Contrast
Groter
Energie & warmte

Welke warmtebronnen zijn waar mogelijk in Zuidplas?

De Transitievisie Warmte (TvW) van gemeente Zuidplas is gereed. Dit document geeft aan hoe de gemeente Zuidplas de transitie naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving vorm gaat geven. Deze warmtetransitie volgt op afspraken die overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen gemaakt hebben in het Klimaatakkoord, met als doel de uitstoot van broeikasgassen in 2050 terug te brengen tot nagenoeg nul. De gemeente Zuidplas geeft samen met haar inwoners en andere betrokken partners vorm aan deze uitdaging.

Op 30 november 2021 discussieert de gemeenteraad over de TvW. En als alles volgens planning verloopt, vindt op 21 december de besluitvorming plaats. We nodigen onze inwoners van harte uit om de raadsvergaderingen te volgen via www.zuidplas.nl/bestuur. Op deze pagina is een link te vinden naar de onlinevergaderingen. Lees meer.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas