Subsidie en Financiering

Als u energiebesparende maatregelen neemt, is dat een investering in uw huis die zich terugverdient. Iedereen die spaargeld heeft, zou kunnen overwegen een deel te investeren in energiebesparing. Uw geld uitgeven aan isolatie, zonnepanelen of dubbel glas levert al snel meer rendement op dan wanneer u het op een spaarrekening zet. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden en regelingen die de financiering van duurzame aanpassingen nóg aantrekkelijker kunnen maken.


Klik op een categorie om te filteren.

Maatwerklening BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. De looptijd is maximaal 15 jaar en het bedrag ligt tussen de €100.000 en €2.500.000. De lening bedraagt maximaal 80% van de totale investering benodigd voor de realisatie van het duurzaamheidsinitiatief. De rente ligt tussen de 3% en 5%.
Lees verder

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is voor bedrijven die ontwikkelings- en onderzoeksprojecten uitvoeren. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek. Een deel van de (loon)kosten en uitgaven wordt vergoed.
Lees verder

VFF

De Vroegefasefinanciering (VFF) is een lening voor starters en mkb-ondernemingen om te onderzoeken of hun innovatieve idee een kans van slagen heeft op de markt. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat het idee van de planfase in de startfase komt.
Lees verder

Triodos Hypotheek voor duurzame woningen

Dit is een hypotheek voor het energiezuiniger maken van woningen. Minimaal 75% van de oppervlakte van het pand moet voor privédoeleinden gebruikt worden. De lening kan gebruikt worden voor isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers. Hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente.
Lees verder

Subsidies energie-innovatie – Topsector Energie

De Topsector-Energie biedt subsidies voor innovaties die duurzame en economische groei aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld subsidies voor hernieuwbare energie, maatschappelijk verantwoord innoveren, energiestudies, biobased economy, waterstof, carbon capture, wind op zee en Urban Energy. Alleen samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie aanvragen.
Lees verder

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen

Deze subsidieregeling is bedoeld om de kwaliteit van bedrijventerreinen te verhogen. Er kan subsidie verstrekt worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het maken van een businesscase en voor het laten maken van een analyse over de kansen en verbeterpunten op het bedrijventerrein in het kader van kwaliteit en duurzaamheid.
Lees verder

Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie

Deze regeling is voor de planontwikkeling en projectvoorbereiding van een lokaal energie-initiatief dat zich richt op energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of energie en het terugdringen van CO2-uitstoot. De subsidie kan gebruikt worden voor projectmanagement, technische, financiële en juridische expertise en begeleiding bij de uitvoering.
Lees verder

Stimuleringslening

De stimuleringslening financiert onderhoud, renovatie en/of restauratie aan woningen en/of andere gebouwen. De gemeenten of provincie bepalen afzonderlijk of de Stimuleringslening van toepassing is, om welke maatregelen het gaat en voor wie de lening precies bedoeld is. De voorwaarden en rente kunnen daarmee afwijken van de landelijke Energiebespaarlening.
Lees verder

RVV Verduurzaming

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming is een fiscale regeling voor verhuurders en corporaties met meer dan 50 woningen. De regeling is bedoeld voor sociale huurwoningen. De RVV Verduurzaming kan gebruikt worden voor het verbeteren van de energieprestaties van de huurwoningen en het aardgasvrij maken van de woningen.
Lees verder

Rabo Groenhypotheek

De Rabo Groenhypotheek is speciaal voor mensen die een duurzame nieuwbouwwoning kopen. De eerste 10 jaar van de hypotheek is een rentevaste periode met 0,5% korting op de hypotheekrente. Voor de rentekorting is een Groenverklaring nodig. Een Groenverklaring voor een nieuwbouwwoning wordt voor tien jaar afgegeven door de RVO.
Lees verder

Postcoderoosregeling/ Regeling verlaagd tarief

De postcoderoosregeling/Regeling verlaagd tarief is een fiscale korting op de energiebelasting. Dit kan gebruikt worden om gezamenlijk zonne-energie op te wekken zonder dat de zonnepanelen op het eigen liggen. Bewoners in de postcoderoos richten samen een coöperatie op of maken gebruik van een VvE en investeren samen in een zonnedak.
Lees verder

Hypothecair krediet, NOM-hypotheek

Tweeverdieners kunnen een extra hypotheekbedrag lenen wat niet meetelt in de berekening van het maximale hypotheekbedrag. De looptijd is de duur van de hypotheek. Het bedrag is €15.000 voor een woning met EPC van maximaal 0,0 en €25.000 voor een NOM-woning met energieprestatiegarantie voor minimaal 10 jaar.
Lees verder

MIA en Vamil

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken. Een stichting of vereniging die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting kan hier ook gebruik van maken. Investeringen waarop de EIA al is toegepast, komen niet in aanmerking.
Lees verder

LIFE

Het subsidieprogramma LIFE van de Europese Unie heeft als doel innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Elke organisatie in de EU kan meedoen, van grote en kleine bedrijven, overheden en non-gouvernementele organisaties. Enkel projectvoorstellen met een bovengemiddelde score kunnen een full proposal indienen.
Lees verder

Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is een geldlening aan bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties, bijvoorbeeld in de technische sector. 25% tot 50% van de ontwikkelingskosten met een minimum van € 150.000 aan projectkosten (percentage afhankelijk van de omvang van de onderneming en het al dan niet aangaan van een samenwerkingsverband).
Lees verder
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2020 Duurzaam Zuidplas