Contrast
Groter
Natuur en milieuEnergie & warmteCirculaire economieWater, droogte & hitte

We gaan stap voor stap om…

Duurzaamheid en Klimaatadaptatie zijn speerpunten in het beleid van gemeente Zuidplas. We nodigen iedereen uit om samen met ons duurzaam te doen. Maar wat doet de gemeente dan precies aan duurzaamheid? Hoe duurzaam is ons beleid? Deze vraag stelden we aan een aantal medewerkers van gemeente Zuidplas. Aan het woord is Ron van Dalen, inkoop coördinator.

Duurzaam doen begint bij duurzaam inkopen. Binnen Zuidplas zijn alle afdelingen zelf verantwoordelijk voor de inkoop. Ron van Dalen adviseert en ondersteunt de afdelingen hierbij. Hij is op dit moment bezig met het opstellen van een nieuw inkoopbeleid. Een inkoopbeleid waarbij duurzaamheid een grote rol speelt. “Jaarlijks wordt bij ons voor ruim 40 miljoen ingekocht aan materialen”, vertelt Van Dalen. “Voor onder andere het aanleggen van rotondes, renoveren van gemeentelijk vastgoed, beheer en onderhoud van openbare ruimte.”

“Natuurlijk gaan wij bij de inkoop voor duurzame materialen”, benadrukt de inkoop coördinator. “Maar duurzaam is een breed begrip. Wij proberen bij inkoop van diensten en materialen zoveel mogelijk de lokale economie te stimuleren. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar wel ons uitgangspunt. Wij hanteren hierbij geen winstoogmerk, wel een maatschappelijk doel. We willen zo verantwoordelijk mogelijk inkopen en kijken daarbij ook of de materialen die we nodig hebben bijvoorbeeld niet gemaakt zijn door inzet van kinderarbeid. En natuurlijk proberen we zoveel mogelijk materialen te gebruiken die geproduceerd zijn van hergebruikte grondstoffen. Of zo weinig mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen. Zo gaan we binnen Zuidplas ook langzaam over op elektrische auto’s voor onze onderhoudsploeg, vervangen we de straatverlichting door led-lampen. En bij werkzaamheden die moeten worden gedaan, kijken wij altijd eerst of we mensen kunnen aannemen die een bijstandsuitkering hebben of stagiaires. Zij moeten natuurlijk wel de vaardigheden bezitten die nodig zijn om de functie te vervullen.”

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas