Contrast
Groter
Energie & warmte

Praat mee over energie-opwek in onze regio!

Publiekssamenvatting Concept RES Midden-Holland

Gemeente Zuidplas nodigt haar inwoners uit om met ons mee te denken over de plekken waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst en waar ruimte is voor andere vormen van energieopwek. Zij kunnen tot en met 18 december de enquête hierover invullen op www.resmiddenholland.nl. Ook kunnen zij op 9 december van 19.00 – 21.00 uur meepraten tijdens een zogenoemde kansentafel. Belangstellenden kunnen zich opgeven via dezelfde website onder het kopje Proces. Daar is de aanmeldlink te vinden.  

“Ik wil benadrukken dat het een regionale enquête is. Regio’s hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om te onderzoeken waar eventueel windmolens en zonnepanelen op daken en op velden zouden kunnen komen. Daar willen we onze inwoners nadrukkelijk bij betrekken. Ik wil nog even meegeven dat Zuidplas geen voorstander is van windmolens in Zuidplas,” aldus Jan Verbeek, wethouder Duurzaamheid en Klimaatadaptatie.

Duurzame elektriciteit

Nederland stapt over op duurzame energie. In het Klimaatakkoord staat dat vanaf 2030 in heel het land jaarlijks minstens 35 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit moet worden opgewekt. Bijvoorbeeld met windmolens of zonnepanelen. In 30 regio’s wordt hiervoor een plan gemaakt: een Regionale Energie Strategie (RES). Zuidplas werkt samen met de andere gemeenten in de regio Midden-Holland aan zo’n plan. Samen willen de gemeenten vanaf 2030 elk jaar 0,435 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken in de regio. Dat kan bijvoorbeeld met 67 windmolens, of met 544 hectare aan zonnepanelen – vergelijkbaar met 816 voetbalvelden of een combinatie van windenergie én zonne-energie.

Meepraten

Wij willen graag de mening hierover weten van onze inwoners. We roepen hen dan ook op mee te doen aan de enquête en de kansentafel. Zij kunnen daarbij verschillende voorstellen en ideeën beoordelen. Ook staan in de enquête vragen over wat inwoners zelf willen doen: meepraten, zelf zonnepanelen op het dak leggen of mede-eigenaar worden van een windpark. Zuidplas is geen voorstander van windmolens binnen de gemeentegrenzen.

RES Midden-Holland

De conceptstrategie van de regio Midden-Holland beschrijft drie verschillende denkrichtingen: windmolens en zonnepanelen neerzetten langs bestaande infrastructuur, geconcentreerd in wind- en zonneparken of verspreid over de regio. De antwoorden op de vragen in de enquête zullen worden gebruikt om de drie varianten verder uit te werken. Daarna kiest de regio samen met de inwoners welke variant de voorkeur heeft. Vervolgens wordt het definitieve plan aangeboden aan het Nationaal Programma RES (NP RES).

De regio Midden-Holland bestaat uit de volgende gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook andere overheden praten mee over de Regionale Energie Strategie (RES) van Midden-Holland. Dat zijn de provincie Zuid-Holland en de volgende waterschappen: Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden.

Meer informatie vindt u op www.resmiddenholland.nl.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas