Auteur archief van Manon

RES Midden-Holland: vaststelling Programma Zon op Veld vertraagd

07-05-2024 In het voorjaar van 2023 hebben inwoners en belanghebbenden uit de regio meegedacht over het Programma Zon op Veld via een vragenlijst, straatgesprekken en bijeenkomsten. Begin dit jaar publiceerden wij het concept beleid en informeerden wij u over hoe de inbreng van de belanghebbenden daarin was meegenomen.

Het delen van voertuigen (deelmobiliteit) in gemeente Zuidplas

18-04-2024 Deelmobiliteit gaat over alle vormen van voertuigen die voor korte tijd kunnen worden geleend of gehuurd, vaak via een (online) platform. Deelmobiliteit wordt een steeds belangrijker onderdeel in hoe wij ons voortbewegen en verplaatsen. Bij deelmobiliteit staat het bezit van een eigen voertuig niet meer centraal, maar wordt mobiliteit als een dienst beschouwd. Dit wordt ook wel Mobility-as-a-Service genoemd (MaaS).

Zuidplas aardgasvrij

Afgelopen weken zijn in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel inwoners met elkaar in gesprek gegaan over het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij. Het doel van deze uitvoeringsplannen is om te beschrijven via welke oplossing en op welke wijze deze wijken over 10 jaar aardgasvrij zijn. Samen met onder andere inwoners,…

Gemeente Zuidplas start met een onderzoek naar de biodiversiteit

16-04-2024 Wist u dat een hoge biodiversiteit een positief effect heeft op u als mens en uw leefomgeving? Een groene leefomgeving is niet alleen goed voor de gezondheid, het draagt ook bij aan het welzijn en is goed voor de planten en dieren. Deze zomer starten we in de gemeente Zuidplas met een onderzoek naar de biodiversiteit.

Samen op weg naar een duurzaam Zuidplas!

04/03/2024 Het programmaplan Duurzaamheid laat zien hoe we de komende drie jaar samen verder bouwen aan een duurzame gemeente. De ambitie blijft onveranderd: de gemeente Zuidplas wil in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig en circulair zijn.

Uitnodiging Inloopavonden Esse Hoog aardgasvrij

15/1/2024 Zoals u weet gaan we de komende tijd in drie gebieden aan de slag om uitvoeringsplannen aardgasvrij op te stellen. Dit doen we in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel. In een dergelijk plan staat welke stappen we gaan zetten in een gebied om daar aardgasvrij te worden.

Gemeenten RES Midden-Holland nemen komende maanden een besluit…

7/12/2023 De gemeenten hebben afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met zonnevelden. We keken samen waar in de regio plek is voor zonnevelden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Dit hebben we opgeschreven in het Programma Zon op Veld. Dit programma leggen we nu voor aan de gemeenteraden voor een reactie. 

1 november online bijeenkomst Aardgasvrij Zuidplas

19/10/2023 Op woensdag 1 november 2023 organiseren we voor de inwoners van Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel van 19.30-21.00 uur een online bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst informeren we hen over het proces rond het opstellen van een uitvoeringsplan aardgasvrij, de stappen die we dienen te nemen en de wijze waarop we deze overgang willen realiseren.