Contrast
Groter
Energie & warmte

Klimaatverandering is een feit

De gevolgen daarvan zijn steeds beter merkbaar, mondiaal en in Zuidplas. Met die gevolgen moeten we leren omgaan. Tegelijkertijd moeten we hard werken om verdere klimaatverandering te voorkomen. Dat kan alleen door de uitstoot van broeikasgassen snel terug te dringen, in de industrie, de landbouw en in de gebouwde omgeving. Door te werken aan energiebesparing en de energie die we nodig hebben duurzaam op te wekken, kunnen we de gebouwde omgeving verduurzamen.

In onze Transitievisie Warmte staat welke stappen we gaan zetten om die warmtevraag in de komende dertig jaar te verduurzamen. Stappen zetten gaat niet vanzelf, maar gelukkig zijn er al veel duurzame initiatieven in onze gemeente.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas