Contrast
Groter
Energie & warmte

Verduurzaam uw sportaccommodatie!

Het duurzame nieuwe clubgebouw van Voetbalvereniging Nieuwerkerk

De komende 10 jaar moet de CO2-uitstoot van sportaccommodaties worden verminderd met 49%. In 2050 moet de uitstoot 95% minder zijn. Dat staat in de Routekaart Duurzame Sportaccommodaties. Hierin is de ambitie voor de verduurzaming van de sportaccommodaties vastgelegd. Een enorme opgave, die ook voor onze sportaccommodaties geldt.

Begin dit jaar heeft NOC*NSF met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten, vijf provincies en het Platform Ondernemende Sportaanbieders de Routekaart Verduurzaming Sport getekend. Het Ministerie van VWS heeft gekozen voor een landelijke ondersteuningsstructuur. In opdracht van NOC*NSF begeleidt Team Sportservice de sportaccommodaties bij de verduurzaming. Het begeleidingstraject van Team Sportservice is een bewezen aanpak die werkt voor iedere vereniging, zowel klein als groot.

Om verenigingen met een accommodatie goed te kunnen begeleiden, ontwikkelden zij een stappenplan. In dit stappenplan komen aan bod:  

  • Verkrijgen van inzicht in, specifiek voor de accommodatie, rendabele duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen, led-verlichting, isolatie van het gebouw; 
  • Bepalen ambitie; 
  • Plan van aanpak; 
  • Begeleiden offertetraject, uitgaande van onafhankelijke benchmarks, inzet betrouwbaar netwerk en eventuele kwaliteitscheck op offertes van derden;
  • Uitwerken business case, inclusief advisering en begeleiding bij financiering en aanvraag subsidies;
  • Nazorg tijdens de realisatie.

De begeleiding is dit jaar nog kosteloos. Sportaccommodaties worden begeleid door een energie-expert om uw accommodatie te verduurzamen, CO2-uitstoot te reduceren en geld te besparen. De begeleiding (ter waarde van €2.000,-)  wordt u kosteloos aangeboden door het Ministerie van VWS via de Sportlijn van het Sportakkoord.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Team Sportservice. Hier kun u ook uw vereniging aanmelden voor een begeleidingstraject. Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar willemjan.vantilborg@zuidplas.nl.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas