Contrast
Groter

Klimaatveranderingen

Waarom is aardgasvrij goed voor het klimaat?
Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO₂ vrijkomt bij de verbranding. Sinds de industriële revolutie stoten wij zoveel CO₂ uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorg voor veranderingen in het klimaat, met enorme gevolgen. Maar liefst 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO₂-uitstoot: wel 11 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt dus voor een flinke afname van onze CO₂-uitstoot. En hoe minder CO₂ in de lucht, hoe beter dat is voor het klimaat.
Hoezo moeten wij dit doen terwijl andere landen grotere vervuilers zijn?
Net als 195 andere landen heeft Nederland het klimaatakkoord van Parijs ondertekent. Alle landen moeten dus hard aan de slag om de CO₂-uitstoot te verlagen en de temperatuurstijging onder de twee graden te houden. Dit betekent dat, net als Nederland, ook de grote vervuilers als China, de Verenigde Staten en India voor een grote opgave staan. Nederland is niet het braafste jongetje van de klas, we staan namelijk onderaan het lijstje op het gebied van duurzame energie in Europa.
Nederland wil zeker weer het braafste jongetje van de klas zijn?
Deze opmerking is onjuist. Niet alleen Nederland moet hard aan de slag om klimaatverandering tegen te gaan. Maar liefst 195 landen doen mee met het klimaatakkoord van Parijs en alle landen in Europa hebben toegezegd om in 2050 bijna geen CO₂ meer uit te stoten. Bovendien is Nederland zeker niet het braafste jongetje van de klas. We bungelen onderaan het lijstje op het gebied van duurzame energie. Er moet nog veel gebeuren willen we net zo vooruitstrevend zijn als duurzame landen zoals Zweden, Finland en Denemarken. Na Frankrijk is Nederland zelfs het verst verwijderd van de Europese doelstelling om in 2020 14 procent van alle gebruikte energie uit duurzame bronnen te halen.
Wat gebeurt er met vliegtuigen, hun uitstoot is toch vele malen hoger?
Vliegtuigen zorgen wereldwijd voor een grotere uitstoot dan aardgas. Bij het klimaatakkoord van Parijs bleven scheep- en luchtvaart een beetje buiten schot, maar dat betekent niet dat ze niets hoeven te doen. De hele wereld gaat hier in mee, dus die branches ook. Er zal dan ook nieuwe wetgeving komen waaraan zij uiteindelijk ook moeten voldoen. Zwaar verkeer is één van de grootste uitdagingen waar we voor staan. Brandstof die hiervoor gebruikt wordt, zoals kerosine, is niets anders dan zeer efficiënt opgeslagen energie. Die hoeveelheden energie heb je nodig om een toestel van de grond te krijgen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar vervangende brandstoffen met dezelfde kracht als kerosine, maar door strenge veiligheidseisen en lastige technologieën gaan deze ontwikkelingen niet zo snel. Er is nu vooral aandacht voor de verduurzaming van relatief makkelijke sectoren zoals huizen en auto’s. Als deze uitdagingen zijn overwonnen komen de echte moeilijke uitdagingen zoals vliegverkeer aan bod. Uiteindelijk moet de CO₂-uitstoot in alle sectoren teruggebracht worden tot nul.
Hoe kunnen de woningen van energie worden voorzien als er geen wind is (windmolens) of als de zon niet schijnt (zonnepanelen)?
Elektriciteit gaat nooit direct van een windmolen naar een woning. De stroom gaat naar het netwerk en komt dan bij de woningen terecht. Dit netwerk is aangesloten op meerdere bronnen en opslagoplossingen. Grote batterijen. Dus op dagen dat er voldoende zon en wind is wordt de elektriciteit opgeslagen voor die momenten dat er onvoldoende opgewekt wordt.
Is er genoeg warmte over in de grond als iedereen overgestapt is?
Nee, er is niet voldoende warmte in de grond voor alle woningen. Daarom zal er per dorp, wijk of straat een maatwerkoplossing gerealiseerd moeten worden.
In de toekomst zal meer behoefte zijn aan elektriciteit: toename van zonnepanelen, meer gebruik van elektrische auto's . Dat kunnen de huidige elektriciteitscentrales en het net niet verwerken. Hoe dit op te lossen?
Er wordt door de netbeheerders hard gewerkt om de capaciteit van het net te vergroten en toereikend te maken voor het toenemende gebruik.
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas