Contrast
Groter

Financiële mogelijkheden

Wanneer is mijn wijk aan de beurt en hoeveel gaat dat kosten?
Dit jaar onderzoeken wij welke alternatieven voor aardgas er zijn in Zuidplas. Pas dan kunnen wij een indicatie geven van het tijdspad: welke wijk wanneer overgaat op welk alternatief. Houd onze website in de gaten.
Ik wil graag van het gas af. Maar het afsluiten van de gasaansluiting kost €600, hoe kan dat?
Bij huishoudens die van het gas af gaan, verwijderen de netbeheerders, uit veiligheidsoverwegingen, de meteropstelling en gasleiding. De prijs voor deze handeling verschilt per netbeheerder. Het kost de netbeheerder veel geld om de gasleiding tot aan de straat uit te laten graven. Daarom brengt de netbeheerder deze kosten bij de woningeigenaar in rekening, omdat het onderhoud van het gastnet wordt betaald door alle mensen die aangesloten zijn. In september 2019 is een wetsvoorstel ingediend om de kosten van de gasafsluiting tenminste 50/50 te verdelen over de netbeheerder en de huiseigenaar. Het huidige kabinet wil ook dat mensen die zelf actie willen nemen, om van het aardgas te gaan, dit tegen zo laag mogelijke kosten kunnen doen. Daarom stuurt de minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nu aan op een tijdelijke oplossing waarbij mensen die de gasaansluiting willen beeindigen niet de rekening hoeven te betalen. Dit betekent dat degene die nog wel gebruik maken van het gastnet en de netbeheerders de kosten zullen dragen. Bij het opstellen van de nieuwe Energiewet wordt opnieuw gekeken naar de verdelig van kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen. De minister verwacht voor 1 maart 2021 een besluit te kunnen nemen om de tijdelijke wijziging in werking te laten treden.
Komt er een subsidiebeleid met betrekking tot verduurzamen?
Er zijn diverse soorten subsidies om uw huis te verduurzamen. Ook stelt de gemeente Zuidplas een Duurzaamheidslening beschikbaar. Dat is een lening tegen een lagere rente.
Hoe is dit goed te financieren?
Er zijn diverse soorten subsidies om uw huis te verduurzamen. Ook stelt de gemeente Zuidplas een Duurzaamheidslening beschikbaar. Dat is een lening tegen een lagere rente.
Wie gaat de rekening betalen? Zit ik straks in de kou als mijn woning niet (voldoende) verduurzaamd kan worden om gasloos te wonen?
Voor u uw huis gaat verduurzamen, is het goed om contact op te nemen met het Duurzaam Bouwloket, 072 7433956. U kunt een gratis telefonisch consult aanvragen of een keukentafelgesprek (eigen bijdrage € 50,-). Samen met u kijken ze naar de mogelijkheden voor uw huis.
Hoe vindt de berekening voor de gebruiker plaats bij de aansluiting 'Oostleiding'?
Op dit moment zijn wij nog volop in gesprek. Daarover kunnen wij nu nog geen uitspraken doen.
Voor het verwijderen van de gasmeter worden hoge kosten berekend. Gaat daar nog iets in veranderen?
Bij huishoudens die van het gas af gaan, verwijderen de netbeheerders, uit veiligheidsoverwegingen, de meteropstelling en gasleiding. De prijs voor deze handeling verschilt per netbeheerder. Het kost de netbeheerder veel geld om de gasleiding tot aan de straat uit te laten graven. Daarom brengt de netbeheerder deze kosten bij de woningeigenaar in rekening, omdat het onderhoud van het gastnet wordt betaald door alle mensen die aangesloten zijn. In september 2019 is een wetsvoorstel ingediend om de kosten van de gasafsluiting tenminste 50/50 te verdelen over de netbeheerder en de huiseigenaar. Het huidige kabinet wil ook dat mensen die zelf actie willen nemen, om van het aardgas te gaan, dit tegen zo laag mogelijke kosten kunnen doen. Daarom stuurt de minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nu aan op een tijdelijke oplossing waarbij mensen die de gasaansluiting willen beeindigen niet de rekening hoeven te betalen. Dit betekent dat degene die nog wel gebruik maken van het gastnet en de netbeheerders de kosten zullen dragen. Bij het opstellen van de nieuwe Energiewet wordt opnieuw gekeken naar de verdelig van kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen. De minister verwacht voor 1 maart 2021 een besluit te kunnen nemen om de tijdelijke wijziging in werking te laten treden.
Wat verbruikt een elektrische boiler aan elektra?
Het verbruik van een elektrische boiler is afhankelijk van het gedrag van de bewoners van het huis. Dat kunnen wij niet op voorhand zeggen.
Wat is het geschatte kostenplaatje voor het verduurzamen van een huis exclusief subsidie?
Dat is helaas moeilijk te zeggen. Kosten hangen af van de staat van uw huis, de grootte ervan. U kunt het Duurzaam Bouwloket wel bellen voor een persoonlijk advies.
Wat gaat de gemeente doen als de salderingsregel op zonnepanelen verdwijnt?
Op dit moment hebben wij hier nog geen antwoord op. Hier gaan we in de komende periode naar kijken.
Kan het zijn dat er diverse warmtebronnen voor een kern worden gebruikt, waardoor het energietarief afhankelijk kan zijn van de woning waar je in woont? Of worden de tarieven gelijk getrokken?
Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan een nieuwe wetgeving. Zo staat er een nieuwe Warmtewet op de planning en zullen de gas- en elektriciteitswet vervangen worden door een nieuwe energiewet. Totdat die wetten er zijn, is er geen zekerheid te geven over de tarieven. De gemeente Zuidplas vindt het belangrijk dat er binnen de gemeente zoveel mogelijk gelijke tarieven worden gehanteerd.
Hoe maken we de afweging tussen individuele en collectieve oplossingen? Ook in relatie tot de vraag 'wie betaalt'.
Dit wordt bepaald aan de hand van de afstand tussen de woningen en de warmtebron. Op plaatsen waar de woningen dicht op elkaar gebouwd zijn en de vraag naar warmte hoog genoeg is, is een warmtedistributienet technisch en financieel haalbaar en wordt hier serieus naar gekeken. Bij dunbevolkte gebieden is de onderlinge afstand tussen woningen te groot, waardoor een distributienet niet haalbaar is. In dit geval zal naar andere, individuele oplossingen gekeken moeten worden.
Hoeveel tijd heb ik om een subsidie aan te vragen?
Zodra de maatregelen zijn uitgevoerd kan de subsidie worden aangevraagd. Op de website van de RVO is te zien hoeveel geld er nog in de pot zit: Bij de SEEH regeling (isolatie) kan subsidie worden aangevraagd voor maatregelen die zijn uitgevoerd na 15 augustus 2019. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2020 zolang er geld in de pot aanwezig is. Bij de ISDE regeling (warmtepompen en zonnepanelen) moet binnen 6 maanden na installatie van het apparaat een aanvraag worden gedaan.
Als we CO2 neutraal zijn hoeven we minder te investeren in klimaatbeschermende maatregelen, komt dat geld op een of andere manier terug naar de bewoners?
Als u uw huis goed isoleert, komt dat zeker terug in uw portemonnee. U hoeft dan lagere of misschien wel geen energiekosten te betalen. Afhankelijk van de maatregelen die u genomen heeft.
Voorheen was er een veiling wie de aanbesteding van zonnepanelen kreeg. De gemeente nam daartoe het initiatief. Komen er nog meer van dit soort goedkope initiatieven?
Het Duurzaam Bouwloket organiseert dit jaar een of 2 collectieve aankopen. Wij houden u daarvan op de hoogte.
Kan ik lenen uit het duurzaamheidsfonds voor aanschaf van zonnepanelen?
U kunt voor alle duurzaamheidsmaatregelen een Duurzaamheidslening aanvragen via duurzaam@zuidplas.nl. Laat u vooraf informeren door het Duurzaam Bouwloket. Er zijn ook landelijke subsidies als u twee duurzaamheidsmaatregelen neemt.
Hoeveel subsidie krijg je voor zonnepanelen?
Op www.duurzaamzuidplas.nl vindt u meer informatie over zonnepanelen. Wilt u een advies op maat, neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket.
Zijn de subsidieregelingen nu wel het gehele jaar open?
Jaarlijks stelt het Rijk een bepaald bedrag beschikbaar voor het verduurzamen van huizen. Het kan zijn dat er zoveel vraag naar is dat de pot voor eind van het jaar leeg is. U kunt voor een persoonlijk advies het beste contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.
Is het nu al installeren van een alternatieve warmtebron (pomp) een investering die dadelijk weggegooid moet worden als er een centrale oplossing vanuit de gemeente komt?
Als u van plan bent om nu te investeren in een warmtepomp , dan raden wij u aan om eerst contact op te nemen met het Duurzaam Bouwloket. Het is verstandiger om eerst te isoleren.
Heb jij een idee hoe de transitie in de jaren '60 om ‘aan het gas’ te komen is gefinancierd? Ik weet nog dat mijn ouders niet betaalde voor de aanleg tot en met de gaskranen in het huis.
De kosten van de aanleg van het gasnet zijn grotendeels door het rijk betaald. De aansluiting op de woning werd bekostigd door de toen nog gemeentelijke energiebedrijven. Wel moesten inwoners zelf nieuwe apparatuur aanschaffen of de ombouw van oude huishoudelijke apparaten betalen. Gemeenten namen soms een deel van deze kosten voor eigen rekening, dit verschilde echter per gemeente.
Naast isolatie, welke (relatief) kleine investering(en) zijn renderend?
U kunt hierbij denken aan het plaatsen van ledverlichting, radiatorfolie, leidingisolatie. Kijk voor alle kleine maatregelen op de website van Duurzaam Bouwloket.
Vloerverwarming bespaart energie, maar hier wordt geen subsidie voor verstrekt. Onze woning heeft energielabel B. Dus dit is een van de weinige mogelijkheden. Waarom hiervoor geen subsidie?
Vanuit het Rijk is er subsidie voor isolerende maatregelen. Onder isolerende maatregelen wordt helaas geen vloerverwarming verstaan. Dit is een regeling opgesteld door de Overheid en zij hebben de voorwaarden opgesteld.
Hoeveel subsidie is er per woning beschikbaar?
Voor de landelijke isolatiesubsidie (SEEH) is er €10.000,- per woning beschikbaar. Wel is het afhankelijk van de maatregelen en de hoeveelheid vierkante meters die bepalen hoe hoog de uiteindelijke subsidie kan zijn. Voor meer informatie over de regeling kunt u kijken op de pagina over subsidies van het Duurzaam Bouwloket.
Waarom btw over isolatiemaatregelen? Waarom krijg je pas subsidie over twee isolatie maatregelen, waarom niet gelijk subsidie over één isolatiemaatregel?
De Overheid heeft de voorwaarden opgesteld voor de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Zij heeft bepaald dat er pas subsidie kan worden verkregen nadat er minimaal twee isolatiemaatregelen zijn getroffen.
Is het warmtenet wel rendabel aan het einde van de lijn? En gaat het warmtenet meer dan 50 jaar mee?
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de haalbaarheid van het warmtenet uit te rekenen. Daar kunnen we nu dus nog geen antwoord op geven. Er worden berekeningen gemaakt op basis van 30 jaar. Dat is de standaard levertijd waarmee in de energiewereld wordt gerekend.
Als we investeringen in ons huis willen doen, is een duidelijke visie vanuit de gemeente belangrijk. Komt er bijvoorbeeld een warmtenet of worden eigen warmtepompen gestimuleerd?
Eind 2021 gaat het definitieve Transitievisie Warmte naar de Gemeenteraad. Daarin staat wanneer welke wijk / straat van het gas af moet en welke alternatieven er zijn.
Wijk 50er jaren in Moordrecht: hier wordt gesloopt en er komt nieuwbouw. Komt er subsidie of een bijdrage voor bewoners met een laag inkomen, voor het aanschaffen van bijv. nieuwe fornuizen?
Definitieve afspraken moeten nog gemaakt worden.
Als er voor Moordrecht meer moeite gedaan moet worden, wat betekent dat voor de gemeentebelasting?
Hoe de kosten precies verdeeld worden is nog niet bekend. Dus ook niet welk effect de wamtetransitie heeft voor de gemeentebelastingen.
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas