zorgt dat u nu al minder gas nodig hebt voor verwarming door te isoleren.
  • Als huiseigenaar kunt u maatregelen nemen zoals dak-, vloer- en spouwmuurisolatie, HR+++ glas en zonnepanelen.
  • Kies bij de aanschaf van een nieuwe keuken al voor elektrisch koken.
  • Als huurder kunt u kleinere maatregelen nemen zoals het plaatsen van tochtstrips of het aanbrengen van radiatorfolie. Vraag bij de verhuurder of woningbouwcorporatie na wat de plannen en mogelijkheden zijn voor grotere maatregelen. Als u de mogelijkheid heeft om te kiezen hoe u kookt, kies dan voor elektrisch. Het Duurzaam Bouwloket kan hierover advies geven.
Wat heeft Slochteren te maken met nu van het gas afgaan?
Door het leeghalen van de aardgasbron bij Slochteren vinden daar aardbevingen plaats met alle schade van dien. In Nederland is besloten om de warmtetransitie daarom versneld door te voeren, zodat er op korte termijn geen gebruik meer gemaakt hoeft te worden van Gronings aardgas.
Welke keuzevrijheid is er?
Dit is nog niet excact bekend, omdat de nieuwe warmtewet er nog niet is.
Wat als de industrie uit Nederland verdwijnt/failliet gaat?
Er zijn geen signalen die wijzen op deze ontwikkeling.
Het klimaatakkoord is toch geen doel op zich, maar een middel voor vermindering van de aantasting van het klimaat?
Het Klimaatakkoord is zeker geen doel op zich. In het Klimaatakkoord staan de afspraken die zijn gemaakt om de aantasting van het klimaat te beperken.
Waarom van het gas af? In Duitsland krijg je juist subsidie wanneer je aardgas neemt.
De werkelijkheid ligt iets genuanceerder. In het nieuwsbericht : Waarom Duitsland overstapt op aardgas leest u er meer over.
Krijg je niet hetzelfde probleem als in Groningen wanneer aardwarmte gebruikt gaat worden?
Bij de winning van aardgas of aardolie worden brandstoffen uit de bodem verwijderd. Bij geothermie (aardwarmte) wordt inderdaad warm water uit de diepe ondergrond gepompt, maar nadat de warmte is gebruikt wordt dit ook weer teruggepompt. De bodem verzakt daarom niet.
Aardgasvrij is toch niet hetzelfde als CO2 neutraal?
Dat klopt, aardgasvrij is niet hetzelfde als CO2 neutraal. Het grootste gedeelte van de woningen in Nederland wordt op dit moment van warmte voorzien door middel van aardgas. De Nederlandse overheid heeft, mede door de aardbevingen in Groningen, besloten dat we in Nederland geen aardgas meer moeten gaan gebruiken. De stip op de horizon is 2050. In dat jaar moeten alle woningen in Nederland een andere warmtebron hebben dan aardgas. CO2 neutraal houdt in dat de manier waarop we onze huizen verwarmen geen CO2 uitstoten. Stel dat een huis wordt verwarmd met een warmtepomp en voor deze warmtepomp nemen we stroom af van het net die met kolen wordt opgewekt, dan stoot dit CO2 uit. Gebruiken we stroom van onze eigen zonnepanelen en/of stroom die duurzaam is opgewekt door middel van (Nederlandse) windmolens of zonneparken, dan is de energie CO2 neutraal.
Hoe hard is dat jaartal van 2050?
In het Klimaatakkoord staat dat wij in 2050 energieneutraal moeten zijn. Voorlopig houden wij ons daaraan vast.
Wat is de aanleiding geweest voor het initiatief van Zuidplas aardgasvrij?
De aanleiding is het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 is een internationaal verdrag, waarbij afspraken zijn gemaakt tussen 195 landen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit akkoord is op 12 december 2015 gepresenteerd op de klimaattop in Parijs.
Elke oplossing waar een ongecontroleerde verbranding aan te pas komt, past toch niet binnen het klimaatakkoord en zijn daardoor juist vervuilers?
Bij verbranding van biomassa komen schadelijke stoffen vrij. Daarnaast is de voorraad lokale biomassa beperkt. Vanuit dat oogpunt zal biomassa niet de oplossing zijn in de warmtetransitie. In een enkel geval is het denkbaar dat een individuele woning toch verwarmd moet worden via biomassa, simpelweg omdat andere oplossingen niet haalbaar zijn.
Wat is het criterium voor wat betreft voor of na 2030 van het gas af?
We staan aan het begin van het proces. Eind 2021 wordt duidelijk welke wijken voor en na 2030 van het aardgas af gaan.
Ben je verplicht om mee te doen aan deze transitie?
Op een gegeven moment wordt er geen aardgas meer geleverd. Die optie is dan niet meer mogelijk.
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas