Contrast
Groter
Natuur en milieuEnergie & warmteWater, droogte & hitte

Regionale Energiestrategie bijna een feit

De regio Midden-Holland wil uiterlijk in 2030 jaarlijks 1.567 TJ aan duurzame elektriciteit opwekken. Dat staat in de concept-RES Midden Holland die de colleges van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas deze week hebben vrijgegeven voor besluitvorming in de gemeenteraden. Met de concept-RES wordt een nieuwe bestuurlijke stap gezet in de energietransitie.

De doelstelling is afgeleid van de landelijke doelstelling om uiterlijk in 2030 een totale jaarlijkse opwekcapaciteit van 35 TWh aan weersafhankelijke, hernieuwbare elektriciteit op land te realiseren. De regio Midden-Holland neemt 1,24% van die opgave voor haar rekening, gelijk aan het aandeel van de regio in de totale Nederlandse energievraag voor elektriciteit en toekomstig elektrisch vervoer.

Eind september neemt de gemeenteraad een besluit over de concept-RES. Vanwege het regionale karakter van het document, wordt voor die tijd een regionale politieke markt gehouden, waarin de raadsleden van de verschillende gemeenten, samen met algemeen bestuursleden van de hoogheemraadschappen en statenleden, standpunten met elkaar kunnen uitwisselen. Eerder dit jaar waren er ook al twee regionale bijeenkomsten voor volksvertegenwoordigers, waarvan één in de vorm van een webinar, omdat fysiek bijeenkomen niet mogelijk was. Donderdag 10 september bespreken de volksvertegenwoordigers uit de regio de concept-RES.

Na definitieve vaststelling moet de concept-RES worden uitgewerkt in een RES 1.0. In de concept-RES staan denkrichtingen genoemd voor locaties die in aanmerking kunnen komen voor energieopwek. In de RES 1.0 moeten deze worden uitgewerkt in meer concrete zoekgebieden. In die zoektocht worden de bewoners actief betrokken, in meerdere regionale en lokale sessies. De samenvatting van de concept-RES vindt u hier.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas