Contrast
Groter
Energie & warmte

Samenwerking Zon op Zuidplas en gemeente

Op 28 april 2021 ondertekenden Jan Verbeek, wethouder Duurzaamheid in Zuidplas, en Rob van Esseveldt, bestuursvoorzitter Zon op Zuidplas, een convenant om samen te bouwen aan de ontwikkeling van duurzame energieprojecten in Zuidplas.

“De gemeente Zuidplas moet in 2050 energie neutraal zijn. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom willen wij zoveel mogelijk lokale stakeholders bij deze energietransitie betrekken. In de energiecoöperatie Zon op Zuidplas hebben wij een belangrijke partner gevonden,” aldus Jan Verbeek, wethouder Duurzaamheid.  

Samen met onze lokale partner

De opgave die voor ons ligt, is fors. We zetten in op zonne-energie. Maar er moet nog veel meer gebeuren om onze ambitie waar te kunnen maken. In dit traject zien de gemeente en de coöperatie elkaar als partners in het bereiken van de door de gemeenteraad van Zuidplas gestelde klimaatdoelen. Zon op Zuidplas richt zich de komende tijd op het op duurzame wijze produceren of doen produceren van energie en stelt de inwoners van gemeente Zuidplas in staat om in hun eigen energiebehoefte te voorzien. Zon op Zuidplas realiseert projecten voor opwekking van hernieuwbare energie in lokaal eigendom.

Zonne-energie

In juni starten wij met de collectieve inkoopactie zonnepanelen. Het Duurzaam Bouwloket, onze energieloket, biedt samen met eneRegio, in de maanden juni tot en met september de collectieve inkoopactie zonnepanelen aan. Hebben mensen geen eigen dak, maar willen ze toch gebruik maken van de voordelen van zonnepanelen, dan kunnen ze via Zon Op Zuidplas meedoen met een of meerdere projecten. Zon op Zuidplas is als energiecoöperatie al vanaf 2018 actief in Zuidplas. In Zuidplas heeft de energiecoöperatie zonnepanelen liggen op diverse gemeentelijke daken in Nieuwerkerk aan de IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht. Deelnemers krijgen gedurende tenminste 15 jaar een forse korting op de energierekening én een opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas