Contrast
Groter

Wat doet de gemeente?

Samen Duurzaam Doen

Samen Duurzaam Doen! Dat is onze motto. De manier waarop we nu én in de toekomst omgaan met onze energie is voor de gemeente een belangrijk thema. In Nederland is afgesproken dat in 2030 70% van de elektriciteit die we gebruiken, duurzaam moet zijn opgewekt. En in 2050 zelfs helemaal. Daarnaast willen we in 2050 geheel aardgasvrij zijn. Hoe we dat voor elkaar krijgen? Allereerst door woningen beter te isoleren. Want alle energie die we kunnen besparen, hoeven we ook niet duurzaam op te wekken.

Voor de warmte, die we nog wel nodig hebben, gaan we op zoek naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld Warmte Koude Opslag (WKO), waarbij in de zomer warmte wordt opgeslagen in de bodem om in de winter te kunnen gebruiken. Ook onderzoekt de gemeente Zuidplas de mogelijkheden van Aquathermie, waarbij warmte uit het grond- of oppervlaktewater kan worden ingezet als bron. En technieken, zoals de luchtwaterwarmtepomp, waarbij warmte uit de buitenlucht wordt onttrokken, worden steeds efficiënter. Ook maken wij serieus werk om restwarmte uit de Rotterdamse haven voor een deel in te zetten voor onze woningen en voor de glastuinbouw.

Deze warmtetransitie is niet eenvoudig. Per buurt onderzoeken wij wat de beste technieken zijn en welke oplossing het minste kost. Want het is niet de bedoeling dat de warmtetransitie u, als bewoner, meer gaat kosten dan nu het geval is. Daar gaan we het komende jaar mee aan de slag, samen met u. Het gaat per slot van rekening om uw woning. Wij organiseren in alle buurten gesprekken over de woonbuurt van de toekomst. Samen met u willen we onderzoeken wat er belangrijk is om comfortabel te kunnen blijven wonen in Zuidplas. Want alleen samen kunnen wij duurzaam doen!

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas