Contrast
Groter
Natuur en milieu

Subsidie voor natuurvriendelijke oevers

De kwaliteit van het water in sloten en plassen moet goed zijn en natuurvriendelijke oevers helpen daarbij. Bij de aanleg en het beheer daarvan houden we rekening met de natuur. De oevers lopen geleidelijk over van water naar land en op de hellingen groeien moerasplanten in het ondiepe water. Hier kunnen (water)vogels, vissen, insecten en kikkers schuilen, eten vinden, opgroeien en voortplanten. Bent u van plan een natuurvriendelijke oever aan te leggen? Vraag dan subsidie aan!

Jaarlijks stelt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geld beschikbaar voor particulieren en bedrijven die een natuurvriendelijke oever aanleggen. Tot en met 31 maart 2020 kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Het gaat om een vergoeding voor de kosten van de aanleg en het beheer van de oever. Er zijn een paar voorwaarden. De oever moet liggen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Hij moet langer zijn dan 50 meter en breder dan één meter? Als u hieraan voldoet dan komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage tot maximaal 90% van de totale kosten.

Uitgebreide informatie en de aanvraagformulieren vindt u in de subsidieregeling natuurvriendelijke oevers. Hierin staan de voorwaarden en de criteria waar projecten op worden beoordeeld. In de toelichting bij het aanvraagformulier zijn kort de randvoorwaarden weergegeven. Als u vragen heeft over de subsidieregeling kunt u mailen naar subsidie-nvo@hhsk.nl. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken om uw aanvraag in te dienen.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas