Contrast
Groter
Natuur en milieuWater, droogte & hitte

Resultaten bewonersenquête klimaatadaptatie

Groen landschap met water

Onlangs is onder onze inwoners een enquête gehouden waarin wij vroegen of zij overlast ervaren van de veranderde weersomstandigheden: hitte, droogte en (teveel) water. 249 mensen hebben de enquête ingevuld. Zij hebben ook aangegeven welke oplossingen zij zien om Zuidplas klimaatbestendig te maken.

Er is onder meer gevraagd op welke locaties onze inwoners wateroverlast en hitteoverlast ervaren. Het valt op dat mensen in de bebouwde gebieden meer last van hitte en wateroverlast hebben. Op de vraag welke effecten van hitte mensen het meest onwenselijk vinden, valt ‘schade aan flora en fauna’ op. Daarna volgen slaapproblemen, een verslechterde waterkwaliteit, gezondheidsproblemen en toename van de watervraag. Ook bij droogte gaat de grootste zorg opnieuw uit naar de bodem en de planten die doodgaan. Gevolgd door een toename van de watervraag, een verhoogde kans op natuur- en bermbranden en bodemdaling. Meer bomen planten door de gemeente wordt door bijna 60% van de respondenten als wenselijke maatregel gezien. Het verwijderen van tegels en vervangen door groen én het aanleggen van een waterplein (bij een hoosbui wordt zo’n plein tijdelijk gevuld wordt met regenwater uit de buurt) is goede tweede. Maatregelen die het meest populair zijn onder inwoners zelf zijn het plaatsen van een regenton en het vervangen van tegels door groen. Via deze link krijgt u een interactieve weergave van de volledige resultaten van de bewonersenquête. 

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas