Contrast
Groter
Energie & warmte

Zuidplas aardgasvrij

Afgelopen weken zijn in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel inwoners met elkaar in gesprek gegaan over het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij. Het doel van deze uitvoeringsplannen is om te beschrijven via welke oplossing en op welke wijze deze wijken over 10 jaar aardgasvrij zijn. Samen met onder andere inwoners, ondernemers, woningcorporaties, netbeheerders willen we kijken wat de beste warmteoplossing voor deze dorpen en de buurt Esse Hoog zijn. Uitgangspunt is en blijft een gedragen, betaalbare en haalbare leveringszekerheid voor een duurzaam alternatief van aardgas.

Waarom deze 3 gebieden?
De glastuinbouw rondom Moerkapelle en Zevenhuizen onderzoekt mogelijkheden om aardgasvrij te worden en daarom verkent de gemeente – naast andere warmteoplossingen – of dit kansen oplevert voor de dorpen Moerkapelle en Zevenhuizen. Gezien de bebouwing in Esse Hoog is het voor veel woningen in deze wijk goed mogelijk om over te schakelen op all electric. Bij all electric wordt elektriciteit gebruikt om in combinatie met elektriciteit warmte uit de lucht, bodem of water te halen en daar de woningen en het tapwater mee te verwarmen. Esse Hoog was in de Transitievisie Warmte al aangewezen als eerste buurt om een uitvoeringsplan op te gaan stellen. Meer informatie over Zuidplas aardgasvrij is te vinden op: https://www.duurzaamzuidplas.nl/aardgasvrij/

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas