Contrast
Groter

Particulieren

In het Programma Zon op Veld staat waar in de regio plek is voor velden met zonnepanelen en aan welke voorwaarden deze zonnevelden moeten voldoen. Zonnevelden zijn nodig om onze...

Vanaf 1 mei 2024 gaan ecologen het veld in binnen de gemeente Zuidplas om een eerste biodiversiteit nulmeting uit te voeren. Dit betekent dat zij de biodiversiteit van onze gemeente...

In het voorjaar van 2023 hebben inwoners en belanghebbenden uit de regio meegedacht over het Programma Zon op Veld via een vragenlijst, straatgesprekken en bijeenkomsten. Begin dit jaar publiceerden wij...

Deelmobiliteit gaat over alle vormen van voertuigen die voor korte tijd kunnen worden geleend of gehuurd, vaak via een (online) platform. Deelmobiliteit wordt een steeds belangrijker onderdeel in hoe wij...

De Energiebespaarlening is een lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Wat u kunt betalen met een Energiebespaarlening verschilt; van isolatie of verwarmen tot bijvoorbeeld de...

Afgelopen weken zijn in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel inwoners met elkaar in gesprek gegaan over het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij. Het doel van deze...

Wist u dat een hoge biodiversiteit een positief effect heeft op u als mens en uw leefomgeving? Een groene leefomgeving is niet alleen goed voor de gezondheid, het draagt ook...

Het college van burgemeester en wethouders heeft het programmaplan Duurzaamheid 2024-2026 vastgesteld. Het klimaat in Nederland verandert. Net als vele andere gemeenten werkt ook de gemeente Zuidplas aan de gevolgen...

Wij nodigen inwoners van Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel van harte uit voor één van de inloopavonden in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel....

...samen en alleen onder strenge voorwaarden realiseren we zonnevelden. De gemeenten hebben afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met zonnevelden. We keken samen waar in de regio plek is...

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas