Contrast
Groter
Energie & warmte

Eendragtspolder

De Eendragtspolder is een mooi gebied in de gemeente Zuidplas, waar je heerlijk kan ontspannen en sporten in de natuur. Daarnaast is het een waterberging. In het gebied wordt water opgeslagen als de Rotte dit niet snel genoeg kan afvoeren. Erik Rumpff is projectleider bij Staatsbosbeheer en was betrokken bij de ontwikkeling en het ontwerp van de Eendragtspolder.

“Het Recreatieschap Rottemeren zorgt voor het onderhoud van de polder. Het ligt ook in het werkgebied van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Toen het Recreatieschap het gebied kocht, wilden we er in de eerste plaats een recreatiegebied van maken. Het hoogheemraadschap kwam met het plan om er ook een waterberging te maken. De gemeente Rotterdam voegde daar een roeibaan aan toe. Het was best een uitdaging om de belangen van alle partijen goed bij elkaar te brengen. Uiteindelijk is dat goed gelukt!”

De Eendragtspolder zorgt ervoor dat mensen in de omgeving droge voeten houden. “Bij wateroverlast kan tot wel 4 miljoen kubieke meter water worden opgeslagen. Door de klimaatverandering verwachten we droge zomers in de toekomst. Het hoogheemraadschap denkt er nu al na over hoe we hierop kunnen inspelen. Bijvoorbeeld door in de winter water op te slaan en te bewaren voor droge perioden. De polder heeft ook nog andere voordelen: het is echt een mooi wandelgebied met vogels en vissen én mensen kunnen er genieten van de natuur.”

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas