Contrast
Groter
Natuur en milieu

Zuidplas ondertekent Schone Lucht Akkoord

Maandag 13 januari heeft Zuidplas samen met ruim 35 gemeenten en 9 provincies met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder en met meer kwaliteit leven. In 2030 moet er 50% gezondheidswinst door schonere lucht zijn ten opzichte van 2016. Wethouder Jan Willem Schuurman tekende namens Zuidplas.

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien.

Het Schone Lucht Akkoord werd voor de zomer aangekondigd en bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Het kent een aantal nieuwe maatregelen. Voor het Schone Lucht Akkoord is door het Rijk €50 miljoen uitgetrokken. Per gemeente of provincie is er een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.

De komende periode gaat de gemeente Zuidplas samen met omliggende gemeenten en de Omgevingsdienst Midden-Holland een uitvoeringsplan opstellen. Daarnaast doet Zuidplas zelf ook onderzoek naar luchtvervuiling zoals de fijnstofmetingen, maar ook door het aanschaffen van elektrische bedrijfswagens levert Zuidplas een bijdrage aan een verminderde uitstoot. Met de subsidies van het rijk kunnen er binnen de gemeente en in de regio nog meer maatregelen worden genomen tegen luchtvervuiling.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas