Contrast
Groter
Circulaire economie

Onderzoek naar circulair ambachtscentrum Zuidplas

In de gemeente Zuidplas werken verschillende partijen samen om afval te voorkomen en hergebruik te stimuleren. De Rijksoverheid steunt dergelijke initiatieven en verleende recent een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek voor een circulair ambachtscentrum Zuidplas.

Circulair ambachtscentrum Zuidplas

Dit is een plek waar product-hergebruik hoog in het vaandel staat! Door het afvalbrengstation te verbinden met een reparatiewerkplaats en een kringloopwinkel wordt onnodig weggooien van spullen en materialen voorkomen.

In het onderzoek werken gemeente, het SAZ Repair Café Zuidplas, het Duurzaamheidsplatform Zuidplas en de Tweedekanswinkel Moerkapelle samen. Gaandeweg sluiten mogelijk ook andere partijen aan zoals scholen en sociale instellingen. Wethouder Schuurman van Afval & Grondstoffen geeft aan: “Het is goed om te zien dat zowel de Rijksoverheid als lokale partijen kansen zien om meerwaarde te geven aan de grondstoffen die momenteel worden ingezameld. Het creëren van deze meerwaarde past ook goed binnen het reeds lopende onderzoek voor een nieuw toekomstbestendig afvalbrengstation in onze gemeente”.

Tweedekanswinkel en SAZ Repair Café

In 2021 start een proef met apart inzamelen van bruikbare goederen op het afvalbrengstation. Deze worden, al dan niet na reparatie verkocht in de Tweedekanswinkel. Vanuit die ervaring en van andere gemeenten ontstaat een beeld van een Circulair Ambachtscentrum Zuidplas en welke partijen daaraan kunnen bijdragen.

De Tweedekanswinkel kijkt uit naar de verdere uitwerking van het initiatief. Bestuurslid Jan Reijneveld is enthousiast: “Het is prachtig om te zien hoe blij mensen vaak zijn met spullen die iemand anders afgedankt heeft, vooral als je bedenkt dat de opbrengst volledig voor goede doelen bestemd is.”

Ook het SAZ Repair Café ziet meerwaarde. Coördinator Peter Rommens beschouwt reparatie van nog bruikbare spullen niet alleen als afval voorkomen. Een Repair Café is tevens een ontmoetingsplek voor mensen met en zonder technische ervaring. “Het laat zien dat mensen uit eigen dorp elkaar kunnen helpen in een vrijblijvende sfeer. Duidelijk is dat iedereen het heft in eigen hand kan nemen om te komen tot een circulaire economie. En het is nog leuk ook”. Het succes is vooral te danken aan samenwerking met verschillende partners. Om die reden is ook het Duurzaamheidsplatform Zuidplas nauw betrokken in de uitvoering en bij uitdragen van de resultaten. Het Duurzaamheidsplatform ziet juist de kracht van lokale groepen en mensen die zelf aan de slag gaan. “We beginnen dus komt er verandering”.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas