Contrast
Groter
Energie & warmte

Transitie Visie Warmte en verkenningsbuurten

In december 2021 is de Transitie Visie Warmte (TVW) vastgesteld door de gemeenteraad. Dit document geeft aan hoe de gemeente Zuidplas de transitie naar duurzame warmte in de bebouwde omgeving vorm gaat geven. Deze warmtetransitie volgt op afspraken die overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen gemaakt hebben in het Klimaatakkoord.

Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 terug te hebben gebracht tot nagenoeg nul. Samen met onze inwoners en andere betrokken partners gaan wij deze uitdaging graag aan. In de TVW staat ook hoe wij samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden Esse Hoog en Moerkapelle als verkenningsbuurten hebben aangewezen. In deze buurten zullen we als eerste verkennen hoe de transitie vorm gaat krijgen. In 2022 stonden de activiteiten rondom Zuidplas Aardgasvrij op een laag pitje. Dit kwam onder andere door de verkiezingen, de installatie van een nieuw college en het opstellen van een nieuw collegeprogramma. Nu dit nieuwe collegeprogramma met de vernieuwde ambities voor duurzaamheid is vastgesteld, kan de gemeente van start met de plannen. Lees meer over het collegeprogramma hier.

Bent u nieuwsgierig naar wat u nu al kunt doen? Met behulp van de Transitie Visie Warmte Tool kunt u inzien hoe u uw huis kunt voorbereiden op de naderende energietransitie.

Woont u in een monumentaal pand? In de videoserie van de Rijksoverheid ‘Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen’ komen eigenaren aan het woord over verduurzaming van hun monument.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas