Contrast
Groter

Subsidie en Financiering

Als u energiebesparende maatregelen neemt, is dat een investering in uw huis die zich terugverdient. Iedereen die spaargeld heeft, zou kunnen overwegen een deel te investeren in energiebesparing. Uw geld uitgeven aan isolatie, zonnepanelen of dubbel glas levert al snel meer rendement op dan wanneer u het op een spaarrekening zet. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden en regelingen die de financiering van duurzame aanpassingen nóg aantrekkelijker kunnen maken.


Klik op een categorie om te filteren.

Isolatiesubsidie woningeigenaren

Voor woningeigenaren is er vanaf 2021 subsidie voor 5 typen isolatiemaatregelen: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas. Dit zijn de voorwaarden en tarieven die vanaf 4 januari 2021 09:00 uur gelden.
Lees verder

Verduurzamen dak grootgrondbezitter/energiecoöperatie

De Provincie Zuid-Holland biedt grootdakbezitters of energie coöperaties de mogelijkheid om gebruik te maken van een subsidie voor zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan energie coöperaties.
Lees verder

Maatwerklening BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. De looptijd is maximaal 15 jaar en het bedrag ligt tussen de €100.000 en €2.500.000. De lening bedraagt maximaal 80% van de totale investering benodigd voor de realisatie van het duurzaamheidsinitiatief. De rente ligt tussen de 3% en 5%.
Lees verder

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is voor bedrijven die ontwikkelings- en onderzoeksprojecten uitvoeren. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek. Een deel van de (loon)kosten en uitgaven wordt vergoed.
Lees verder

Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering (VFF) is een lening voor starters en mkb-ondernemingen om te onderzoeken of hun innovatieve idee een kans van slagen heeft op de markt. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat het idee van de planfase in de startfase komt.
Lees verder

Triodos Hypotheek voor duurzame woningen

Dit is een hypotheek voor het energiezuiniger maken van woningen. Minimaal 75% van de oppervlakte van het pand moet voor privédoeleinden gebruikt worden. De lening kan gebruikt worden voor isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers. Hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente.
Lees verder

Subsidies energie-innovatie – Topsector Energie

De Topsector-Energie biedt subsidies voor innovaties die duurzame en economische groei aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld subsidies voor hernieuwbare energie, maatschappelijk verantwoord innoveren, energiestudies, biobased economy, waterstof, carbon capture, wind op zee en Urban Energy. Alleen samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie aanvragen.
Lees verder

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen

Deze subsidieregeling is bedoeld om de kwaliteit van bedrijventerreinen te verhogen. Er kan subsidie verstrekt worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het maken van een businesscase en voor het laten maken van een analyse over de kansen en verbeterpunten op het bedrijventerrein in het kader van kwaliteit en duurzaamheid.
Lees verder

Stimuleringslening

De stimuleringslening financiert onderhoud, renovatie en/of restauratie aan woningen en/of andere gebouwen. De gemeenten of provincie bepalen afzonderlijk of de Stimuleringslening van toepassing is, om welke maatregelen het gaat en voor wie de lening precies bedoeld is. De voorwaarden en rente kunnen daarmee afwijken van de landelijke Energiebespaarlening.
Lees verder

Rabo Groenhypotheek

De Rabo Groenhypotheek is speciaal voor mensen die een duurzame nieuwbouwwoning kopen. De eerste 10 jaar van de hypotheek is een rentevaste periode met 0,5% korting op de hypotheekrente. Voor de rentekorting is een Groenverklaring nodig. Een Groenverklaring voor een nieuwbouwwoning wordt voor tien jaar afgegeven door de RVO.
Lees verder

Postcoderoosregeling/ Regeling verlaagd tarief

De postcoderoosregeling/Regeling verlaagd tarief is een fiscale korting op de energiebelasting. Dit kan gebruikt worden om gezamenlijk zonne-energie op te wekken zonder dat de zonnepanelen op het eigen liggen. Bewoners in de postcoderoos richten samen een coöperatie op of maken gebruik van een VvE en investeren samen in een zonnedak.
Lees verder

MIA en Vamil

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken. Een stichting of vereniging die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting kan hier ook gebruik van maken. Investeringen waarop de EIA al is toegepast, komen niet in aanmerking.
Lees verder

LIFE

Het subsidieprogramma LIFE van de Europese Unie heeft als doel innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Elke organisatie in de EU kan meedoen, van grote en kleine bedrijven, overheden en non-gouvernementele organisaties. Enkel projectvoorstellen met een bovengemiddelde score kunnen een full proposal indienen.
Lees verder

Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is een geldlening aan bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties, bijvoorbeeld in de technische sector. 25% tot 50% van de ontwikkelingskosten met een minimum van € 150.000 aan projectkosten (percentage afhankelijk van de omvang van de onderneming en het al dan niet aangaan van een samenwerkingsverband).
Lees verder

GreenLoans lening

Deze lening van ABN-AMRO is bedoeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen aan koopwoningen zoals isolatie en een energiezuinige CV-ketel. Ook kan deze gebruikt worden voor duurzame technieken als een warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen. Een VvE komt niet in aanmerking, wel kan per individueel lid worden gekeken naar een lening.
Lees verder
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2021 Duurzaam Zuidplas