Contrast
Groter
Energie & warmte

Uitnodiging Inloopavonden Esse Hoog aardgasvrij

Wij nodigen inwoners van Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel van harte uit voor één van de inloopavonden in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel.

Zoals u weet gaan we de komende tijd in drie gebieden aan de slag om uitvoeringsplannen aardgasvrij op te stellen. Dit doen we in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel. In een uitvoeringsplan staat welke stappen we gaan zetten in een gebied om daar aardgasvrij te worden. Zowel de techniek als de kosten en de planning worden beschreven. Op basis van het uitvoeringsplan zetten we vervolgens de stappen om het gebied van duurzame warmte te voorzien. Er is op dit moment dus geen uitgewerkt plan. We vinden het belangrijk om de komende tijd dat plan met veel aandacht en met elkaar uit te werken.

Aanmelden

Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover nog een vraag heeft en graag met ons het gesprek aangaat. Dat kan dan tijdens een van deze drie avonden.

Om ervoor te zorgen dat er voldoende aandacht is voor elke bezoeker, verdelen we elke avond in twee delen. Het eerste deel is van 19.00 tot 20.00 uur en het tweede deel van 20.30 tot 21.30 uur.

Daarnaast beperken we het aantal deelnemers per deel en daarom dient u zich van tevoren aan te melden.


Een aanmelding geldt voor één persoon, dus als bijvoorbeeld uw partner mee wil komen, meldt die dan apart aan.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas