Contrast
Groter
Natuur en milieu

Luchtkwaliteit sensoren in Zuidplas

Maandagavond 25 november organiseerde het Duurzaamheidsplatform een informatieavond over het meten van de luchtkwaliteit in Zuidplas met speciale sensoren (meters). Wethouder Duurzaamheid Jan Verbeek opende de avond door het ontsteken van een fijnstof kerstballamp. Wethouder Jan Verbeek ( Duurzaamheid) “Ik ben er trots op dat wij een Duurzaamheidsplatform in de gemeente hebben die met initiatieven komt, zoals nu met het onderzoek naar goede luchtkwaliteit in Zuidplas. Ook op de kinderklimaattop kwamen ideeën naar voren om zelf CO2 te meten. De jeugd vindt dit eveneens belangrijk. De gemeente subsidieert daarom nog eens 10 extra meters.”

Het Duurzaamheidsplatform heeft maandagavond al 10 meters uitgedeeld aan de aanwezigen. Zij konden zelf de meter bouwen. Daarbij werden zij ondersteund door een aantal leden van het Duurzaamheidsplatform. De meetgegevens verschijnen op de kaart van het RIVM https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal en Luftdaten.info.

Fijnstof gevaar voor longen

Kinderarts J.S. Starreveld, geraadpleegd door het platform en de avond zelf helaas verhinderd, weet hoe ernstig de gevolgen van luchtverontreiniging zijn op de longen. Hij is dan ook een voorstander om preventief de hoeveelheid fijnstof en dergelijke te meten. “Meten is weten”, vindt hij. “Voor goed beleid is goede data nodig. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Ultrafijnstof en roet zijn het meest schadelijk voor de gezondheid. Deze dringen het makkelijkst tot diep in de longen door, blijven daar zitten en richten schade aan. Dit is een gevaar voor gezonde en ongezonde longen.”

Aanvragen sensoren

Met de gift van de gemeente kunnen nog eens extra 10 sensoren verspreid door Zuidplas worden geplaatst. Wilt u in uw straat ook een meter laten installeren? Stuur dan een mail met uw straatnaam naar lucht@duurzaamheidsplatform-zuidplas.nl. Na verdeling van de sensoren wordt weer een informatieavond georganiseerd. De waarde van de meter is € 50,-. Inwoners die een sensor willen aanschaffen, kunnen dat doen voor €10,-. Om de verspreiding binnen Zuidplas te garanderen, honoreert het Duurzaamheidsplatform de aanvragen aan de hand van de locaties van de adressen. Het Duurzaamheidsplatform heeft ook een fijnstof kerstballamp ontwikkeld. Met die lamp kunt u binnen de luchtkwaliteit van buiten meten. Heeft u belangstelling voor die lamp, dan kunt u dit opgeven via lucht@duurzaamheidsplatform-zuidplas.nl. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van het Duurzaamheidsplatform. Volgend voorjaar bouwen de basisschoolleerlingen in een Brains activiteit ook fijnstof sensoren.

Citizen Science-data

Wist u dat 95% van de Nederlandse EU-rapportages over biodiversiteit gevuld worden met Citizen Science-data? Deze data worden steeds meer gebruikt voor allerlei wetenschappelijk onderzoek en publicaties. Meer hierover vindt u op https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Citizen-science-burgerwetenschap.htm

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas